open access

Vol 86, Supp. I (2018)
Review paper
Submitted: 2018-05-21
Get Citation

Inhalatory suchego proszku — między lekarzem a pacjentem

Andrzej Emeryk, Michał Pirożyński, Justyna Emeryk-Maksymiuk

open access

Vol 86, Supp. I (2018)
REVIEWS
Submitted: 2018-05-21

Abstract

W pracy przedstawiono pokrótce aktualnie dostępne inhalatory suchego proszku (DPI). Na podstawie danych z piśmiennictwa omówiono najczęstsze błędy popełniane przez chorych przy stosowaniu DPI oraz ich następstwa kliniczne i ekonomiczne. Szeroko omówiono czynniki wpływające na skuteczność i bezpieczeństwo terapii inhalacyjnej astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w tym głównie z DPI. Wskazano możliwości poprawy efektywności terapii inhalacyjnej z perspektywy lekarza oraz chorego na astmę lub POChP. Przedstawiono algorytm wyboru DPI uwzględniający preferencje i kompetencje chorego.

Abstract

W pracy przedstawiono pokrótce aktualnie dostępne inhalatory suchego proszku (DPI). Na podstawie danych z piśmiennictwa omówiono najczęstsze błędy popełniane przez chorych przy stosowaniu DPI oraz ich następstwa kliniczne i ekonomiczne. Szeroko omówiono czynniki wpływające na skuteczność i bezpieczeństwo terapii inhalacyjnej astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w tym głównie z DPI. Wskazano możliwości poprawy efektywności terapii inhalacyjnej z perspektywy lekarza oraz chorego na astmę lub POChP. Przedstawiono algorytm wyboru DPI uwzględniający preferencje i kompetencje chorego.

Get Citation

Keywords

inhalator suchego proszku, inhalator Ellipta®, astma, POChP, pacjent, błędy w inhalacji

About this article
Title

Inhalatory suchego proszku — między lekarzem a pacjentem

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. I (2018)

Article type

Review paper

Pages

33-41

Keywords

inhalator suchego proszku
inhalator Ellipta®
astma
POChP
pacjent
błędy w inhalacji

Authors

Andrzej Emeryk
Michał Pirożyński
Justyna Emeryk-Maksymiuk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl