open access

Vol 86, Supp. I (2018)
Case report
Submitted: 2018-05-21
Accepted: 2018-05-21
Get Citation

Mykobakterioza płuc u chorego na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i rozstrzenie oskrzeli, przebiegająca z obrazem radiologicznym guza płuca

Dorota Wyrostkiewicz, Monika Szturmowicz, Iwona Bartoszuk, Izabela Siemion-Szcześniak, Lilia Jakubowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Jan Kuś

open access

Vol 86, Supp. I (2018)
CASE REPORTS
Submitted: 2018-05-21
Accepted: 2018-05-21

Abstract

Mykobakteriozy to choroby wywoływane przez prątki niegruźlicze (NTM, nontuberculous mycobacteria), zwane również prątkami atypowymi. Prątki niegruźlicze występują powszechnie w środowisku, głównie w glebie i wodzie. Mogą kolonizować drogi oddechowe, przewód pokarmowy i układ moczowo-płciowy człowieka, nie wywołując objawów choroby. Do zachorowania dochodzi przede wszystkim w grupach ryzyka, między innymi u chorych na przewlekłe choroby płuc oraz z obniżoną odpornością. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie liczby przypadków mykobakteriozy u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), szczególnie w przypadku stosowania długotrwałej steroidoterapii wziewnej. W pracy opisano przypadek mykobakteriozy wywołanej przez Mycobacterium avium u chorego na POChP i rozstrzenie oskrzeli, u którego obraz kliniczny i radiologiczny sugerowały obecność guza płuca.

Abstract

Mykobakteriozy to choroby wywoływane przez prątki niegruźlicze (NTM, nontuberculous mycobacteria), zwane również prątkami atypowymi. Prątki niegruźlicze występują powszechnie w środowisku, głównie w glebie i wodzie. Mogą kolonizować drogi oddechowe, przewód pokarmowy i układ moczowo-płciowy człowieka, nie wywołując objawów choroby. Do zachorowania dochodzi przede wszystkim w grupach ryzyka, między innymi u chorych na przewlekłe choroby płuc oraz z obniżoną odpornością. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie liczby przypadków mykobakteriozy u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), szczególnie w przypadku stosowania długotrwałej steroidoterapii wziewnej. W pracy opisano przypadek mykobakteriozy wywołanej przez Mycobacterium avium u chorego na POChP i rozstrzenie oskrzeli, u którego obraz kliniczny i radiologiczny sugerowały obecność guza płuca.

Get Citation

Keywords

mykobakterioza, prątki niegruźlicze, mycobacterium avium complex, rozstrzenie oskrzeli, guz płuca Adres do

About this article
Title

Mykobakterioza płuc u chorego na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i rozstrzenie oskrzeli, przebiegająca z obrazem radiologicznym guza płuca

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. I (2018)

Article type

Case report

Pages

4-9

Keywords

mykobakterioza
prątki niegruźlicze
mycobacterium avium complex
rozstrzenie oskrzeli
guz płuca Adres do

Authors

Dorota Wyrostkiewicz
Monika Szturmowicz
Iwona Bartoszuk
Izabela Siemion-Szcześniak
Lilia Jakubowska
Ewa Augustynowicz-Kopeć
Jan Kuś

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl