open access

Vol 86, Supp. I (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2018-05-21
Accepted: 2018-05-21
Get Citation

Jedenastoletnie, retrospektywne badanie przekrojowe dotyczące proteinozy pęcherzyków płucnych

Arda Kiani, Tahereh Parsa, Parisa Adimi Naghan, Hervé Dutau, Fatemeh Razavi, Behrooz Farzanegan, Mahsa Pourabdollah Tootkaboni, Atefeh Abedini

open access

Vol 86, Supp. I (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2018-05-21
Accepted: 2018-05-21

Abstract

WSTĘP: Proteinoza pęcherzyków płucnych (PAP, pulmonary alveolar proteinosis) to rzadka choroba płuc. W populacji irańskiej nie analizowano nigdy skuteczności płukania całego płuca (WLL, whole-lung lavage) jako leczenia PAP. Z tego powodu oceniono charakterystykę PAP, a także skuteczność WLL w tej rzadkiej chorobie. Niniejsze badanie miało na celu analizę cech demograficznych, obrazu klinicznego i wyników leczenie tej choroby u irańskich pacjentów z PAP. MATERIAŁ I METODY: Zgromadzono dane 45 pacjentów z pewnym rozpoznaniem PAP, regularnie obserwowanych od marca 2004 do marca 2015 roku w irańskim szpitalu referencyjnym. Skuteczność WLL oceniano, porównując parametry spirometryczne, gazometrii krwi tętniczej oraz testu 6-minutowego marszu (6MWT, 6 minute walk test) przed i po wykonaniu wszystkich zabiegów płukania płuca. WYNIKI: Średni wiek w momencie rozpoznania choroby wynosił 30,33 ± 14,56 roku. U czterech pacjentów (8,8%) występowało niemasywne krwioplucie, u trzech (6,6%) współistniała gruźlica płuc. Biopsja przezoskrzelowa płuca i płukanie oskrzelowo- -pęcherzykowe w 71,1% przypadków były wystarczającymi badaniami do postawienia rozpoznania. Wyniki spirometryczne, parametry gazometrii krwi tętniczej i 6MWD poprawiły się znamiennie po przeprowadzeniu wszystkich zabiegów płukania płuca. Czterech pacjentów (8,8%) zmarło z powodu niewydolności oddechowej. Jedyną zmienną mogącą przewidzieć niepowodzenie leczenia było występowanie krwioplucia w wywiadzie chorobowym. WNIOSKI: W badaniu wykazano, że WLL jest leczeniem skutecznym u pacjentów z PAP. Krwioplucie było niezależnym czynnikiem predykcyjnym niepowodzenia leczenia.

Abstract

WSTĘP: Proteinoza pęcherzyków płucnych (PAP, pulmonary alveolar proteinosis) to rzadka choroba płuc. W populacji irańskiej nie analizowano nigdy skuteczności płukania całego płuca (WLL, whole-lung lavage) jako leczenia PAP. Z tego powodu oceniono charakterystykę PAP, a także skuteczność WLL w tej rzadkiej chorobie. Niniejsze badanie miało na celu analizę cech demograficznych, obrazu klinicznego i wyników leczenie tej choroby u irańskich pacjentów z PAP. MATERIAŁ I METODY: Zgromadzono dane 45 pacjentów z pewnym rozpoznaniem PAP, regularnie obserwowanych od marca 2004 do marca 2015 roku w irańskim szpitalu referencyjnym. Skuteczność WLL oceniano, porównując parametry spirometryczne, gazometrii krwi tętniczej oraz testu 6-minutowego marszu (6MWT, 6 minute walk test) przed i po wykonaniu wszystkich zabiegów płukania płuca. WYNIKI: Średni wiek w momencie rozpoznania choroby wynosił 30,33 ± 14,56 roku. U czterech pacjentów (8,8%) występowało niemasywne krwioplucie, u trzech (6,6%) współistniała gruźlica płuc. Biopsja przezoskrzelowa płuca i płukanie oskrzelowo- -pęcherzykowe w 71,1% przypadków były wystarczającymi badaniami do postawienia rozpoznania. Wyniki spirometryczne, parametry gazometrii krwi tętniczej i 6MWD poprawiły się znamiennie po przeprowadzeniu wszystkich zabiegów płukania płuca. Czterech pacjentów (8,8%) zmarło z powodu niewydolności oddechowej. Jedyną zmienną mogącą przewidzieć niepowodzenie leczenia było występowanie krwioplucia w wywiadzie chorobowym. WNIOSKI: W badaniu wykazano, że WLL jest leczeniem skutecznym u pacjentów z PAP. Krwioplucie było niezależnym czynnikiem predykcyjnym niepowodzenia leczenia.

Get Citation

Keywords

płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe, proteinoza pęcherzyków płucnych, płukanie całego płuca

About this article
Title

Jedenastoletnie, retrospektywne badanie przekrojowe dotyczące proteinozy pęcherzyków płucnych

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. I (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

2

Keywords

płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe
proteinoza pęcherzyków płucnych
płukanie całego płuca

Authors

Arda Kiani
Tahereh Parsa
Parisa Adimi Naghan
Hervé Dutau
Fatemeh Razavi
Behrooz Farzanegan
Mahsa Pourabdollah Tootkaboni
Atefeh Abedini

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl