open access

Vol 85, Supp. V (2017)
Case report
Submitted: 2018-01-31
Accepted: 2018-01-31
Get Citation

Wyniki testów czynnościowych płuc prowadzące do rozpoznania pierścieni naczyniowych u dzieci w wieku szkolnym

Beata Kusak, Ewa Cichocka- Jarosz, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Grzegorz Lis

open access

Vol 85, Supp. V (2017)
CASE REPORTS
Submitted: 2018-01-31
Accepted: 2018-01-31

Abstract

Pierścienie naczyniowe są wadą wrodzoną dużych naczyń. Mogą uciskać tchawicę i/lub przełyk, powodując takie objawy, jak: świst wdechowy, kaszel, świszczący oddech, nawracające infekcje układu oddechowego lub dysfagię. W niektórych przypadkach prawidłowe rozpoznanie może być opóźnione o kilka lat, szczególnie gdy pierścień naczyniowy wywołuje mniej nasilone objawy lub objawy sugerujące inne choroby (szczególnie astmę). W niniejszym artykule autorzy zwracają uwagę na przydatność badań czynnościowych płuc (spirometrii) we wstępnej diagnostyce pierścieni naczyniowych u dzieci w wieku szkolnym, jak również podkreślają ważność spirometrii w diagnozowaniu pacjentów z podejrzeniem astmy.

Abstract

Pierścienie naczyniowe są wadą wrodzoną dużych naczyń. Mogą uciskać tchawicę i/lub przełyk, powodując takie objawy, jak: świst wdechowy, kaszel, świszczący oddech, nawracające infekcje układu oddechowego lub dysfagię. W niektórych przypadkach prawidłowe rozpoznanie może być opóźnione o kilka lat, szczególnie gdy pierścień naczyniowy wywołuje mniej nasilone objawy lub objawy sugerujące inne choroby (szczególnie astmę). W niniejszym artykule autorzy zwracają uwagę na przydatność badań czynnościowych płuc (spirometrii) we wstępnej diagnostyce pierścieni naczyniowych u dzieci w wieku szkolnym, jak również podkreślają ważność spirometrii w diagnozowaniu pacjentów z podejrzeniem astmy.

Get Citation

Keywords

pierścień naczyniowy, badania czynnościowe płuc, spirometria

About this article
Title

Wyniki testów czynnościowych płuc prowadzące do rozpoznania pierścieni naczyniowych u dzieci w wieku szkolnym

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. V (2017)

Article type

Case report

Pages

11-15

Keywords

pierścień naczyniowy
badania czynnościowe płuc
spirometria

Authors

Beata Kusak
Ewa Cichocka- Jarosz
Urszula Jedynak-Wąsowicz
Grzegorz Lis

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl