open access

Vol 85, Supp. V (2017)
Case report
Submitted: 2018-01-31
Accepted: 2018-01-31
Get Citation

Wideotorakoskopowa lobektomia mankietowa

Marcin Ostrowski, Tomasz Marjański, Witold Rzyman

open access

Vol 85, Supp. V (2017)
CASE REPORTS
Submitted: 2018-01-31
Accepted: 2018-01-31

Abstract

Lobektomia mankietowa pozwala uniknąć rozległych resekcji, takich jak pneumonektomia, w sytuacjach występowania guza w centralnej części płuca. Najnowsze osiągnięcia techniki umożliwiają wykonywanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych typu wideotorakoskopowej lobektomii mankietowej (VABSL). W artykule przedstawiono przypadek 64-letniego pacjenta, u którego wykonano zabieg VABSL płata górnego prawego z powodu raka gruczołowego. Ze względu na umiejscowienie guza, podczas resekcji przecięto oskrzele i usunięto zmianę. Wynik badania wycinka pobranego w trakcie operacji nie ujawnił nacieku nowotworowego w linii cięcia oskrzela. Z powodu sztywnej zmiany uniemożliwiającej zszycie bez skręcenia, przeprowadzono lobektomię mankietową. Oskrzele nacięto poprzez cięcie robocze, częściowo pod kontrolą wzroku. Na całej linii przeprowadzono zespolenie za pomocą imadła do igieł do zabiegów otwartych, kleszczy i ciągłego szwu Maxon 4–0. Nie obserwowano powikłań w okresie pooperacyjnym, a kontrolna bronchoskopia wykazała szerokie światło w miejscu zespolenia.

Abstract

Lobektomia mankietowa pozwala uniknąć rozległych resekcji, takich jak pneumonektomia, w sytuacjach występowania guza w centralnej części płuca. Najnowsze osiągnięcia techniki umożliwiają wykonywanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych typu wideotorakoskopowej lobektomii mankietowej (VABSL). W artykule przedstawiono przypadek 64-letniego pacjenta, u którego wykonano zabieg VABSL płata górnego prawego z powodu raka gruczołowego. Ze względu na umiejscowienie guza, podczas resekcji przecięto oskrzele i usunięto zmianę. Wynik badania wycinka pobranego w trakcie operacji nie ujawnił nacieku nowotworowego w linii cięcia oskrzela. Z powodu sztywnej zmiany uniemożliwiającej zszycie bez skręcenia, przeprowadzono lobektomię mankietową. Oskrzele nacięto poprzez cięcie robocze, częściowo pod kontrolą wzroku. Na całej linii przeprowadzono zespolenie za pomocą imadła do igieł do zabiegów otwartych, kleszczy i ciągłego szwu Maxon 4–0. Nie obserwowano powikłań w okresie pooperacyjnym, a kontrolna bronchoskopia wykazała szerokie światło w miejscu zespolenia.

Get Citation

Keywords

rak płuca, małoinwazyjny zabieg chirurgiczny, zabieg wideotorakoskopowy, resekcja mankietowa

About this article
Title

Wideotorakoskopowa lobektomia mankietowa

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. V (2017)

Article type

Case report

Pages

7-10

Keywords

rak płuca
małoinwazyjny zabieg chirurgiczny
zabieg wideotorakoskopowy
resekcja mankietowa

Authors

Marcin Ostrowski
Tomasz Marjański
Witold Rzyman

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl