open access

Vol 85, Supp. V (2017)
Case report
Submitted: 2018-01-31
Accepted: 2018-01-31
Get Citation

Spontaniczna regresja gruczolakoraka płuc z pozytywnym wychwytem w badaniu FDG/PET u mężczyzny w podeszłym wieku

Yukari Miyoshi, Norio Takayashiki, Hiroaki Satoh

open access

Vol 85, Supp. V (2017)
CASE REPORTS
Submitted: 2018-01-31
Accepted: 2018-01-31

Abstract

Spontaniczna regresja nowotworu, częściowa lub całkowita, jest rzadkim zjawiskiem, zwłaszcza w przypadku raka płuc. W niniejszej pracy opisano przypadek 80-letniego mężczyzny, u którego nastąpiła samoistna regresja pierwotnej zmiany bez zastosowania leczenia. Nastąpiła 2 lata po pobraniu próbek ze zmiany w płucach podczas biopsji przezoskrzelowej. Co ciekawe, zmiana charakteryzowała się silną absorpcją (maks. wartość absorpcji standardowej: 26,3) w pozytonowej tomografii emisyjnej przy użyciu 18-fluorodeoksyglukozy wykonanej przed biopsją, zaś regresja nastąpiła po dość długim czasie po biopsji. Znamienne było także to, że wystąpiła ona u mężczyzny w podeszłym wieku. Nie wiadomo, dlaczego doszło do cofnięcia się choroby w tym przypadku i jaki mechanizm spowodował to zjawisko. Okazuje się, że regresja może wystąpić nawet u starszej osoby. Taki pacjent powinien być objęty wnikliwą obserwacją i znajdować się pod opieką lekarską, aby możliwe było monitorowanie przebiegu klinicznego tak niezwykłego zjawiska.

Abstract

Spontaniczna regresja nowotworu, częściowa lub całkowita, jest rzadkim zjawiskiem, zwłaszcza w przypadku raka płuc. W niniejszej pracy opisano przypadek 80-letniego mężczyzny, u którego nastąpiła samoistna regresja pierwotnej zmiany bez zastosowania leczenia. Nastąpiła 2 lata po pobraniu próbek ze zmiany w płucach podczas biopsji przezoskrzelowej. Co ciekawe, zmiana charakteryzowała się silną absorpcją (maks. wartość absorpcji standardowej: 26,3) w pozytonowej tomografii emisyjnej przy użyciu 18-fluorodeoksyglukozy wykonanej przed biopsją, zaś regresja nastąpiła po dość długim czasie po biopsji. Znamienne było także to, że wystąpiła ona u mężczyzny w podeszłym wieku. Nie wiadomo, dlaczego doszło do cofnięcia się choroby w tym przypadku i jaki mechanizm spowodował to zjawisko. Okazuje się, że regresja może wystąpić nawet u starszej osoby. Taki pacjent powinien być objęty wnikliwą obserwacją i znajdować się pod opieką lekarską, aby możliwe było monitorowanie przebiegu klinicznego tak niezwykłego zjawiska.

Get Citation

Keywords

regresja spontaniczna, FDG/PET, gruczolakorak płuc

About this article
Title

Spontaniczna regresja gruczolakoraka płuc z pozytywnym wychwytem w badaniu FDG/PET u mężczyzny w podeszłym wieku

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. V (2017)

Article type

Case report

Pages

3-6

Keywords

regresja spontaniczna
FDG/PET
gruczolakorak płuc

Authors

Yukari Miyoshi
Norio Takayashiki
Hiroaki Satoh

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl