open access

Vol 85, Supp. V (2017)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2018-01-31
Accepted: 2018-01-31
Get Citation

Program prewencji chorób układu oddechowego w powiecie proszowickim — opis i wyniki

Wojciech Skucha, Filip Mejza, Paweł Nastałek, Zbigniew Doniec

open access

Vol 85, Supp. V (2017)
Original research - abstract
Submitted: 2018-01-31
Accepted: 2018-01-31

Abstract

WSTĘP: W powiecie proszowickim zarówno rak płuca, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), występują częściej w porównaniu z innymi regionami Polski. W prezentowanej pracy przedstawiono raport z programu prewencji, którego celem było zmniejszenie obciążeń zdrowotnych związanych z POChP i rakiem płuca w tym regionie. MATERIAŁ I METODY: Program składał się z prewencji czynnej, opartej na badaniu kwestionariuszowym (w którym udział proponowano wszystkim mieszkańcom powiatu w wieku ≥ 40 lat) oraz na zdjęciu klatki piersiowej i spirometrii (które wykonywano u wybranych badanych), i prewencji biernej, na którą składały się liczne aktywności edukacyjne promujące zdrowy styl życia. Dane uzyskane w badaniu kwestionariuszowym i spirometrii były przedmiotem dalszej analizy. WYNIKI: Programem edukacyjnym objęto wszystkie dzieci w wieku 13–15 lat, większość młodzieży i znaczną część dorosłych mieszkańców powiatu. Dane kwestionariuszowe uzyskano od 14 455 uczestników (około 70% mieszkańców powiatu). Na podstawie analizy tych danych wybrano kandydatów do badań spirometrycznego (5816 uczestników) i radiologicznego (5514 uczestników). Aktywni palacze stanowili 24,2% wszystkich uczestników (33,3% mężczyzn i 16,8% kobiet). Papierosów elektronicznych używało 0,65% uczestników. Stwierdzono negatywny wpływ narażeń zawodowych (w tym związanych z pracą w rolnictwie) na wyniki badania spirometrycznego i występowanie objawów ze strony układu oddechowego. Na podstawie wyniku spirometrii po leku rozkurczającym oskrzela u 13,2% uczestników rozpoznano POChP. Astmę rozpoznaną przez lekarza podawało w wywiadzie 7,2% badanych. WNIOSKI: Zgodnie z założeniami, program edukacyjny i badanie kwestionariuszowe przeprowadzono u większości mieszkańców powiatu. Badanie dostarczyło danych na temat występowania POChP, astmy i objawów ze strony układu oddechowego w powiecie proszowickim.

Abstract

WSTĘP: W powiecie proszowickim zarówno rak płuca, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), występują częściej w porównaniu z innymi regionami Polski. W prezentowanej pracy przedstawiono raport z programu prewencji, którego celem było zmniejszenie obciążeń zdrowotnych związanych z POChP i rakiem płuca w tym regionie. MATERIAŁ I METODY: Program składał się z prewencji czynnej, opartej na badaniu kwestionariuszowym (w którym udział proponowano wszystkim mieszkańcom powiatu w wieku ≥ 40 lat) oraz na zdjęciu klatki piersiowej i spirometrii (które wykonywano u wybranych badanych), i prewencji biernej, na którą składały się liczne aktywności edukacyjne promujące zdrowy styl życia. Dane uzyskane w badaniu kwestionariuszowym i spirometrii były przedmiotem dalszej analizy. WYNIKI: Programem edukacyjnym objęto wszystkie dzieci w wieku 13–15 lat, większość młodzieży i znaczną część dorosłych mieszkańców powiatu. Dane kwestionariuszowe uzyskano od 14 455 uczestników (około 70% mieszkańców powiatu). Na podstawie analizy tych danych wybrano kandydatów do badań spirometrycznego (5816 uczestników) i radiologicznego (5514 uczestników). Aktywni palacze stanowili 24,2% wszystkich uczestników (33,3% mężczyzn i 16,8% kobiet). Papierosów elektronicznych używało 0,65% uczestników. Stwierdzono negatywny wpływ narażeń zawodowych (w tym związanych z pracą w rolnictwie) na wyniki badania spirometrycznego i występowanie objawów ze strony układu oddechowego. Na podstawie wyniku spirometrii po leku rozkurczającym oskrzela u 13,2% uczestników rozpoznano POChP. Astmę rozpoznaną przez lekarza podawało w wywiadzie 7,2% badanych. WNIOSKI: Zgodnie z założeniami, program edukacyjny i badanie kwestionariuszowe przeprowadzono u większości mieszkańców powiatu. Badanie dostarczyło danych na temat występowania POChP, astmy i objawów ze strony układu oddechowego w powiecie proszowickim.

Get Citation

Keywords

POChP, rak płuca, program prewencji

About this article
Title

Program prewencji chorób układu oddechowego w powiecie proszowickim — opis i wyniki

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. V (2017)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

2

Keywords

POChP
rak płuca
program prewencji

Authors

Wojciech Skucha
Filip Mejza
Paweł Nastałek
Zbigniew Doniec

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl