open access

Vol 85, Supp. IV (2017)
Review paper
Submitted: 2018-01-25
Accepted: 2018-01-25
Get Citation

„Sieć oddechowa”. Wielofunkcyjna rola przepony — przegląd piśmiennictwa

Janusz Kocjan, Mariusz Adamek, Bożena Gzik-Zroska, Damian Czyżewski, Mateusz Rydel

open access

Vol 85, Supp. IV (2017)
REVIEWS
Submitted: 2018-01-25
Accepted: 2018-01-25

Abstract

Przepona jest głównym mięśniem zaangażowanym w proces oddychania. Stanowi też istotny punkt anatomiczny oddzielający jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej. Podobnie jak inne struktury i narządy w ludzkim ciele, spełnia więcej niż jedną funkcję, poprzez wiele połączeń anatomicznych, które razem tworzą „sieć oddechową”. Poza funkcją oddechową, przepona pomaga utrzymać właściwą postawę ciała, stabilizuje bowiem odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas wykonywania rozmaitych czynności ruchowych. Odgrywa także ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu naczyniowego i limfatycznego, a także uczestniczy w czynnościach żołądkowo-przełykowych, takich jak połykanie, wymiotowanie. Jest również barierą antyrefluksową. W niniejszej pracy przedstawiono szczegółowo anatomię i zagadnienia związane z embriologią przepony, próbując także wykazać, że jest ona ważny „punktem wymiany informacji” pochodzących z różnych miejsc ludzkiego organizmu oraz że sama w sobie stanowi źródło owych „informacji”. W pracy omówiono także wszystkie funkcje przepony związane z oddychaniem.

Abstract

Przepona jest głównym mięśniem zaangażowanym w proces oddychania. Stanowi też istotny punkt anatomiczny oddzielający jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej. Podobnie jak inne struktury i narządy w ludzkim ciele, spełnia więcej niż jedną funkcję, poprzez wiele połączeń anatomicznych, które razem tworzą „sieć oddechową”. Poza funkcją oddechową, przepona pomaga utrzymać właściwą postawę ciała, stabilizuje bowiem odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas wykonywania rozmaitych czynności ruchowych. Odgrywa także ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu naczyniowego i limfatycznego, a także uczestniczy w czynnościach żołądkowo-przełykowych, takich jak połykanie, wymiotowanie. Jest również barierą antyrefluksową. W niniejszej pracy przedstawiono szczegółowo anatomię i zagadnienia związane z embriologią przepony, próbując także wykazać, że jest ona ważny „punktem wymiany informacji” pochodzących z różnych miejsc ludzkiego organizmu oraz że sama w sobie stanowi źródło owych „informacji”. W pracy omówiono także wszystkie funkcje przepony związane z oddychaniem.

Get Citation

Keywords

przepona, oddychanie, czynność przepony

About this article
Title

„Sieć oddechowa”. Wielofunkcyjna rola przepony — przegląd piśmiennictwa

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. IV (2017)

Article type

Review paper

Pages

29-38

Keywords

przepona
oddychanie
czynność przepony

Authors

Janusz Kocjan
Mariusz Adamek
Bożena Gzik-Zroska
Damian Czyżewski
Mateusz Rydel

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl