open access

Vol 85, Supp. IV (2017)
Review paper
Submitted: 2018-01-25
Accepted: 2018-01-25
Get Citation

Nadciśnienie płucne w przebiegu śródmiąższowych chorób płuc — czy leczenie ukierunkowane na PAH przynosi korzyści?

Monika Szturmowicz, Aneta Kacprzak, Jan Kuś

open access

Vol 85, Supp. IV (2017)
REVIEWS
Submitted: 2018-01-25
Accepted: 2018-01-25

Abstract

Nadciśnienie płucne (PH) jest rozpoznawane u 40–50% chorych w końcowym stadium rozsianych śródmiąższowych chorób płuc (DPLD) i wiąże się ze znacznym pogorszeniem rokowania. Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecają w tej grupie chorych najbardziej optymalne leczenie DPLD oraz przewlekłą tlenoterapię u chorych z PaO2 poniżej 60 mm Hg. Leki stosowane w tętniczym nadciśnieniu płucnym (PAH) nie są rekomendowane chorym na PH-DPLD, ze względu na ryzyko zwiększenia przecieku krwi nieutlenowanej w płucach i w konsekwencji, pogorszenia hipoksemii. Jednak leczenie ukierunkowane na PAH może przynosić korzyść w wybranych sytuacjach klinicznych. Autorzy obecnej pracy próbują znaleźć odpowiedź na kilka ważnych pytań: czy terapia ukierunkowana na PAH może przynieść korzyści w PH-DPLD, kto powinien być poddany terapii ukierunkowanej na PAH, jaka grupa leków jest najbardziej obiecująca, w jaki sposób należy oceniać wyniki leczenia?

Abstract

Nadciśnienie płucne (PH) jest rozpoznawane u 40–50% chorych w końcowym stadium rozsianych śródmiąższowych chorób płuc (DPLD) i wiąże się ze znacznym pogorszeniem rokowania. Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecają w tej grupie chorych najbardziej optymalne leczenie DPLD oraz przewlekłą tlenoterapię u chorych z PaO2 poniżej 60 mm Hg. Leki stosowane w tętniczym nadciśnieniu płucnym (PAH) nie są rekomendowane chorym na PH-DPLD, ze względu na ryzyko zwiększenia przecieku krwi nieutlenowanej w płucach i w konsekwencji, pogorszenia hipoksemii. Jednak leczenie ukierunkowane na PAH może przynosić korzyść w wybranych sytuacjach klinicznych. Autorzy obecnej pracy próbują znaleźć odpowiedź na kilka ważnych pytań: czy terapia ukierunkowana na PAH może przynieść korzyści w PH-DPLD, kto powinien być poddany terapii ukierunkowanej na PAH, jaka grupa leków jest najbardziej obiecująca, w jaki sposób należy oceniać wyniki leczenia?

Get Citation

Keywords

nadciśnienie płucne, rozsiane śródmiąższowe choroby płuc, terapia ukierunkowana na PAH

About this article
Title

Nadciśnienie płucne w przebiegu śródmiąższowych chorób płuc — czy leczenie ukierunkowane na PAH przynosi korzyści?

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. IV (2017)

Article type

Review paper

Pages

20-28

Keywords

nadciśnienie płucne
rozsiane śródmiąższowe choroby płuc
terapia ukierunkowana na PAH

Authors

Monika Szturmowicz
Aneta Kacprzak
Jan Kuś

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl