open access

Vol 85, Supp. IV (2017)
Case report
Submitted: 2018-01-25
Get Citation

Pierwotny chłoniak płuc typu MALT z objawami zapalenia płuc opornego na leczenie

Asma Iftikhar, Albert Magh, Muhammed Azaz Cheema, Sarah Thappa, Sonu Sahni, Stephen Karbowitz

open access

Vol 85, Supp. IV (2017)
CASE REPORTS
Submitted: 2018-01-25

Abstract

Pierwotny chłoniak płuc (PLL) jest rzadką chorobą obejmującą jedno lub dwa płuca, trudną do rozpoznania na podstawie samych badań klinicznych i radiologicznych. Z powodu braku swoistych objawów, PLL może być rozpoznany niewłaściwie jako zapalenie płuc lub rak. Jest najczęściej spotykanym chłoniakiem typu MALT będącym pozawęzłowym chłoniakiem B-komórkowym o niskiej złośliwości, najczęściej umiejscowionym w przewodzie pokarmowym. Pierwotny chłoniak płuc powinien być brany pod uwagę w rozpoznaniu różnicowym zapalenia płuc niepoddającego się leczeniu. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 84-letniego pacjenta, u którego wystąpił pierwotny chłoniak płuc typu MALT z objawami opornego na leczenie zapalenia płuc, co okazało się prawdziwym wyzwaniem klinicznym.

Abstract

Pierwotny chłoniak płuc (PLL) jest rzadką chorobą obejmującą jedno lub dwa płuca, trudną do rozpoznania na podstawie samych badań klinicznych i radiologicznych. Z powodu braku swoistych objawów, PLL może być rozpoznany niewłaściwie jako zapalenie płuc lub rak. Jest najczęściej spotykanym chłoniakiem typu MALT będącym pozawęzłowym chłoniakiem B-komórkowym o niskiej złośliwości, najczęściej umiejscowionym w przewodzie pokarmowym. Pierwotny chłoniak płuc powinien być brany pod uwagę w rozpoznaniu różnicowym zapalenia płuc niepoddającego się leczeniu. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 84-letniego pacjenta, u którego wystąpił pierwotny chłoniak płuc typu MALT z objawami opornego na leczenie zapalenia płuc, co okazało się prawdziwym wyzwaniem klinicznym.

Get Citation

Keywords

pierwotny chłoniak płuc, chłoniak typu MALT, zapalenie płuc nie poddające się leczeniu, rak płuc Adres do

About this article
Title

Pierwotny chłoniak płuc typu MALT z objawami zapalenia płuc opornego na leczenie

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. IV (2017)

Article type

Case report

Pages

3-7

Keywords

pierwotny chłoniak płuc
chłoniak typu MALT
zapalenie płuc nie poddające się leczeniu
rak płuc Adres do

Authors

Asma Iftikhar
Albert Magh
Muhammed Azaz Cheema
Sarah Thappa
Sonu Sahni
Stephen Karbowitz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl