open access

Vol 85, Supp. III (2017)
Review paper
Submitted: 2017-08-11
Accepted: 2017-08-11
Get Citation

AirFluSal® — kolejny lek w terapii astmy czy znaczący postęp w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych?

Rafał Pawliczak

open access

Vol 85, Supp. III (2017)
REVIEWS
Submitted: 2017-08-11
Accepted: 2017-08-11

Abstract

Leczenie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) nie jest łatwe. Mimo że istnieje wiele leków przeciwastmatycznych, uzyskiwanie kontroli choroby sprawia nam wiele problemów. Brak przestrzegania zaleceń w leczeniu chorób obturacyjnych jest jedną z głównych przyczyn jego niepowodzenia. Historycznie, jak wynika z badań, jednym z leków, podczas stosowania którego najlepiej przestrzegano zaleceń, były preparaty zawierające kombinację salmeterol/flutikazon. Aktualnie do terapii astmy i POChP została wprowadzona wspomniana kombinacja w inhalatorze Forspiro®. W niniejszej pracy podsumowano aktualny stan wiedzy oraz omówiono nowe badania kliniczne dotyczące AirFluSal Forspiro®. Wydaje się, że lek ten może znacząco poprawić przestrzeganie zaleceń w terapii chorób obturacyjnych.

Abstract

Leczenie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) nie jest łatwe. Mimo że istnieje wiele leków przeciwastmatycznych, uzyskiwanie kontroli choroby sprawia nam wiele problemów. Brak przestrzegania zaleceń w leczeniu chorób obturacyjnych jest jedną z głównych przyczyn jego niepowodzenia. Historycznie, jak wynika z badań, jednym z leków, podczas stosowania którego najlepiej przestrzegano zaleceń, były preparaty zawierające kombinację salmeterol/flutikazon. Aktualnie do terapii astmy i POChP została wprowadzona wspomniana kombinacja w inhalatorze Forspiro®. W niniejszej pracy podsumowano aktualny stan wiedzy oraz omówiono nowe badania kliniczne dotyczące AirFluSal Forspiro®. Wydaje się, że lek ten może znacząco poprawić przestrzeganie zaleceń w terapii chorób obturacyjnych.

Get Citation

Keywords

AirFluSal®, astma, POChP, zalecenia

About this article
Title

AirFluSal® — kolejny lek w terapii astmy czy znaczący postęp w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych?

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. III (2017)

Article type

Review paper

Pages

25-28

Keywords

AirFluSal®
astma
POChP
zalecenia

Authors

Rafał Pawliczak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl