open access

Vol 85, Supp. III (2017)
Case report
Submitted: 2017-08-11
Accepted: 2017-08-11
Get Citation

Tracheobronchopatia osteochondroplastyczna u 61-letniej kobiety z zespołem płata środkowego

Mariusz S. Woźniak, Joachim Buchwald, Izabela Stockdale, Zbigniew Doniec

open access

Vol 85, Supp. III (2017)
CASE REPORTS
Submitted: 2017-08-11
Accepted: 2017-08-11

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 61-letniej pacjentki cierpiącej na tracheobronchopatię osteochondroplastyczną (TBO). Etiologia tej jednostki chorobowej nie jest jak dotychczas w pełni wyjaśniona. Charakteryzuje się ona występowaniem mnogich guzków o różnej wielkości umiejscowionych w błonie podśluzowej tchawicy i dużych oskrzeli. Przebieg kliniczny zazwyczaj jest łagodny, o ile rozrost nie doprowadzi do obturacji światła oskrzeli. W omawianym przypadku niedrożność ujścia oskrzela do płata środkowego skutkowała obwodową niedodmą miąższu płucnego.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 61-letniej pacjentki cierpiącej na tracheobronchopatię osteochondroplastyczną (TBO). Etiologia tej jednostki chorobowej nie jest jak dotychczas w pełni wyjaśniona. Charakteryzuje się ona występowaniem mnogich guzków o różnej wielkości umiejscowionych w błonie podśluzowej tchawicy i dużych oskrzeli. Przebieg kliniczny zazwyczaj jest łagodny, o ile rozrost nie doprowadzi do obturacji światła oskrzeli. W omawianym przypadku niedrożność ujścia oskrzela do płata środkowego skutkowała obwodową niedodmą miąższu płucnego.

Get Citation

Keywords

tracheobronchopatia osteochondroplastyczna, choroby oskrzeli, zespół płata środkowego, niedodma, niedrożność dróg oddechowych

About this article
Title

Tracheobronchopatia osteochondroplastyczna u 61-letniej kobiety z zespołem płata środkowego

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. III (2017)

Article type

Case report

Pages

12-15

Keywords

tracheobronchopatia osteochondroplastyczna
choroby oskrzeli
zespół płata środkowego
niedodma
niedrożność dróg oddechowych

Authors

Mariusz S. Woźniak
Joachim Buchwald
Izabela Stockdale
Zbigniew Doniec

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl