open access

Vol 85, Supp. III (2017)
Case report
Submitted: 2017-08-11
Accepted: 2017-08-11
Get Citation

Powtarzające się krwioplucie u dorosłej kobiety z oskrzelem tchawiczym

Manoj Kumar Panigrahi, Gourahari Pradhan, Prasanta Raghab Mohapatra

open access

Vol 85, Supp. III (2017)
CASE REPORTS
Submitted: 2017-08-11
Accepted: 2017-08-11

Abstract

Nieprawidłowe oskrzele wychodzące bezpośrednio z tchawicy lub oskrzeli głównych jest rzadką anomalią rozwojową drzewa tchawiczo-oskrzelowego. Oskrzele tchawicze zostało stwierdzone u mniej niż 1% dorosłych pacjentów, którzy mieli wykonywaną bronchoskopię; a większość z nich stanowili mężczyźni. Oskrzele tchawicze może być „przemieszczone” lub „nadliczbowe”, przy czym drugi rodzaj jest spotykany częściej. U większości pacjentów nie występują żadne objawy, chociaż zdarzają się osoby skarżące się na kaszel, krwioplucie lub nawracające infekcje płuc. Nieprawidłowość jest najczęściej rozpoznawana podczas badania tomografii komputerowej lub bronchoskopii. Świadomość istnienia anomalii może pomóc w identyfikacji lub uniknięciu okołooperacyjnych powikłań podczas ogólnego znieczulenia lub zabiegu chirurgicznego klatki piersiowej. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek prawostronnego oskrzela tchawiczego u dorosłej kobiety skarżącej się na nawracające krwioplucie.

Abstract

Nieprawidłowe oskrzele wychodzące bezpośrednio z tchawicy lub oskrzeli głównych jest rzadką anomalią rozwojową drzewa tchawiczo-oskrzelowego. Oskrzele tchawicze zostało stwierdzone u mniej niż 1% dorosłych pacjentów, którzy mieli wykonywaną bronchoskopię; a większość z nich stanowili mężczyźni. Oskrzele tchawicze może być „przemieszczone” lub „nadliczbowe”, przy czym drugi rodzaj jest spotykany częściej. U większości pacjentów nie występują żadne objawy, chociaż zdarzają się osoby skarżące się na kaszel, krwioplucie lub nawracające infekcje płuc. Nieprawidłowość jest najczęściej rozpoznawana podczas badania tomografii komputerowej lub bronchoskopii. Świadomość istnienia anomalii może pomóc w identyfikacji lub uniknięciu okołooperacyjnych powikłań podczas ogólnego znieczulenia lub zabiegu chirurgicznego klatki piersiowej. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek prawostronnego oskrzela tchawiczego u dorosłej kobiety skarżącej się na nawracające krwioplucie.

Get Citation

Keywords

wrodzona nieprawidłowość, oskrzele tchawicze, krwioplucie, bronchofiberoskopia

About this article
Title

Powtarzające się krwioplucie u dorosłej kobiety z oskrzelem tchawiczym

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. III (2017)

Article type

Case report

Pages

8-11

Keywords

wrodzona nieprawidłowość
oskrzele tchawicze
krwioplucie
bronchofiberoskopia

Authors

Manoj Kumar Panigrahi
Gourahari Pradhan
Prasanta Raghab Mohapatra

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl