open access

Vol 85, Supp. III (2017)
Case report
Submitted: 2017-08-11
Accepted: 2017-08-11
Get Citation

Rzadki przypadek ropnia płuca pochodzenia środowiskowego wywołanego przez Serratia marcescens u pacjentki z dodatkowym oskrzelem sercowym

Mai Altous, Ayoub Innabi, Bashar Alzghoul, Kshitij Chatterjee, Nikhil Meena, Feras Hawari

open access

Vol 85, Supp. III (2017)
CASE REPORTS
Submitted: 2017-08-11
Accepted: 2017-08-11

Abstract

Ropień płuca spowodowany przez Serratia marcescens występuje niezwykle rzadko i tylko u osób mających obniżoną odporność. Przedstawiono przypadek uprzednio zdrowej kobiety z ropniem płuca wywołanym przez Serratia, położonym blisko dodatkowego oskrzela sercowego (cardiac bronchus). Pacjentka była leczona odpowiednimi antybiotykami, co doprowadziło do całkowitego wyleczenia zmiany. Opisany przypadek pokazuje, że u osób chorych na schorzenia współistniejące mogą występować nietypowe zakażenia płuc wywołane przez Serratia, związane z odchyleniami anatomicznymi.

Abstract

Ropień płuca spowodowany przez Serratia marcescens występuje niezwykle rzadko i tylko u osób mających obniżoną odporność. Przedstawiono przypadek uprzednio zdrowej kobiety z ropniem płuca wywołanym przez Serratia, położonym blisko dodatkowego oskrzela sercowego (cardiac bronchus). Pacjentka była leczona odpowiednimi antybiotykami, co doprowadziło do całkowitego wyleczenia zmiany. Opisany przypadek pokazuje, że u osób chorych na schorzenia współistniejące mogą występować nietypowe zakażenia płuc wywołane przez Serratia, związane z odchyleniami anatomicznymi.

Get Citation

Keywords

dodatkowe oskrzele sercowe, ropień płuca wywołany przez Serratia

About this article
Title

Rzadki przypadek ropnia płuca pochodzenia środowiskowego wywołanego przez Serratia marcescens u pacjentki z dodatkowym oskrzelem sercowym

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. III (2017)

Article type

Case report

Pages

4-7

Keywords

dodatkowe oskrzele sercowe
ropień płuca wywołany przez Serratia

Authors

Mai Altous
Ayoub Innabi
Bashar Alzghoul
Kshitij Chatterjee
Nikhil Meena
Feras Hawari

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl