Vol 85, Supp. II (2017)
Review paper
Submitted: 2017-06-28
Get Citation

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc — aktualizacja wytycznych GOLD 2017

Adam Antczak, Agata Dutkowska
Vol 85, Supp. II (2017)
REVIEWS
Submitted: 2017-06-28

Abstract

W aktualizacji wytycznych GOLD 2017 (Global Initiative for Obstructive Lung Disease) uproszczono algorytm doboru leczenia poprzez rozdzielenie spirometrii od kategoryzacji ABCD, które są teraz określone jedynie przez nasilenie objawów oraz częstość zaostrzeń. Powodem tych istotnych zmian było dostrzeżenie małego znaczenia wartości FEV1 dla wyboru sposobu leczenia, niezależnie od jego kluczowej wartości dla wstępnej diagnozy oraz oceny długoterminowej progresji choroby. Kolejną istotną zmianą w wytycznych GOLD 2017 jest zwiększenie elastyczności podejścia do sposobu leczenia POChP z możliwością redukcji leków, w tym nawet odstawienia glikokortykosteroidów wziewnych, przy dobrej kontroli choroby. Ponadto w GOLD 2017 zmodyfikowano definicję POChP, zindywidualizowano algorytm leczenia z określeniem metod jego intensyfikacji lub redukcji, podkreślono znaczenie poprawnej techniki inhalacji leków.

Abstract

W aktualizacji wytycznych GOLD 2017 (Global Initiative for Obstructive Lung Disease) uproszczono algorytm doboru leczenia poprzez rozdzielenie spirometrii od kategoryzacji ABCD, które są teraz określone jedynie przez nasilenie objawów oraz częstość zaostrzeń. Powodem tych istotnych zmian było dostrzeżenie małego znaczenia wartości FEV1 dla wyboru sposobu leczenia, niezależnie od jego kluczowej wartości dla wstępnej diagnozy oraz oceny długoterminowej progresji choroby. Kolejną istotną zmianą w wytycznych GOLD 2017 jest zwiększenie elastyczności podejścia do sposobu leczenia POChP z możliwością redukcji leków, w tym nawet odstawienia glikokortykosteroidów wziewnych, przy dobrej kontroli choroby. Ponadto w GOLD 2017 zmodyfikowano definicję POChP, zindywidualizowano algorytm leczenia z określeniem metod jego intensyfikacji lub redukcji, podkreślono znaczenie poprawnej techniki inhalacji leków.

Get Citation

Keywords

przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, zaostrzenie POChP, GOLD

About this article
Title

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc — aktualizacja wytycznych GOLD 2017

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. II (2017)

Article type

Review paper

Pages

92-104

Keywords

przewlekła obturacyjna choroba płuc
POChP
zaostrzenie POChP
GOLD

Authors

Adam Antczak
Agata Dutkowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl