open access

Vol 85, Supp. II (2017)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2017-06-28
Accepted: 2017-06-28
Get Citation

Korzystanie z dostępnych w Internecie informacji z zakresu zdrowia i choroby przez osoby chore na alergię dróg oddechowych i astmę: wyniki badania ankietowego

Anna Kłak, Filip Raciborski, Bolesław Samoliński

open access

Vol 85, Supp. II (2017)
Original research - abstract
Submitted: 2017-06-28
Accepted: 2017-06-28

Abstract

WSTĘP: Celem badania była analiza porównawcza zachowań zdrowotnych w sieci pomiędzy osobami chorymi na astmę i/lub alergię górnych dróg oddechowych a grupą referencyjną.

MATERIAŁ I METODY: Dokonano analizy porównawczej dwóch niezależnych badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych przy zastosowaniu tego samego narzędzia badawczego. Badanie A przeprowadzono w 2013 roku na obszarze województwa mazowieckiego. Grupę docelową stanowiły osoby w wieku 20–44 lat (średnia wieku: 28,14 roku, mediana: 26 lat). Zebrano 1728 ankiet. Do analizy wylosowano 51 respondentów, odpowiadających liczebnością, wiekiem, płcią, wykształceniem i sytuacją materialną profilowi respondentów z badania B przeprowadzonego w 2014 roku w grupie 59 pacjentów chorych na astmę i alergie górnych dróg oddechowych (do analizy włączono 51 respondentów).

WYNIKI: W grupie referencyjnej (badanie A) ponad 92% respondentów deklarowało że, korzystało z Internetu przy wyszukiwaniu informacji na temat swojego zdrowia, ochrony zdrowia lub usług medycznych, natomiast w grupie chorych na astmę i/lub alergie górnych dróg oddechowych (badanie B) odsetek był wyższy i wyniósł 97% (p > 0,05). W obydwu badaniach wykazano, że ponad 74% respondentów poszukiwało w sieci informacji o konkretnej chorobie (p > 0,05). Informacji o tym, jak inni ludzie radzą sobie z podobnymi problemami zdrowotnymi, poszukiwało 20% (badanie A) i 33% (badanie B) respondentów (p > 0,05). Informacji dotyczących różnych metod leczenia danej jednostki chorobowej poszukiwało w sieci odpowiednio 40% i 51% respondentów (p > 0,05). Prawie 51% respondentów w badaniu A i 56% w badaniu B poszukiwało w Internecie informacji zdrowotnej, kiedy nie czuli się dobrze lub byli chorzy (p > 0,05).

WNIOSKI: Liczba osób korzystających z Internetu w celach zdrowotnych jest bardzo duża, zarówno w grupie referencyjnej, jak i w grupie pacjentów chorych na alergie dróg oddechowych i/lub astmę. Osoby chorujące długotrwale weryfikowały w Internecie diagnozę postawioną przez lekarza znacznie częściej niż grupa referencyjna.

Abstract

WSTĘP: Celem badania była analiza porównawcza zachowań zdrowotnych w sieci pomiędzy osobami chorymi na astmę i/lub alergię górnych dróg oddechowych a grupą referencyjną.

MATERIAŁ I METODY: Dokonano analizy porównawczej dwóch niezależnych badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych przy zastosowaniu tego samego narzędzia badawczego. Badanie A przeprowadzono w 2013 roku na obszarze województwa mazowieckiego. Grupę docelową stanowiły osoby w wieku 20–44 lat (średnia wieku: 28,14 roku, mediana: 26 lat). Zebrano 1728 ankiet. Do analizy wylosowano 51 respondentów, odpowiadających liczebnością, wiekiem, płcią, wykształceniem i sytuacją materialną profilowi respondentów z badania B przeprowadzonego w 2014 roku w grupie 59 pacjentów chorych na astmę i alergie górnych dróg oddechowych (do analizy włączono 51 respondentów).

WYNIKI: W grupie referencyjnej (badanie A) ponad 92% respondentów deklarowało że, korzystało z Internetu przy wyszukiwaniu informacji na temat swojego zdrowia, ochrony zdrowia lub usług medycznych, natomiast w grupie chorych na astmę i/lub alergie górnych dróg oddechowych (badanie B) odsetek był wyższy i wyniósł 97% (p > 0,05). W obydwu badaniach wykazano, że ponad 74% respondentów poszukiwało w sieci informacji o konkretnej chorobie (p > 0,05). Informacji o tym, jak inni ludzie radzą sobie z podobnymi problemami zdrowotnymi, poszukiwało 20% (badanie A) i 33% (badanie B) respondentów (p > 0,05). Informacji dotyczących różnych metod leczenia danej jednostki chorobowej poszukiwało w sieci odpowiednio 40% i 51% respondentów (p > 0,05). Prawie 51% respondentów w badaniu A i 56% w badaniu B poszukiwało w Internecie informacji zdrowotnej, kiedy nie czuli się dobrze lub byli chorzy (p > 0,05).

WNIOSKI: Liczba osób korzystających z Internetu w celach zdrowotnych jest bardzo duża, zarówno w grupie referencyjnej, jak i w grupie pacjentów chorych na alergie dróg oddechowych i/lub astmę. Osoby chorujące długotrwale weryfikowały w Internecie diagnozę postawioną przez lekarza znacznie częściej niż grupa referencyjna.

Get Citation

Keywords

astma, alergia, Internet, dr gogle, samoleczenie, samodiagnoza, informacja zdrowotna

About this article
Title

Korzystanie z dostępnych w Internecie informacji z zakresu zdrowia i choroby przez osoby chore na alergię dróg oddechowych i astmę: wyniki badania ankietowego

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. II (2017)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

71

Keywords

astma
alergia
Internet
dr gogle
samoleczenie
samodiagnoza
informacja zdrowotna

Authors

Anna Kłak
Filip Raciborski
Bolesław Samoliński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl