open access

Vol 85, Supp. II (2017)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2017-06-28
Accepted: 2017-06-28
Get Citation

Ocena trendów przyjęć do szpitala z powodu nadciśnienia płucnego w Stanach Zjednoczonych w latach 2000–2013

Rutuja R. Sikachi, Sonu Sahni, Dhruv Mehta, Abhishek Agarwal, Abhinav Agrawal

open access

Vol 85, Supp. II (2017)
Original research - abstract
Submitted: 2017-06-28
Accepted: 2017-06-28

Abstract

WSTĘP: Nadciśnienie płucne (NP) jest chorobą łożyska naczyniowego obarczoną dużą śmiertelnością, związaną z wysokimi kosztami dla systemu opieki zdrowotnej. W pracy dokonano przeglądu największej bazy danych dotyczących hospitalizacji z powodu NP od 2000 do 2013 roku w celu oceny częstości hospitalizacji, kosztów i śmiertelności związanej z NP.

MATERIAŁ I METODY: Przeprowadzono analizę bazy National Inpatient Sample Database (NIS) dla wszystkich pacjentów z rozpoznaniem nadciśnienia płucnego (pierwotnego lub wtórnego) lub serca płucnego jako głównego rozpoznania wypisowego (ICD-9: 416.0, 416.8 i 416.9) w latach 2000–2013. Baza NIS jest największą bazą w Stanach Zjednoczonych i zawiera dane z około 8 milionów pobytów szpitalnych w ciągu każdego roku. Oceniono znamienność statystyczną różnic w zakresie liczby wypisów ze szpitala, czasu trwania hospitalizacji, kosztów związanych z leczeniem szpitalnym w badanym okresie.

WYNIKI: W 2000 roku odnotowano 12 066 przyjęć do szpitala, dla których głównym rozpoznaniem wypisowym było NP. Liczba ta wzrosła do 13 605 przyjęć w 2013 roku (p < 0,001). Średnia długość hospitalizacji z powodu NP w badanym okresie wzrosła z 5,89 do 6,67 dni (p = 0,04). W tym samym czasie wysokość kosztów leczenia szpitalnego wzrosła o 174,5% z 24 973 USD w 2000 roku do 68 545 USD w 2013 roku (z poprawką na inflację). Skumulowane koszty leczenia szpitalnego podniosły się o 209,5% z 301 324 218 USD w 2000 do 932 554 725 w 2013 roku.

WNIOSEK: Liczba wypisów ze szpitala z powodu nadciśnienia płucnego zwiększyła się, mimo że raportowana w piśmiennictwie liczba wypisów z powodu tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH) była mniejsza. Średni czas trwania hospitalizacji również wydłużył się nieznacznie. Ten wzrost jest związany z istotnym wzrostem średnich i skumulowanych kosztów. Koszty leczenia szpitalnego chorych na NP znacząco wpływają na ogólne koszty opieki zdrowotnej. Konieczne są dalsze badania oceniające koszty i korzyści leczenia NP.

Abstract

WSTĘP: Nadciśnienie płucne (NP) jest chorobą łożyska naczyniowego obarczoną dużą śmiertelnością, związaną z wysokimi kosztami dla systemu opieki zdrowotnej. W pracy dokonano przeglądu największej bazy danych dotyczących hospitalizacji z powodu NP od 2000 do 2013 roku w celu oceny częstości hospitalizacji, kosztów i śmiertelności związanej z NP.

MATERIAŁ I METODY: Przeprowadzono analizę bazy National Inpatient Sample Database (NIS) dla wszystkich pacjentów z rozpoznaniem nadciśnienia płucnego (pierwotnego lub wtórnego) lub serca płucnego jako głównego rozpoznania wypisowego (ICD-9: 416.0, 416.8 i 416.9) w latach 2000–2013. Baza NIS jest największą bazą w Stanach Zjednoczonych i zawiera dane z około 8 milionów pobytów szpitalnych w ciągu każdego roku. Oceniono znamienność statystyczną różnic w zakresie liczby wypisów ze szpitala, czasu trwania hospitalizacji, kosztów związanych z leczeniem szpitalnym w badanym okresie.

WYNIKI: W 2000 roku odnotowano 12 066 przyjęć do szpitala, dla których głównym rozpoznaniem wypisowym było NP. Liczba ta wzrosła do 13 605 przyjęć w 2013 roku (p < 0,001). Średnia długość hospitalizacji z powodu NP w badanym okresie wzrosła z 5,89 do 6,67 dni (p = 0,04). W tym samym czasie wysokość kosztów leczenia szpitalnego wzrosła o 174,5% z 24 973 USD w 2000 roku do 68 545 USD w 2013 roku (z poprawką na inflację). Skumulowane koszty leczenia szpitalnego podniosły się o 209,5% z 301 324 218 USD w 2000 do 932 554 725 w 2013 roku.

WNIOSEK: Liczba wypisów ze szpitala z powodu nadciśnienia płucnego zwiększyła się, mimo że raportowana w piśmiennictwie liczba wypisów z powodu tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH) była mniejsza. Średni czas trwania hospitalizacji również wydłużył się nieznacznie. Ten wzrost jest związany z istotnym wzrostem średnich i skumulowanych kosztów. Koszty leczenia szpitalnego chorych na NP znacząco wpływają na ogólne koszty opieki zdrowotnej. Konieczne są dalsze badania oceniające koszty i korzyści leczenia NP.

Get Citation

Keywords

nadciśnienie płucne, epidemiologia, czas trwania hospitalizacji, hospitalizacje, śmiertelność, koszty

About this article
Title

Ocena trendów przyjęć do szpitala z powodu nadciśnienia płucnego w Stanach Zjednoczonych w latach 2000–2013

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. II (2017)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

70

Keywords

nadciśnienie płucne
epidemiologia
czas trwania hospitalizacji
hospitalizacje
śmiertelność
koszty

Authors

Rutuja R. Sikachi
Sonu Sahni
Dhruv Mehta
Abhishek Agarwal
Abhinav Agrawal

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl