Vol 85, Supp. II (2017)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2017-06-28
Get Citation

Ocena zespołu zmęczenia nowotworowego u chorych na raka płuca w trakcie chemioterapii paliatywnej

Andrzej Nowicki, Joanna Piekarska, Paulina Farbicka
Vol 85, Supp. II (2017)
Original research - abstract
Submitted: 2017-06-28

Abstract

WSTĘP: Zmęczenie nowotworowe jest jednym z najczęściej występujących problemów pacjentów leczonych na raka płuca. Ocena zmęczenia nowotworowego stanowi zatem istotny problem medyczny u chorych w trakcie leczenia chemioterapią paliatywną. Celem pracy jest ocena zespołu zmęczenia nowotworowego pacjentów poddawanych chemioterapii paliatywnej z powodu raka płuca.

MATERIAŁ I METODY: Do badania zakwalifikowano 100. chorych w trakcie chemioterapii paliatywnej z powodu raka płuca. Badanie przeprowadzono na Oddziale Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w okresie od lutego do czerwca 2016 roku. W pracy wykorzystano ankietę socjodemograficzną oraz skalę Osłabienia Nowotworowego — PFS składającą się z 22 pytań zamkniętych.

WYNIKI: Badaną grupę stanowili — w 68% mężczyźni, w 61% osoby z wykształceniem zawodowym oraz w 61% osoby mieszkające w mieście. Najliczniejszą grupą były osoby w wielu 51–65 lat. Średnia zmęczenia behawioralnego wyniosła — 5,34 punktu, sensorycznego — 5,44 punktu, poznawczego/nastroju — 4,29 punktu (poziomy umiarkowane), natomiast średnia zmęczenia afektywnego — 5,89 punktu (poziom ciężki). Średnia nasilenia zmęczenia ogólnego wyniosła 5,2 punktu (umiarkowany poziom zmęczenia).

WNIOSKI: U chorych leczonych za pomocą chemioterapii z powodu raka płuca zmęczenie związane z chorobą nowotworową występuje w stopniu umiarkowanym u połowy z nich i trwa od kilku miesięcy. Zmęczenia behawioralne, sensoryczne, poznawcze/nastroju, ogólne mają stopnień umiarkowany, a zmęczenie afektywne stopnień ciężki. Radioterapia ma wpływ na nasilenie zmęczenia poznawczego/nastroju, obniżenie statusu materialnego na zmęczenie behawioralne, a ogólne zmęczenie związane jest z poziomem wykształcenia. W analizie wieloczynnikowej tylko obniżenie statusu materialnego ma istotny wpływ na nasilenie zmęczenia.

Abstract

WSTĘP: Zmęczenie nowotworowe jest jednym z najczęściej występujących problemów pacjentów leczonych na raka płuca. Ocena zmęczenia nowotworowego stanowi zatem istotny problem medyczny u chorych w trakcie leczenia chemioterapią paliatywną. Celem pracy jest ocena zespołu zmęczenia nowotworowego pacjentów poddawanych chemioterapii paliatywnej z powodu raka płuca.

MATERIAŁ I METODY: Do badania zakwalifikowano 100. chorych w trakcie chemioterapii paliatywnej z powodu raka płuca. Badanie przeprowadzono na Oddziale Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w okresie od lutego do czerwca 2016 roku. W pracy wykorzystano ankietę socjodemograficzną oraz skalę Osłabienia Nowotworowego — PFS składającą się z 22 pytań zamkniętych.

WYNIKI: Badaną grupę stanowili — w 68% mężczyźni, w 61% osoby z wykształceniem zawodowym oraz w 61% osoby mieszkające w mieście. Najliczniejszą grupą były osoby w wielu 51–65 lat. Średnia zmęczenia behawioralnego wyniosła — 5,34 punktu, sensorycznego — 5,44 punktu, poznawczego/nastroju — 4,29 punktu (poziomy umiarkowane), natomiast średnia zmęczenia afektywnego — 5,89 punktu (poziom ciężki). Średnia nasilenia zmęczenia ogólnego wyniosła 5,2 punktu (umiarkowany poziom zmęczenia).

WNIOSKI: U chorych leczonych za pomocą chemioterapii z powodu raka płuca zmęczenie związane z chorobą nowotworową występuje w stopniu umiarkowanym u połowy z nich i trwa od kilku miesięcy. Zmęczenia behawioralne, sensoryczne, poznawcze/nastroju, ogólne mają stopnień umiarkowany, a zmęczenie afektywne stopnień ciężki. Radioterapia ma wpływ na nasilenie zmęczenia poznawczego/nastroju, obniżenie statusu materialnego na zmęczenie behawioralne, a ogólne zmęczenie związane jest z poziomem wykształcenia. W analizie wieloczynnikowej tylko obniżenie statusu materialnego ma istotny wpływ na nasilenie zmęczenia.

Get Citation

Keywords

rak płuca, chemioterapia paliatywna, zespół zmęczenia nowotworowego

About this article
Title

Ocena zespołu zmęczenia nowotworowego u chorych na raka płuca w trakcie chemioterapii paliatywnej

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. II (2017)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

69

Keywords

rak płuca
chemioterapia paliatywna
zespół zmęczenia nowotworowego

Authors

Andrzej Nowicki
Joanna Piekarska
Paulina Farbicka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl