open access

Vol 85, Supp. II (2017)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2017-06-28
Accepted: 2017-06-28
Get Citation

Wstępne polskie doświadczenia z użyciem igły Flex 19G do przezoskrzelowej biopsji pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej

Maciej Gnass, Joanna Sola, Anna Filarecka, Stanisław Orzechowski, Piotr Kocoń, Monika Pasieka-Lis, Juliusz Pankowski, Lucyna Rudnicka, Jerzy Soja, Artur Szlubowski

open access

Vol 85, Supp. II (2017)
Original research - abstract
Submitted: 2017-06-28
Accepted: 2017-06-28

Abstract

WSTĘP: EBUS (endobronchial ultrasonography) jest małoinwazyjną metodą diagnostyczną o dobrze ugruntowanej pozycji w diagnostyce limfadenopatii śródpiersia i wnęk płucnych. ViziShotFlex 19G needle to nowa igła przeznaczona do zastosowania w tym badaniu wprowadzona na rynek przez firmę Olympus w 2015 roku. Jej konstrukcja ma zapewnić większą giętkość uzbrojonego endoskopu oraz uzyskanie większej ilości materiału tkankowego do analizy. Cele niniejszej pracy to ocena wydolności diagnostycznej procedury EBUS-TBNA (EBUS — transbronchial needle aspiration) z zastosowaniem igły Flex 19G oraz prezentacja opinii endoskopistów na temat badania z jej użyciem.

MATERIAŁ I METODY: Igły Flex 19G zastosowano w diagnostyce pacjentów z adenopatią śródpiersia i/lub wnęk w dwóch ośrodkach pulmonologicznych w Polsce. Wykonywano zarówno rozmazy cytologiczne, jak i bloki komórkowe (CB — cell blocks). Dokonano prospektywnej analizy zebranych danych.

WYNIKI: Dwudziestu dwóch wybranych pacjentów z adenopatią potwierdzoną w tomografii komputerowej (średnia wieku 58 ± 12 lat) podano badaniu EBUS-TBNA z użyciem igieł Flex 19G. Wszystkie wykonane rozmazy cytologiczne okazały się diagnostyczne (wydolność diagnostyczna 100%). Złośliwy charakter zmiany stwierdzono w 15 przypadkach (68,2%), natomiast łagodną adenopatię u 7 pacjentów (31,8%). W 12 z 14 przypadków raka płuca wykonane CB mogły być użyte do oznaczeń immunohistochemicznych i molekularnych. Po biopsji węzłów chłonnych, zwłaszcza wnękowych, nie obserwowano nasilonego krwawienia. W porównaniu ze standardową procedurą EBUS-TBNA z użyciem igły 21/22G endoskopiści podkreślali większą giętkość uzbrojonego endoskopu oraz jakość bioptatu, natomiast w pozostałych aspektach biopsji różnice były nieznaczące.

WNIOSKI: Pierwsze polskie doświadczenia z użyciem igieł Flex 19G okazują się być podobne do standardowej techniki z użyciem igieł 21/22G oraz prezentują wysoką wydolność diagnostyczną w raku płuca, szczególnie z zastosowaniem CB. Profil bezpieczeństwa biopsji jest akceptowalny.

Abstract

WSTĘP: EBUS (endobronchial ultrasonography) jest małoinwazyjną metodą diagnostyczną o dobrze ugruntowanej pozycji w diagnostyce limfadenopatii śródpiersia i wnęk płucnych. ViziShotFlex 19G needle to nowa igła przeznaczona do zastosowania w tym badaniu wprowadzona na rynek przez firmę Olympus w 2015 roku. Jej konstrukcja ma zapewnić większą giętkość uzbrojonego endoskopu oraz uzyskanie większej ilości materiału tkankowego do analizy. Cele niniejszej pracy to ocena wydolności diagnostycznej procedury EBUS-TBNA (EBUS — transbronchial needle aspiration) z zastosowaniem igły Flex 19G oraz prezentacja opinii endoskopistów na temat badania z jej użyciem.

MATERIAŁ I METODY: Igły Flex 19G zastosowano w diagnostyce pacjentów z adenopatią śródpiersia i/lub wnęk w dwóch ośrodkach pulmonologicznych w Polsce. Wykonywano zarówno rozmazy cytologiczne, jak i bloki komórkowe (CB — cell blocks). Dokonano prospektywnej analizy zebranych danych.

WYNIKI: Dwudziestu dwóch wybranych pacjentów z adenopatią potwierdzoną w tomografii komputerowej (średnia wieku 58 ± 12 lat) podano badaniu EBUS-TBNA z użyciem igieł Flex 19G. Wszystkie wykonane rozmazy cytologiczne okazały się diagnostyczne (wydolność diagnostyczna 100%). Złośliwy charakter zmiany stwierdzono w 15 przypadkach (68,2%), natomiast łagodną adenopatię u 7 pacjentów (31,8%). W 12 z 14 przypadków raka płuca wykonane CB mogły być użyte do oznaczeń immunohistochemicznych i molekularnych. Po biopsji węzłów chłonnych, zwłaszcza wnękowych, nie obserwowano nasilonego krwawienia. W porównaniu ze standardową procedurą EBUS-TBNA z użyciem igły 21/22G endoskopiści podkreślali większą giętkość uzbrojonego endoskopu oraz jakość bioptatu, natomiast w pozostałych aspektach biopsji różnice były nieznaczące.

WNIOSKI: Pierwsze polskie doświadczenia z użyciem igieł Flex 19G okazują się być podobne do standardowej techniki z użyciem igieł 21/22G oraz prezentują wysoką wydolność diagnostyczną w raku płuca, szczególnie z zastosowaniem CB. Profil bezpieczeństwa biopsji jest akceptowalny.

Get Citation

Keywords

EBUS-TBNA, flex 19G needle, rak płuca, sarkoidoza, limfadenopatia

About this article
Title

Wstępne polskie doświadczenia z użyciem igły Flex 19G do przezoskrzelowej biopsji pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. II (2017)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

68

Keywords

EBUS-TBNA
flex 19G needle
rak płuca
sarkoidoza
limfadenopatia

Authors

Maciej Gnass
Joanna Sola
Anna Filarecka
Stanisław Orzechowski
Piotr Kocoń
Monika Pasieka-Lis
Juliusz Pankowski
Lucyna Rudnicka
Jerzy Soja
Artur Szlubowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl