open access

Vol 85, Supp. I (2017)
Review paper
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01
Get Citation

Debata. Czy możemy polecać e-papierosy naszym pacjentom? Opinia 2

Michał Poznański, Tadeusz Pietras, Adam Antczak

open access

Vol 85, Supp. I (2017)
REVIEWS
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01

Abstract

Elektroniczne papierosy są coraz częściej używanym sposobem dostarczania nikotyny. Sięgają po nie zarówno użytkownicy papierosów tradycyjnych, jak i osoby do tej pory niepalące. Cały czas pojawiają się nowe artykuły traktujące o potencjalnym wpływie elektronicznych systemów dostarczających nikotynę na zdrowie. Szczególne obawy budzi toksyczność związków chemicznych i pierwiastków dostarczanych wraz z dymem z tych urządzeń. Okazuje się, że produkty, których kreowany medialnie wizerunek jest pozytywny, wcale takimi nie są. Co więcej, ich używanie może skutkować nie tylko uszczerbkiem dla zdrowia, ale i śmiercią.

Abstract

Elektroniczne papierosy są coraz częściej używanym sposobem dostarczania nikotyny. Sięgają po nie zarówno użytkownicy papierosów tradycyjnych, jak i osoby do tej pory niepalące. Cały czas pojawiają się nowe artykuły traktujące o potencjalnym wpływie elektronicznych systemów dostarczających nikotynę na zdrowie. Szczególne obawy budzi toksyczność związków chemicznych i pierwiastków dostarczanych wraz z dymem z tych urządzeń. Okazuje się, że produkty, których kreowany medialnie wizerunek jest pozytywny, wcale takimi nie są. Co więcej, ich używanie może skutkować nie tylko uszczerbkiem dla zdrowia, ale i śmiercią.

Get Citation

Keywords

elektroniczne papierosy, e-papierosy, elektroniczne systemy dostarczające nikotynę

About this article
Title

Debata. Czy możemy polecać e-papierosy naszym pacjentom? Opinia 2

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. I (2017)

Article type

Review paper

Pages

19-25

Keywords

elektroniczne papierosy
e-papierosy
elektroniczne systemy dostarczające nikotynę

Authors

Michał Poznański
Tadeusz Pietras
Adam Antczak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl