open access

Vol 85, Supp. I (2017)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01
Get Citation

Wpływ edukacji zdrowotnej prowadzonej przez personel pielęgniarski na czas używania koncentratora tlenu w ciągu doby przez chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Uğur Doğan, Nimet Ovayolu

open access

Vol 85, Supp. I (2017)
Original research - abstract
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01

Abstract

WSTĘP: Długotrwała tlenoterapia domowa jest najbardziej efektywną metodą leczenia, wydłużającą życie chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Celem badania była ocena wpływu edukacji zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarki na czas stosowania koncentratora tlenu w ciągu doby przez chorych na POChP.

MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono w szpitalu w Turcji (State Hospital), pomiędzy lipcem a listopadem 2015 roku. Uczestnicy, po wyrażeniu pisemnej zgody, przydzielani byli losowo do grupy badanej (grupa z interwencją) lub kontrolnej (grupa bez interwencji). Specjalnie przygotowane ankiety wypełniano w trakcie bezpośredniej rozmowy z pacjentem. W pierwszej kolejności, retrospektywnie pozyskiwano informacje na temat danych wyjściowych. Następnie pacjenci z grupy badanej odbywali szkolenie, które prowadzono za pomocą specjalnie przygotowanych przez zespół badaczy materiałów. W 4., 8. i 12. tygodniu przeprowadzono z uczestnikami rozmowy telefoniczne, w czasie których omawiano problemy związane ze stosowaniem koncentratora. Po upływie 14 tygodni ponownie wypełniono ankiety, a uzyskane wyniki porównano z wyjściowymi. Analizę danych przeprowadzono za pomocą programu SPSS 15.0 for Windows.

WYNIKI: Stwierdzono, że 95,5% pacjentów nie uzyskało wcześniej informacji na temat używania koncentratora tlenu. Czas stosowania koncentratora w ciągu doby przez pacjentów z grupy badanej wynosił początkowo 5,69 ± 3,90 godziny i wzrósł do 11,94 ± 4,73 godziny (p < 0,05). Gdy porównano wyniki z okresu przed i po zastosowaniu edukacji, stwierdzono istotny wzrost PaO2, PaCO2, FEV1 i SaO2 u chorych z grupy badanej (p < 0,05), a efektu tego nie obserwowano w grupie kontrolnej.

WNIOSKI: Uzyskane wyniki upoważniają do zarekomendowania ciągłej edukacji dotyczącej zasad tlenoterapii domowej i monitorowania jej efektów.

Abstract

WSTĘP: Długotrwała tlenoterapia domowa jest najbardziej efektywną metodą leczenia, wydłużającą życie chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Celem badania była ocena wpływu edukacji zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarki na czas stosowania koncentratora tlenu w ciągu doby przez chorych na POChP.

MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono w szpitalu w Turcji (State Hospital), pomiędzy lipcem a listopadem 2015 roku. Uczestnicy, po wyrażeniu pisemnej zgody, przydzielani byli losowo do grupy badanej (grupa z interwencją) lub kontrolnej (grupa bez interwencji). Specjalnie przygotowane ankiety wypełniano w trakcie bezpośredniej rozmowy z pacjentem. W pierwszej kolejności, retrospektywnie pozyskiwano informacje na temat danych wyjściowych. Następnie pacjenci z grupy badanej odbywali szkolenie, które prowadzono za pomocą specjalnie przygotowanych przez zespół badaczy materiałów. W 4., 8. i 12. tygodniu przeprowadzono z uczestnikami rozmowy telefoniczne, w czasie których omawiano problemy związane ze stosowaniem koncentratora. Po upływie 14 tygodni ponownie wypełniono ankiety, a uzyskane wyniki porównano z wyjściowymi. Analizę danych przeprowadzono za pomocą programu SPSS 15.0 for Windows.

WYNIKI: Stwierdzono, że 95,5% pacjentów nie uzyskało wcześniej informacji na temat używania koncentratora tlenu. Czas stosowania koncentratora w ciągu doby przez pacjentów z grupy badanej wynosił początkowo 5,69 ± 3,90 godziny i wzrósł do 11,94 ± 4,73 godziny (p < 0,05). Gdy porównano wyniki z okresu przed i po zastosowaniu edukacji, stwierdzono istotny wzrost PaO2, PaCO2, FEV1 i SaO2 u chorych z grupy badanej (p < 0,05), a efektu tego nie obserwowano w grupie kontrolnej.

WNIOSKI: Uzyskane wyniki upoważniają do zarekomendowania ciągłej edukacji dotyczącej zasad tlenoterapii domowej i monitorowania jej efektów.

Get Citation

Keywords

opieka pielegniarska, POChP, edukacja zdrowotna, długotrwała tlenoterapia domowa

About this article
Title

Wpływ edukacji zdrowotnej prowadzonej przez personel pielęgniarski na czas używania koncentratora tlenu w ciągu doby przez chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. I (2017)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

5

Keywords

opieka pielegniarska
POChP
edukacja zdrowotna
długotrwała tlenoterapia domowa

Authors

Uğur Doğan
Nimet Ovayolu

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl