open access

Vol 85, Supp. I (2017)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01
Get Citation

E-papierosy w populacji studentów medycyny — częstość stosowania, postawy, motywacje

Grzegorz Brożek, Mateusz Jankowski, Jan Zejda, Agnieszka Jarosińska, Agnieszka Idzik, Piotr Bańka

open access

Vol 85, Supp. I (2017)
Original research - abstract
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01

Abstract

WSTĘP: Palenie papierosów elektronicznych (e-papierosów) stało się wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Celem badania była ocena częstości stosowania e-papierosów oraz papierosów tradycyjnych, porównanie stylów palenia oraz ocena motywacji do palenia e-papierosów.

MATERIAŁ I METODY: Studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach (Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) — 1700 osób — zostali zaproszeni do udziału w przekrojowym badaniu kwestionariuszowym dotyczącym częstości palenia e-papierosów i papierosów tradycyjnych oraz opinii na ich temat.

WYNIKI: Odpowiedzi uzyskano od 1318 studentów (odsetek odpowiedzi: 77,5%); średnia wieku: 22,1 ± 2,2 roku. Papierosy tradycyjne paliło 239 (18,1%) ankietowanych, a e-papierosy — 46 (3,5%) badanych. Pośród ankietowanych mężczyzn, e-papierosy paliło 4,9%, wśród kobiet odsetek ten wynosił 2,8% (p = 0,05). W porównaniu z palaczami papierosów tradycyjnych, palacze e-papierosów używali ich od krótszego czasu (p < 0,001), palili więcej razy w tygodniu (p = 0,01) oraz częściej w ciągu dnia (p < 0,001) niż palacze tradycyjnych papierosów. Palacze obu typów papierosów częściej palili papierosy tradycyjne niż elektroniczne (p = 0,01), ale e-papierosy palili częściej w ciągu dnia (p = 0,003). Wybór e-liquidu był uzależniony od smaku (50,0%), stężenia nikotyny (21,7%) oraz ceny (7,6%). E-papierosy bez zawartości nikotyny były używane przez 6,5% palaczy. Palacze obu typów papierosów częściej wybierali e-liquidy z wyższym stężeniem nikotyny (p = 0,01). Najczęstszymi motywacjami do rozpoczęcia palenia e-papierosów były: chęć rzucenia palenia papierosów tradycyjnych (58,7%), mniej szkodliwy wpływ na zdrowie (43,5%) oraz cena (34,8%). Palenie e-papierosów było postrzegane jako bezpieczne dla zdrowia przez 6,0% pytanych (35,5% e-palaczy i 4,9% niepalących e-papierosów; p < 0,001).

WNIOSKI: Wśród studentów medycyny e-papieros jest mniej popularny niż tradycyjne papierosy. W badanej grupie e-papierosy uważane są za szkodliwe dla zdrowia i mogące uzależniać.

Abstract

WSTĘP: Palenie papierosów elektronicznych (e-papierosów) stało się wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Celem badania była ocena częstości stosowania e-papierosów oraz papierosów tradycyjnych, porównanie stylów palenia oraz ocena motywacji do palenia e-papierosów.

MATERIAŁ I METODY: Studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach (Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) — 1700 osób — zostali zaproszeni do udziału w przekrojowym badaniu kwestionariuszowym dotyczącym częstości palenia e-papierosów i papierosów tradycyjnych oraz opinii na ich temat.

WYNIKI: Odpowiedzi uzyskano od 1318 studentów (odsetek odpowiedzi: 77,5%); średnia wieku: 22,1 ± 2,2 roku. Papierosy tradycyjne paliło 239 (18,1%) ankietowanych, a e-papierosy — 46 (3,5%) badanych. Pośród ankietowanych mężczyzn, e-papierosy paliło 4,9%, wśród kobiet odsetek ten wynosił 2,8% (p = 0,05). W porównaniu z palaczami papierosów tradycyjnych, palacze e-papierosów używali ich od krótszego czasu (p < 0,001), palili więcej razy w tygodniu (p = 0,01) oraz częściej w ciągu dnia (p < 0,001) niż palacze tradycyjnych papierosów. Palacze obu typów papierosów częściej palili papierosy tradycyjne niż elektroniczne (p = 0,01), ale e-papierosy palili częściej w ciągu dnia (p = 0,003). Wybór e-liquidu był uzależniony od smaku (50,0%), stężenia nikotyny (21,7%) oraz ceny (7,6%). E-papierosy bez zawartości nikotyny były używane przez 6,5% palaczy. Palacze obu typów papierosów częściej wybierali e-liquidy z wyższym stężeniem nikotyny (p = 0,01). Najczęstszymi motywacjami do rozpoczęcia palenia e-papierosów były: chęć rzucenia palenia papierosów tradycyjnych (58,7%), mniej szkodliwy wpływ na zdrowie (43,5%) oraz cena (34,8%). Palenie e-papierosów było postrzegane jako bezpieczne dla zdrowia przez 6,0% pytanych (35,5% e-palaczy i 4,9% niepalących e-papierosów; p < 0,001).

WNIOSKI: Wśród studentów medycyny e-papieros jest mniej popularny niż tradycyjne papierosy. W badanej grupie e-papierosy uważane są za szkodliwe dla zdrowia i mogące uzależniać.

Get Citation

Keywords

elektroniczne papierosy, palenie, nikotyna, wyroby tytoniowe, studenci medycyny

About this article
Title

E-papierosy w populacji studentów medycyny — częstość stosowania, postawy, motywacje

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. I (2017)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

4

Keywords

elektroniczne papierosy
palenie
nikotyna
wyroby tytoniowe
studenci medycyny

Authors

Grzegorz Brożek
Mateusz Jankowski
Jan Zejda
Agnieszka Jarosińska
Agnieszka Idzik
Piotr Bańka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl