open access

Vol 85, Supp. I (2017)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01
Get Citation

Ekspresja antygenów mucyn MUC 2, 3 i 4 w błonie śluzowej oskrzeli chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie zaostrzenia — doniesienie wstępne

Svetlana V. Kovalenko, Andrey E. Dorofieiev

open access

Vol 85, Supp. I (2017)
Original research - abstract
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01

Abstract

WSTĘP: Zmiany w produkcji mucyn oraz zaburzenia wydzielania to częste cechy procesu zapalnego toczącego się w oskrzelach chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Przeprowadzono ocenę immunohistochemiczną ekspresji MUC-2, MUC-3, MUC-4 w nabłonku pokrywającym, komórkach kubkowych, gruczołach śluzowych i komórkach wrzecionowatych zrębu błony śluzowej oskrzeli u chorych na POChP w okresie infekcyjnego lub nieinfekcyjnego zaostrzenia.

MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 30 chorych na POChP w III stopniu ciężkości. Chorych podzielono na grupę A — 14 pacjentów z zaostrzeniem bez cech infekcji oraz grupę B — 16 pacjentów z cechami zaostrzenia infekcyjnego. U wszystkich badanych wykonano bronchofiberoskopię z biopsją błony śluzowej, oceniano również nasilenie zmian i naturę procesu zapalnego. Badano gęstość optyczną struktur nabłonka oskrzelowego wybarwionych przy zastosowaniu metod immunohistochemicznych, z użyciem przeciwciał monoklonalnych przeciwko antygenom MUC-2, MUC-3 oraz MUC-4. Do wizualizacji użyto systemu Dako EnVision + System, Peroxidase (AEC).

WYNIKI: Stwierdzono różnego stopnia zmniejszenie ekspresji antygenów MUC-2 i MUC-3 w różnych rodzajach komórek nabłonka oskrzelowego w przebiegu infekcyjnego zaostrzenia POChP.

WNIOSKI: Opisane zjawisko zachodzące w przebiegu zaostrzenia POChP w komórkach wrzecionowatych może być objawem transformacji nabłonkowo-mezenchymalnej, która może odgrywać ważną rolę w rozwoju zapalenia i progresji włóknienia u chorych na POChP.

Abstract

WSTĘP: Zmiany w produkcji mucyn oraz zaburzenia wydzielania to częste cechy procesu zapalnego toczącego się w oskrzelach chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Przeprowadzono ocenę immunohistochemiczną ekspresji MUC-2, MUC-3, MUC-4 w nabłonku pokrywającym, komórkach kubkowych, gruczołach śluzowych i komórkach wrzecionowatych zrębu błony śluzowej oskrzeli u chorych na POChP w okresie infekcyjnego lub nieinfekcyjnego zaostrzenia.

MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 30 chorych na POChP w III stopniu ciężkości. Chorych podzielono na grupę A — 14 pacjentów z zaostrzeniem bez cech infekcji oraz grupę B — 16 pacjentów z cechami zaostrzenia infekcyjnego. U wszystkich badanych wykonano bronchofiberoskopię z biopsją błony śluzowej, oceniano również nasilenie zmian i naturę procesu zapalnego. Badano gęstość optyczną struktur nabłonka oskrzelowego wybarwionych przy zastosowaniu metod immunohistochemicznych, z użyciem przeciwciał monoklonalnych przeciwko antygenom MUC-2, MUC-3 oraz MUC-4. Do wizualizacji użyto systemu Dako EnVision + System, Peroxidase (AEC).

WYNIKI: Stwierdzono różnego stopnia zmniejszenie ekspresji antygenów MUC-2 i MUC-3 w różnych rodzajach komórek nabłonka oskrzelowego w przebiegu infekcyjnego zaostrzenia POChP.

WNIOSKI: Opisane zjawisko zachodzące w przebiegu zaostrzenia POChP w komórkach wrzecionowatych może być objawem transformacji nabłonkowo-mezenchymalnej, która może odgrywać ważną rolę w rozwoju zapalenia i progresji włóknienia u chorych na POChP.

Get Citation

Keywords

mucyny, błona śluzowa oskrzeli, zapalenie

About this article
Title

Ekspresja antygenów mucyn MUC 2, 3 i 4 w błonie śluzowej oskrzeli chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie zaostrzenia — doniesienie wstępne

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. I (2017)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

3

Keywords

mucyny
błona śluzowa oskrzeli
zapalenie

Authors

Svetlana V. Kovalenko
Andrey E. Dorofieiev

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl