open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
Guidelines / Expert consensus
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20
Get Citation

Oficjalne wytyczne ATS/ERS/JRS/ALAT dotyczące postępowania w praktyce klinicznej: leczenie idiopatycznego włóknienia płuc

Ganesh Raghu, Bram Rochwerg, Yuan Zhang, Carlos A. Cuello Garcia, Arata Azuma, Juergen Behr, Jan L. Brozek, Harold R. Collard, William Cunningham, Sakae Homma, Takeshi Johkoh, Fernando J. Martinez, Jeffrey Myers, Shandra L. Protzko, Luca Richeldi, David Rind, Moisés Selman, Arthur Theodore, Athol U. Wells, Henk Hoogsteden, Holger J. Schünemann
DOI: 10.5603/ARM.50373

open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
GUIDELINES
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20

Abstract

WPROWADZENIE: Niniejszy dokument uaktualnia wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ATS) / Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (ERS) / Japońskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (JRS) / Latynoamerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ALAT) dotyczące leczenia idiopatycznego włóknienia płuc.

METODY: Przeprowadzono przeglądy systematyczne, a jeśli było to możliwe, metaanalizy, w celu podsumowania wszystkich dostępnych dowodów istotnych do sformułowania odpowiedzi na zadane pytania. Dowody oceniano za pomocą systemu Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE), a następnie dyskutowano nad nimi w ramach panelu multidyscyplinarnego. Zastosowano strategie wcześniejszego określenia konfliktów interesów, a zalecenia zostały opracowane, napisane i ocenione wyłącznie przez członków paneli niezgłaszających konfliktów.

WYNIKI: Zalecenia przemawiające za określonymi interwencjami leczniczymi lub przeciw nim sformułowano po uwzględnieniu danych dotyczących skuteczności, znaczenia zbadanych punktów końcowych, pożądanych i niepożądanych następstw leczenia, kosztów, wykonalności, akceptowalności interwencji i równych szans dostępu do opieki zdrowotnej.

WNIOSKI: Panel opracował i przedstawił podstawy do stworzenia zaleceń przemawiających za interwencjami leczniczymi lub przeciw nim w idiopatycznym włóknieniu płuc.

Abstract

WPROWADZENIE: Niniejszy dokument uaktualnia wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ATS) / Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (ERS) / Japońskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (JRS) / Latynoamerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ALAT) dotyczące leczenia idiopatycznego włóknienia płuc.

METODY: Przeprowadzono przeglądy systematyczne, a jeśli było to możliwe, metaanalizy, w celu podsumowania wszystkich dostępnych dowodów istotnych do sformułowania odpowiedzi na zadane pytania. Dowody oceniano za pomocą systemu Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE), a następnie dyskutowano nad nimi w ramach panelu multidyscyplinarnego. Zastosowano strategie wcześniejszego określenia konfliktów interesów, a zalecenia zostały opracowane, napisane i ocenione wyłącznie przez członków paneli niezgłaszających konfliktów.

WYNIKI: Zalecenia przemawiające za określonymi interwencjami leczniczymi lub przeciw nim sformułowano po uwzględnieniu danych dotyczących skuteczności, znaczenia zbadanych punktów końcowych, pożądanych i niepożądanych następstw leczenia, kosztów, wykonalności, akceptowalności interwencji i równych szans dostępu do opieki zdrowotnej.

WNIOSKI: Panel opracował i przedstawił podstawy do stworzenia zaleceń przemawiających za interwencjami leczniczymi lub przeciw nim w idiopatycznym włóknieniu płuc.

Get Citation
About this article
Title

Oficjalne wytyczne ATS/ERS/JRS/ALAT dotyczące postępowania w praktyce klinicznej: leczenie idiopatycznego włóknienia płuc

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. VII (2016)

Article type

Guidelines / Expert consensus

Pages

91-115

Page views

1044

Article views/downloads

998

DOI

10.5603/ARM.50373

Authors

Ganesh Raghu
Bram Rochwerg
Yuan Zhang
Carlos A. Cuello Garcia
Arata Azuma
Juergen Behr
Jan L. Brozek
Harold R. Collard
William Cunningham
Sakae Homma
Takeshi Johkoh
Fernando J. Martinez
Jeffrey Myers
Shandra L. Protzko
Luca Richeldi
David Rind
Moisés Selman
Arthur Theodore
Athol U. Wells
Henk Hoogsteden
Holger J. Schünemann

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl