open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
Case report
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20
Get Citation

Jednostronnie jasne płuco na radiogramie klatki piersiowej — wrodzony zespół Polanda

Ioannis Tomos, Andriana I. Papaioannou, Aikaterini Vlami, Vasiliki Apollonatou, Effrosyni D. Manali, Spyros A. Papiris
DOI: 10.5603/ARM.50372

open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
CASE REPORTS
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20

Abstract

Zwiększenie przejrzystości jednego płuca wymaga wdrożenia szczególnych procedur diagnostycznych, ponieważ przyczyną takiego stanu może być wiele różnorodnych chorób układu oddechowego, włączając odmę opłucnową, masywny zator płucny, duży jednostronny pęcherz rozedmowy, czop śluzowy, zamknięcie dużego oskrzela oraz płyn w przeciwległej jamie opłucnowej. Wrodzone zaburzenia budowy ściany klatki piersiowej należą do rzadkich, choć często niezdiagnozowanych przyczyn. Zespół Polanda należy do takich rzadkich wrodzonych anomalii i polega na niewykształceniu mięśnia piersiowego większego i nieprawidłowościach budowy kończyny górnej po tej samej stronie. W pracy przedstawiono przypadek chorego z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i obrazem jednostronnie jasnego płuca na radiogramie klatki piersiowej, spowodowanym zespołem Polanda.

Abstract

Zwiększenie przejrzystości jednego płuca wymaga wdrożenia szczególnych procedur diagnostycznych, ponieważ przyczyną takiego stanu może być wiele różnorodnych chorób układu oddechowego, włączając odmę opłucnową, masywny zator płucny, duży jednostronny pęcherz rozedmowy, czop śluzowy, zamknięcie dużego oskrzela oraz płyn w przeciwległej jamie opłucnowej. Wrodzone zaburzenia budowy ściany klatki piersiowej należą do rzadkich, choć często niezdiagnozowanych przyczyn. Zespół Polanda należy do takich rzadkich wrodzonych anomalii i polega na niewykształceniu mięśnia piersiowego większego i nieprawidłowościach budowy kończyny górnej po tej samej stronie. W pracy przedstawiono przypadek chorego z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i obrazem jednostronnie jasnego płuca na radiogramie klatki piersiowej, spowodowanym zespołem Polanda.

Get Citation

Keywords

ściana klatki piersiowej, anatomia, wady wrodzone

About this article
Title

Jednostronnie jasne płuco na radiogramie klatki piersiowej — wrodzony zespół Polanda

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. VII (2016)

Article type

Case report

Pages

84-88

Page views

1194

Article views/downloads

1279

DOI

10.5603/ARM.50372

Keywords

ściana klatki piersiowej
anatomia
wady wrodzone

Authors

Ioannis Tomos
Andriana I. Papaioannou
Aikaterini Vlami
Vasiliki Apollonatou
Effrosyni D. Manali
Spyros A. Papiris

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl