open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
Case report
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20
Get Citation

Płuco połykacza ognia

Jolanta Załęska, Arkadiusz Błaszczyk, Lilia Jakubowska, Janusz Szopiński, Mateusz Polaczek, Jacek Grudny, Jacek Zych, Kazimierz Roszkowski-Śliż
DOI: 10.5603/ARM.50371

open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
CASE REPORTS
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20

Abstract

Płuco połykacza ognia jest ostrym procesem zapalnym miąższu płuc wywołanym aspiracją węglowodorów w postaci płynnej. Schorzenie klasyfikuje się jako szczególną postać chemicznego zapalenia płuc o charakterze toksycznym. W pracy przedstawiono przypadek połykacza ognia-amatora, który przypadkowo zaaspirował do dróg oddechowych około 1/3 szklanki płynnej podpałki do grilla zawierającej mieszaninę płynnych węglowodorów. Kilka godzin później u chorego wystąpiły nasilone objawy chorobowe, w tym osłabienie, wzrost ciepłoty ciała, opłucnowy ból w klatce piersiowej na wysokości mostka, bóle mięśni pleców, nasilona duszność i suchy kaszel. W badaniu radiologicznym płuc stwierdzono zagęszczenia miąższowe w płatach dolnych, głównie po stronie lewej oraz zmiany o charakterze pneumatocele. Po upływie około tygodnia od incydentu nastąpiła poprawa stanu klinicznego chorego, a w ciągu trzech miesięcy zmiany radiologiczne ustąpiły prawie całkowicie. Opis przypadku uzupełniono przeglądem piśmiennictwa dotyczącego płuca połykacza ognia.

Abstract

Płuco połykacza ognia jest ostrym procesem zapalnym miąższu płuc wywołanym aspiracją węglowodorów w postaci płynnej. Schorzenie klasyfikuje się jako szczególną postać chemicznego zapalenia płuc o charakterze toksycznym. W pracy przedstawiono przypadek połykacza ognia-amatora, który przypadkowo zaaspirował do dróg oddechowych około 1/3 szklanki płynnej podpałki do grilla zawierającej mieszaninę płynnych węglowodorów. Kilka godzin później u chorego wystąpiły nasilone objawy chorobowe, w tym osłabienie, wzrost ciepłoty ciała, opłucnowy ból w klatce piersiowej na wysokości mostka, bóle mięśni pleców, nasilona duszność i suchy kaszel. W badaniu radiologicznym płuc stwierdzono zagęszczenia miąższowe w płatach dolnych, głównie po stronie lewej oraz zmiany o charakterze pneumatocele. Po upływie około tygodnia od incydentu nastąpiła poprawa stanu klinicznego chorego, a w ciągu trzech miesięcy zmiany radiologiczne ustąpiły prawie całkowicie. Opis przypadku uzupełniono przeglądem piśmiennictwa dotyczącego płuca połykacza ognia.

Get Citation

Keywords

zapalenie płuc wywołane przez płynne węglowodory, płynne węglowodory o niskiej lepkości, pneumatocele

About this article
Title

Płuco połykacza ognia

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. VII (2016)

Article type

Case report

Pages

77-83

Page views

436

Article views/downloads

910

DOI

10.5603/ARM.50371

Keywords

zapalenie płuc wywołane przez płynne węglowodory
płynne węglowodory o niskiej lepkości
pneumatocele

Authors

Jolanta Załęska
Arkadiusz Błaszczyk
Lilia Jakubowska
Janusz Szopiński
Mateusz Polaczek
Jacek Grudny
Jacek Zych
Kazimierz Roszkowski-Śliż

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl