open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
Review paper
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20
Get Citation

Leczenie bólu u chorych na raka płuca

Fariz Nurwidya, Elisna Syahruddin, Faisal Yunus

open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
REVIEWS
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20

Abstract

Rak płuca jest nowotworem o jednym z najwyższych wskaźników umieralności na świecie. Problemem w tej populacji chorych pozostaje również występowanie wielu objawów podmiotowych, które mają wpływ na ich jakość życia, w tym bólu. Ból u chorego na nowotwór jest złożonym zjawiskiem, niekiedy o bardzo dynamicznym charakterze, u podłoża którego leży wiele różnych mechanizmów. W niniejszej publikacji przedstawiono mechanizmy patofizjologiczne występowania bólu nowotworowego oraz sposoby leczenia objawów u chorych na raka płuca. Omówiono leczenie farmakologiczne, w tym stosowanie opioidów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych i leków wspomagających, a także zabiegi, których celem jest zniesienie bólu.

Abstract

Rak płuca jest nowotworem o jednym z najwyższych wskaźników umieralności na świecie. Problemem w tej populacji chorych pozostaje również występowanie wielu objawów podmiotowych, które mają wpływ na ich jakość życia, w tym bólu. Ból u chorego na nowotwór jest złożonym zjawiskiem, niekiedy o bardzo dynamicznym charakterze, u podłoża którego leży wiele różnych mechanizmów. W niniejszej publikacji przedstawiono mechanizmy patofizjologiczne występowania bólu nowotworowego oraz sposoby leczenia objawów u chorych na raka płuca. Omówiono leczenie farmakologiczne, w tym stosowanie opioidów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych i leków wspomagających, a także zabiegi, których celem jest zniesienie bólu.

Get Citation

Keywords

ból, rak płuca, strategie leczenia

About this article
Title

Leczenie bólu u chorych na raka płuca

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. VII (2016)

Article type

Review paper

Pages

89-90

Keywords

ból
rak płuca
strategie leczenia

Authors

Fariz Nurwidya
Elisna Syahruddin
Faisal Yunus

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl