open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20
Get Citation

Ocena kliniczno-epidemiologiczna chorych na gruźlicę głowy i szyi

Anna Maria Pajor, Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Maria Korzeniewska-Koseła, Sylwia Kwiatkowska
DOI: 10.5603/ARM.50369

open access

Vol 84, Supp. VII (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2017-01-20
Accepted: 2017-01-20

Abstract

WSTĘP: Incydenty gruźlicy pozapłucnej stanowią mniej niż 6% wszystkich przypadków gruźlicy w Polsce, choć w innych krajach (zwłaszcza europejskich) ten odsetek jest znacznie wyższy. Celem pracy była ocena kliniczna i epidemiologiczna chorych hospitalizowanych na jednym z oddziałów laryngologicznych w Polsce w czasie 36 lat.

MATERIAŁ I METODY: Badaniem retrospektywnym objęto 71 chorych, których podzielono na trzy grupy w zależności od okresu badania: I — lata 1978–1989 (30 osób, 42%), II — lata 1990–2001 (19 osób, 27%) i III — lata 2002–2013 (22 osoby, 31% wszystkich przypadków). W każdym przypadku podejrzenie gruźlicy stawiano na podstawie wyniku badania histopatologicznego.

WYNIKI: Najczęściej stwierdzono gruźlicę krtani (54,9%), następnie gruźlicę węzłów chłonnych szyi (29,6%) i ucha (8,5%). W gruźlicy krtani, zmiany najczęściej dotyczyły piętra głośni (76,9%). Chorzy z gruźlicą krtani to w większości mężczyźni (87,2%), średnio 10 lat starsi niż kobiety w każdym z wyróżnionych okresów. Odwrotnie, w gruźlicy węzłów chłonnych szyi, kobiety stanowiły 66,7% przypadków i były średnio dwukrotnie starsze niż mężczyźni (64,0 v. 34,7 roku). Potwierdzenie bakteriologiczne uzyskano tylko u jednego chorego.

WNIOSKI: Liczba chorych diagnozowanych w naszym ośrodku z powodu gruźlicy pozapłucnej w obrębie głowy i szyi była większa w pierwszym 12-letnim okresie, a przez ostatnie 24 lata była stała, podobnie jak najczęstsze umiejscowienia gruźlicy (krtań i węzły chłonne szyi). U chorych z gruźlicą głowy i szyi poza oceną histopatologiczną konieczna jest ocena bakteriologiczna.

Abstract

WSTĘP: Incydenty gruźlicy pozapłucnej stanowią mniej niż 6% wszystkich przypadków gruźlicy w Polsce, choć w innych krajach (zwłaszcza europejskich) ten odsetek jest znacznie wyższy. Celem pracy była ocena kliniczna i epidemiologiczna chorych hospitalizowanych na jednym z oddziałów laryngologicznych w Polsce w czasie 36 lat.

MATERIAŁ I METODY: Badaniem retrospektywnym objęto 71 chorych, których podzielono na trzy grupy w zależności od okresu badania: I — lata 1978–1989 (30 osób, 42%), II — lata 1990–2001 (19 osób, 27%) i III — lata 2002–2013 (22 osoby, 31% wszystkich przypadków). W każdym przypadku podejrzenie gruźlicy stawiano na podstawie wyniku badania histopatologicznego.

WYNIKI: Najczęściej stwierdzono gruźlicę krtani (54,9%), następnie gruźlicę węzłów chłonnych szyi (29,6%) i ucha (8,5%). W gruźlicy krtani, zmiany najczęściej dotyczyły piętra głośni (76,9%). Chorzy z gruźlicą krtani to w większości mężczyźni (87,2%), średnio 10 lat starsi niż kobiety w każdym z wyróżnionych okresów. Odwrotnie, w gruźlicy węzłów chłonnych szyi, kobiety stanowiły 66,7% przypadków i były średnio dwukrotnie starsze niż mężczyźni (64,0 v. 34,7 roku). Potwierdzenie bakteriologiczne uzyskano tylko u jednego chorego.

WNIOSKI: Liczba chorych diagnozowanych w naszym ośrodku z powodu gruźlicy pozapłucnej w obrębie głowy i szyi była większa w pierwszym 12-letnim okresie, a przez ostatnie 24 lata była stała, podobnie jak najczęstsze umiejscowienia gruźlicy (krtań i węzły chłonne szyi). U chorych z gruźlicą głowy i szyi poza oceną histopatologiczną konieczna jest ocena bakteriologiczna.

Get Citation

Keywords

gruźlica pozapłucna, krtań, węzły chłonne, szyja, ucho

About this article
Title

Ocena kliniczno-epidemiologiczna chorych na gruźlicę głowy i szyi

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. VII (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

76

Page views

350

Article views/downloads

357

DOI

10.5603/ARM.50369

Keywords

gruźlica pozapłucna
krtań
węzły chłonne
szyja
ucho

Authors

Anna Maria Pajor
Magdalena Józefowicz-Korczyńska
Maria Korzeniewska-Koseła
Sylwia Kwiatkowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl