open access

Vol 84, Supp. V (2016)
Review paper
Submitted: 2016-08-18
Accepted: 2016-08-18
Get Citation

Opieka farmaceutyczna w terapii astmy — perspektywy polska i globalna

Damian Świeczkowski, Patryk Poniatowski, Piotr Merks, Miłosz Jaguszewski

open access

Vol 84, Supp. V (2016)
REVIEWS
Submitted: 2016-08-18
Accepted: 2016-08-18

Abstract

Opieka farmaceutyczna jest wkładem farmaceuty w proces opieki nad pacjentami, co w rezultacie prowadzi do optymalizacji stosowania leków. Może ona wpłynąć korzystnie na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (adherencję) przez pacjentów, poprawiać efektywność kliniczną terapii oraz jakość życia zależną od zdrowia. Przeprowadzony przegląd piśmiennictwa potwierdził, że opieka farmaceutyczna i zaawansowane usługi farmaceutyczne wpływają na efektywność kliniczną i skuteczność terapii astmy. Opieka farmaceutyczna w Polsce jest obecnie niedostateczna i wymaga wielu działań w przyszłości. Polski rząd podjął ostatnio wysiłek utworzenia specjalnej grupy ekspertów, której zadaniem jest opracowanie programu refundowanej opieki farmaceutycznej. Przedsięwzięcie to otwiera nowy etap na drodze doskonalenia praktyki farmaceutycznej w Polsce. W procesie zmiany polskiego systemu można wykorzystać doświadczenie systemów opieki zdrowotnej z innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Australii lub Kanady. W prezentowanej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa, zwracając uwagę na usługi wchodzące w skład programu opieki farmaceutycznej w leczeniu astmy. W tej unikatowej pracy opisana została złożona natura usług farmaceutycznych i położony nacisk na potrzebę wielowymiarowego podejścia w tej dziedzinie.

Abstract

Opieka farmaceutyczna jest wkładem farmaceuty w proces opieki nad pacjentami, co w rezultacie prowadzi do optymalizacji stosowania leków. Może ona wpłynąć korzystnie na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (adherencję) przez pacjentów, poprawiać efektywność kliniczną terapii oraz jakość życia zależną od zdrowia. Przeprowadzony przegląd piśmiennictwa potwierdził, że opieka farmaceutyczna i zaawansowane usługi farmaceutyczne wpływają na efektywność kliniczną i skuteczność terapii astmy. Opieka farmaceutyczna w Polsce jest obecnie niedostateczna i wymaga wielu działań w przyszłości. Polski rząd podjął ostatnio wysiłek utworzenia specjalnej grupy ekspertów, której zadaniem jest opracowanie programu refundowanej opieki farmaceutycznej. Przedsięwzięcie to otwiera nowy etap na drodze doskonalenia praktyki farmaceutycznej w Polsce. W procesie zmiany polskiego systemu można wykorzystać doświadczenie systemów opieki zdrowotnej z innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Australii lub Kanady. W prezentowanej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa, zwracając uwagę na usługi wchodzące w skład programu opieki farmaceutycznej w leczeniu astmy. W tej unikatowej pracy opisana została złożona natura usług farmaceutycznych i położony nacisk na potrzebę wielowymiarowego podejścia w tej dziedzinie.

Get Citation

Keywords

opieka farmaceutyczna, astma, farmacja społeczna

About this article
Title

Opieka farmaceutyczna w terapii astmy — perspektywy polska i globalna

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. V (2016)

Article type

Review paper

Pages

8-14

Keywords

opieka farmaceutyczna
astma
farmacja społeczna

Authors

Damian Świeczkowski
Patryk Poniatowski
Piotr Merks
Miłosz Jaguszewski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl