Vol 84, Supp. V (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-08-18
Get Citation

Jakość życia u dorosłych chorych na mukowiscydozę — doświadczenia greckie

Maria Stofa, Theodoros Xanthos, Konstantinos Ekmektzoglou, Athanasios Chalkias, Dimitrios Barouxis, Ioannis Pantazopoulos, Nicoletta Iacovidou
Vol 84, Supp. V (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-08-18

Abstract

WSTĘP: Postępy w leczeniu spowodowały stabilny wzrost mediany przewidywanego czasu przeżycia chorych na mukowiscydozę. W prezentowanej pracy zbadano jakość życia zależną od zdrowia (HRQoL, health-related quality of life) u dorosłych chorych na mukowiscydozę, a wyniki skorelowano z danymi demograficznymi.

MATERIAŁ I METODY: Użyto kwestionariusza jakości życia dla chorych na mukowiscydozę (CFQoL, Cystic Fibrosis Quality of Life). Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące wieku, płci, wykształcenia i obejmował osiem sekcji oceniających różnorodne funkcje życiowe. W grupie badanej znalazło się 77 dorosłych chorych na mukowiscydozę.

WYNIKI: Najwyższą punktację uzyskano w sekcji „Funkcje społeczne” a najniższą w sekcji „Troska o przyszłość”. Gdy porównano różne grupy wiekowe, różnice znamienne statystycznie uzyskano w sekcjach „Funkcjonowanie fizyczne”, „Relacje interpersonalne” oraz „Obawy związane z karierą”, a starsi pacjenci uzyskiwali statystycznie wyższą punktację w kwestionariuszu HRQoL niż młodsi (p < 0,005). Nie stwierdzono różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. Pacjenci o wyższym poziomie edukacji uzyskiwali znamiennie wyższą punktację (p < 0,005).

WNIOSKI: Więcej niż połowa greckich chorych na mukowiscydozę deklaruje gotowość do podejmowania społecznej aktywności, ale większość obawia się o odległe rokowanie i wpływ choroby na ich życie.

Abstract

WSTĘP: Postępy w leczeniu spowodowały stabilny wzrost mediany przewidywanego czasu przeżycia chorych na mukowiscydozę. W prezentowanej pracy zbadano jakość życia zależną od zdrowia (HRQoL, health-related quality of life) u dorosłych chorych na mukowiscydozę, a wyniki skorelowano z danymi demograficznymi.

MATERIAŁ I METODY: Użyto kwestionariusza jakości życia dla chorych na mukowiscydozę (CFQoL, Cystic Fibrosis Quality of Life). Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące wieku, płci, wykształcenia i obejmował osiem sekcji oceniających różnorodne funkcje życiowe. W grupie badanej znalazło się 77 dorosłych chorych na mukowiscydozę.

WYNIKI: Najwyższą punktację uzyskano w sekcji „Funkcje społeczne” a najniższą w sekcji „Troska o przyszłość”. Gdy porównano różne grupy wiekowe, różnice znamienne statystycznie uzyskano w sekcjach „Funkcjonowanie fizyczne”, „Relacje interpersonalne” oraz „Obawy związane z karierą”, a starsi pacjenci uzyskiwali statystycznie wyższą punktację w kwestionariuszu HRQoL niż młodsi (p < 0,005). Nie stwierdzono różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. Pacjenci o wyższym poziomie edukacji uzyskiwali znamiennie wyższą punktację (p < 0,005).

WNIOSKI: Więcej niż połowa greckich chorych na mukowiscydozę deklaruje gotowość do podejmowania społecznej aktywności, ale większość obawia się o odległe rokowanie i wpływ choroby na ich życie.

Get Citation

Keywords

mukowiscydoza, jakość życia, dorośli, Grecja

About this article
Title

Jakość życia u dorosłych chorych na mukowiscydozę — doświadczenia greckie

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. V (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

3

Keywords

mukowiscydoza
jakość życia
dorośli
Grecja

Authors

Maria Stofa
Theodoros Xanthos
Konstantinos Ekmektzoglou
Athanasios Chalkias
Dimitrios Barouxis
Ioannis Pantazopoulos
Nicoletta Iacovidou

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl