Vol 84, Supp. IV (2016)
Review paper
Submitted: 2016-07-05
Get Citation

Choroby współistniejące z rakiem płuca

Agata Ewa Dutkowska, Adam Antczak
Vol 84, Supp. IV (2016)
REVIEWS
Submitted: 2016-07-05

Abstract

Współchorobowość oznacza pojawienie się dodatkowej choroby towarzyszącej chorobie podstawowej lub jednoczesne pojawienie się wielu chorób u tego samego pacjenta. Rak płuca jest związany z wiekiem i historią palenia tytoniu, a te czynniki ryzyka są często połączone z wieloma chorobami przewlekłymi. Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie. Choroby współistniejące, takie jak schorzenia układu sercowo-naczyniowego, płuc i innych układów, mogą wpływać na rokowanie w raku płuca, a także utrudniać jego leczenie. W tym artykule autorzy starali się przedstawić wpływ poszczególnych chorób współistniejących na rokowanie i leczenie raka płuca.

Abstract

Współchorobowość oznacza pojawienie się dodatkowej choroby towarzyszącej chorobie podstawowej lub jednoczesne pojawienie się wielu chorób u tego samego pacjenta. Rak płuca jest związany z wiekiem i historią palenia tytoniu, a te czynniki ryzyka są często połączone z wieloma chorobami przewlekłymi. Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie. Choroby współistniejące, takie jak schorzenia układu sercowo-naczyniowego, płuc i innych układów, mogą wpływać na rokowanie w raku płuca, a także utrudniać jego leczenie. W tym artykule autorzy starali się przedstawić wpływ poszczególnych chorób współistniejących na rokowanie i leczenie raka płuca.

Get Citation

Keywords

rak płuc, choroby współistniejące

About this article
Title

Choroby współistniejące z rakiem płuca

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. IV (2016)

Article type

Review paper

Pages

22-28

Keywords

rak płuc
choroby współistniejące

Authors

Agata Ewa Dutkowska
Adam Antczak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl