open access

Vol 84, Supp. IV (2016)
Case report
Submitted: 2016-07-05
Accepted: 2016-07-05
Get Citation

Aspergilloma o nietypowej lokalizacji u pacjenta z astmą o ciężkim przebiegu

Michał Zieliński, Henryka Mazur-Zielińska, Dariusz Ziora

open access

Vol 84, Supp. IV (2016)
CASE REPORTS
Submitted: 2016-07-05
Accepted: 2016-07-05

Abstract

Aspergiloza płucna to choroba wywołana przez grzyby z rodzaju Aspergillus. Postać choroby zależy od stanu immunologicznego organizmu oraz innych współwystępujących stanów chorobowych wpływających na tkankę płucną. Pacjenci z astmą, zwłaszcza postacią o ciężkim przebiegu, wymagający stosowania glikokortykosteroidów ogólnoustrojowo, predysponowani są do rozwoju alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej. Powstanie grzybniaka (aspergilloma) w płucu jest poprzedzone wytworzeniem się patologicznej jamy w przebiegu innego schorzenia. W pracy opisano przypadek chorego na astmę o ciężkim przebiegu, u którego rozwinęła się aspergilloma w nietypowej lokalizacji, bez obecności predysponujących zmian anatomicznych oraz schorzeń.

Abstract

Aspergiloza płucna to choroba wywołana przez grzyby z rodzaju Aspergillus. Postać choroby zależy od stanu immunologicznego organizmu oraz innych współwystępujących stanów chorobowych wpływających na tkankę płucną. Pacjenci z astmą, zwłaszcza postacią o ciężkim przebiegu, wymagający stosowania glikokortykosteroidów ogólnoustrojowo, predysponowani są do rozwoju alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej. Powstanie grzybniaka (aspergilloma) w płucu jest poprzedzone wytworzeniem się patologicznej jamy w przebiegu innego schorzenia. W pracy opisano przypadek chorego na astmę o ciężkim przebiegu, u którego rozwinęła się aspergilloma w nietypowej lokalizacji, bez obecności predysponujących zmian anatomicznych oraz schorzeń.

Get Citation

Keywords

astma, aspergilloma, aspergiloza płucna

About this article
Title

Aspergilloma o nietypowej lokalizacji u pacjenta z astmą o ciężkim przebiegu

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. IV (2016)

Article type

Case report

Pages

16-21

Keywords

astma
aspergilloma
aspergiloza płucna

Authors

Michał Zieliński
Henryka Mazur-Zielińska
Dariusz Ziora

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl