open access

Vol 84, Supp. IV (2016)
Case report
Submitted: 2016-07-05
Accepted: 2016-07-05
Get Citation

Rozlana idiopatyczna hiperplazja komórek neuroendokrynnych płuc (DIPNECH) przebiegająca pod postacią zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc (UIP)

Kshitij Chatterjee, Jorge Jo Kamimoto, Andrew Dunn, Penchala Mittadodla, Manish Joshi

open access

Vol 84, Supp. IV (2016)
CASE REPORTS
Submitted: 2016-07-05
Accepted: 2016-07-05

Abstract

Rozlana idiopatyczna hiperplazja komórek neuroendokrynnych płuc (DIPNECH) jest rzadką chorobą, występuje najczęściej u niepalących kobiet w średnim wieku, a objawia się kaszlem, dusznością i świszczącym oddechem. Wyniki badań czynnościowych wykazują najczęściej obturację oskrzeli, zaś tomografia komputerowa (TK) klatki piersiowej zazwyczaj ujawnia obraz rozsianych zmian o typie mozaiki z obszarami pułapki dla powietrza. W pracy przedstawiono przypadek kobiety chorej na DIPNECH z zaburzeniami o typie restrykcji. Obraz radiologiczny odpowiadał wzorcowi zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc (UIP).

Abstract

Rozlana idiopatyczna hiperplazja komórek neuroendokrynnych płuc (DIPNECH) jest rzadką chorobą, występuje najczęściej u niepalących kobiet w średnim wieku, a objawia się kaszlem, dusznością i świszczącym oddechem. Wyniki badań czynnościowych wykazują najczęściej obturację oskrzeli, zaś tomografia komputerowa (TK) klatki piersiowej zazwyczaj ujawnia obraz rozsianych zmian o typie mozaiki z obszarami pułapki dla powietrza. W pracy przedstawiono przypadek kobiety chorej na DIPNECH z zaburzeniami o typie restrykcji. Obraz radiologiczny odpowiadał wzorcowi zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc (UIP).

Get Citation

Keywords

DIPNECH, komórki neuroendokrynne, choroby płuc

About this article
Title

Rozlana idiopatyczna hiperplazja komórek neuroendokrynnych płuc (DIPNECH) przebiegająca pod postacią zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc (UIP)

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. IV (2016)

Article type

Case report

Pages

7-11

Keywords

DIPNECH
komórki neuroendokrynne
choroby płuc

Authors

Kshitij Chatterjee
Jorge Jo Kamimoto
Andrew Dunn
Penchala Mittadodla
Manish Joshi

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl