open access

Vol 84, Supp. IV (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-07-05
Accepted: 2016-07-05
Get Citation

Wzorce żywieniowe a występowanie astmy w Indiach

Mohammed Noufal Poongadan, Nitesh Gupta, Raj Kumar

open access

Vol 84, Supp. IV (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-07-05
Accepted: 2016-07-05

Abstract

WSTĘP: Celem badania była ocena związku pomiędzy wzorcami żywieniowymi a występowaniem astmy w populacji indyjskiej.

MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 125 chorych na astmę oraz taką samą liczbę osób zdrowych dobranych pod względem wieku i płci (grupa kontrolna). Wzorce żywieniowe oceniano za pomocą kwestionariusza (NNR-Dietary Pattern in Asthma Questionnaire), zawierającego pytania dotyczące spożywania 80 różnych pokarmów i napojów, należących do 15 różnych grup, który został opracowany z uwzględnieniem najbardziej powszechnych zwyczajów żywieniowych panujących w Indiach oraz wyników badań ISAAC.

WYNIKI: Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie rozkładu płci w grupach, wzrostu, masy ciała, wskaźnika BMI i statusu ekonomicznego pomiędzy grupą chorych na astmę i grupą kontrolną (p > 0.05). Konsumpcja żywności typu fast food, solonych i smażonych przekąsek; orzechów i suszonych owoców była znamiennie wyższa u chorych na astmę (p < 0.05). Podobnie, chorzy na astmę wykazywali tendencję do spożywania większej ilości tłuszczów, cukru i napojów gazowanych (p > 0.05). Natomiast spożycie płatków zbożowych, mleka i jego przetworów, pokarmów niewegetariańskich, owoców i soków owocowych było wyższe u osób zdrowych, choć różnice nie były istotne statystycznie (p > 0.05).

WNIOSKI: Spożycie pokarmów typu fast food, solonych i smażonych przekąsek, tłuszczów i olejów z orzechów, suszonych owoców, gazowanych napojów może mieć związek z występowaniem astmy w Indiach. Z tego powodu istotne jest aby ograniczać spożycie pokarmów typu fast food oraz wpływać poprzez instytucje zdrowia publicznego na zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu tego typu pokarmów na występowanie astmy.

Abstract

WSTĘP: Celem badania była ocena związku pomiędzy wzorcami żywieniowymi a występowaniem astmy w populacji indyjskiej.

MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 125 chorych na astmę oraz taką samą liczbę osób zdrowych dobranych pod względem wieku i płci (grupa kontrolna). Wzorce żywieniowe oceniano za pomocą kwestionariusza (NNR-Dietary Pattern in Asthma Questionnaire), zawierającego pytania dotyczące spożywania 80 różnych pokarmów i napojów, należących do 15 różnych grup, który został opracowany z uwzględnieniem najbardziej powszechnych zwyczajów żywieniowych panujących w Indiach oraz wyników badań ISAAC.

WYNIKI: Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie rozkładu płci w grupach, wzrostu, masy ciała, wskaźnika BMI i statusu ekonomicznego pomiędzy grupą chorych na astmę i grupą kontrolną (p > 0.05). Konsumpcja żywności typu fast food, solonych i smażonych przekąsek; orzechów i suszonych owoców była znamiennie wyższa u chorych na astmę (p < 0.05). Podobnie, chorzy na astmę wykazywali tendencję do spożywania większej ilości tłuszczów, cukru i napojów gazowanych (p > 0.05). Natomiast spożycie płatków zbożowych, mleka i jego przetworów, pokarmów niewegetariańskich, owoców i soków owocowych było wyższe u osób zdrowych, choć różnice nie były istotne statystycznie (p > 0.05).

WNIOSKI: Spożycie pokarmów typu fast food, solonych i smażonych przekąsek, tłuszczów i olejów z orzechów, suszonych owoców, gazowanych napojów może mieć związek z występowaniem astmy w Indiach. Z tego powodu istotne jest aby ograniczać spożycie pokarmów typu fast food oraz wpływać poprzez instytucje zdrowia publicznego na zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu tego typu pokarmów na występowanie astmy.

Get Citation

Keywords

astma, wzorce żywieniowe, Indie, fast food, badanie kwestionariuszowe

About this article
Title

Wzorce żywieniowe a występowanie astmy w Indiach

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. IV (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

5

Keywords

astma
wzorce żywieniowe
Indie
fast food
badanie kwestionariuszowe

Authors

Mohammed Noufal Poongadan
Nitesh Gupta
Raj Kumar

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl