open access

Vol 84, Supp. IV (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-07-05
Accepted: 2016-07-05
Get Citation

Zakażenia grzybicze u chorych na mukowiscydozę — wyniki badania jednoośrodkowego

Barbara Garczewska, Sylwia Jarzynka, Jan Kuś, Wojciech Skorupa, Ewa Augustynowicz-Kopeć

open access

Vol 84, Supp. IV (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-07-05
Accepted: 2016-07-05

Abstract

WSTĘP: Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate [CF]) to najczęstsza choroba monogenowa, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny występująca wśród rasy kaukaskiej. Jest chorobą ogólnoustrojową, wielonarządową, w której decydujące dla jej przebiegu jest zajęcie układów oddechowego i pokarmowego. U ponad 59% chorych na mukowiscydozę stwierdza się przeciwciała dla alergenów zarodników grzybów głównie Aspergillus fumigatus. U 5−15% chorych dochodzi do rozwoju alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej. Celem pracy była analiza częstości występowania grzybów drożdżopodobnych i grzybów pleśniowych w drogach oddechowych chorych na CF oraz ocena lekooporności wyhodowanych szczepów.

MATERIAŁ I METODY: Analizie poddano wyniki badań mikologicznych uzyskanych od 42 chorych hospitalizowanych i leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w latach 2006−2014.

WYNIKI: Z 217 materiałów z dróg oddechowych, otrzymanych od 42 chorych na mukowiscydozę, wyizolowano 205 (68%) szczepów grzybów drożdżopodobnych oraz 96 (32%) szczepy grzybów pleśniowych. Wśród grzybów pleśniowych dominował gatunek A. fumigatus 22,2% (67). Badane szczepy grzybów in vitro wykazywały 100% wrażliwość na itrakonazol, worykonazol, posakonazol oraz amfoterycynę B.

WNIOSKI: Główne patogeny izolowane z materiałów z dróg oddechowych chorych na mukowiscydozę stanowiły A.fumigatus i C. albicans. Szczepy A. fumigatus wykazywały 100% wrażliwość in vitro na leki z grupy azoli oraz amfoterycynę B. Dwa szczepy C. albicans oraz 1 szczep C. tropicalis wykazywały oporność na azole (flukonazol, itrakonazol i worykonazol). Scedosporium apiospermum był oporny na amfoterycynę B (MIC > 32 mg/l) natomiast wykazywał wrażliwość na worykonazol (MIC 0,094 mg/l).

Abstract

WSTĘP: Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate [CF]) to najczęstsza choroba monogenowa, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny występująca wśród rasy kaukaskiej. Jest chorobą ogólnoustrojową, wielonarządową, w której decydujące dla jej przebiegu jest zajęcie układów oddechowego i pokarmowego. U ponad 59% chorych na mukowiscydozę stwierdza się przeciwciała dla alergenów zarodników grzybów głównie Aspergillus fumigatus. U 5−15% chorych dochodzi do rozwoju alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej. Celem pracy była analiza częstości występowania grzybów drożdżopodobnych i grzybów pleśniowych w drogach oddechowych chorych na CF oraz ocena lekooporności wyhodowanych szczepów.

MATERIAŁ I METODY: Analizie poddano wyniki badań mikologicznych uzyskanych od 42 chorych hospitalizowanych i leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w latach 2006−2014.

WYNIKI: Z 217 materiałów z dróg oddechowych, otrzymanych od 42 chorych na mukowiscydozę, wyizolowano 205 (68%) szczepów grzybów drożdżopodobnych oraz 96 (32%) szczepy grzybów pleśniowych. Wśród grzybów pleśniowych dominował gatunek A. fumigatus 22,2% (67). Badane szczepy grzybów in vitro wykazywały 100% wrażliwość na itrakonazol, worykonazol, posakonazol oraz amfoterycynę B.

WNIOSKI: Główne patogeny izolowane z materiałów z dróg oddechowych chorych na mukowiscydozę stanowiły A.fumigatus i C. albicans. Szczepy A. fumigatus wykazywały 100% wrażliwość in vitro na leki z grupy azoli oraz amfoterycynę B. Dwa szczepy C. albicans oraz 1 szczep C. tropicalis wykazywały oporność na azole (flukonazol, itrakonazol i worykonazol). Scedosporium apiospermum był oporny na amfoterycynę B (MIC > 32 mg/l) natomiast wykazywał wrażliwość na worykonazol (MIC 0,094 mg/l).

Get Citation

Keywords

mukowiscydoza (CF), A. fumigatus, Candida spp., lekooporność

About this article
Title

Zakażenia grzybicze u chorych na mukowiscydozę — wyniki badania jednoośrodkowego

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. IV (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

4

Keywords

mukowiscydoza (CF)
A. fumigatus
Candida spp.
lekooporność

Authors

Barbara Garczewska
Sylwia Jarzynka
Jan Kuś
Wojciech Skorupa
Ewa Augustynowicz-Kopeć

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl