open access

Vol 84, Supp. VI (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-06-27
Accepted: 2016-08-09
Published online: 2016-12-07
Get Citation

Osoby z objawami alergii częściej korzystają z medycyny alternatywnej

Anna Kłak, Filip Raciborski, Edyta Krzych-Fałta, Dagmara Opoczyńska-Świeżewska, Jakub Szymański, Agnieszka Lipiec, Barbara Piekarska, Adam Sybilski, Aneta Tomaszewska, Bolesław Samoliński
DOI: 10.5603/ARM.47766

open access

Vol 84, Supp. VI (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-06-27
Accepted: 2016-08-09
Published online: 2016-12-07

Abstract

WSTĘP: Celem badania jest wskazanie, czy w polskiej populacji osób dorosłych, w wieku 20−44 lata, istnieje zależność między stosowaniem medycyny alternatywnej a występowaniem chorób alergicznych. Ponadto dodatkowym celem pracy jest określenie czy istnieje zależność między płcią, wiekiem i miejscem zamieszkania, a stosowaniem medycyny alternatywnej.

MATERIAŁ I METODY: Do analizy wykorzystano część danych z projektu „Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce” (ECAP). Projekt stanowił kontynuację ogólnoeuropejskiego badania European Community Respiratory Health Survey II. Pytania dotyczące medycyny alternatywnej zadano grupie 4671 respondentów w wieku 20−44 lata. Badanie zostało zrealizowane metodą kwestionariuszową. Dodatkowo przeprowadzono analizy ambulatoryjnie potwierdzające rozpoznanie chorób alergicznych.

WYNIKI: Z medycyny alternatywnej kiedykolwiek korzystało łącznie 22,2% wśród wszystkich respondentów biorących udział w badaniu (n = 4621). Wykazano zależność istotną statystycznie między korzystaniem z medycyny alternatywnej a deklarowaniem objawów chorób alergicznych i astmy (p < 0,001). Nie wykazano zależności istotnej statystycznie między stosowaniem medycyny alternatywnej wśród osób z rozpoznaną przez lekarzy a jakąkolwiek postacią astmy lub alergicznego nieżytu nosa (p > 0,05).

WNIOSKI: Występowanie objawów chorób alergicznych i astmy wpływa na częstość korzystania z medycyny alternatywnej. Częstość stosowania medycyny alternatywnej nie jest jednak zależna od potwierdzonej przez lekarza choroby alergicznej lub astmy.

Abstract

WSTĘP: Celem badania jest wskazanie, czy w polskiej populacji osób dorosłych, w wieku 20−44 lata, istnieje zależność między stosowaniem medycyny alternatywnej a występowaniem chorób alergicznych. Ponadto dodatkowym celem pracy jest określenie czy istnieje zależność między płcią, wiekiem i miejscem zamieszkania, a stosowaniem medycyny alternatywnej.

MATERIAŁ I METODY: Do analizy wykorzystano część danych z projektu „Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce” (ECAP). Projekt stanowił kontynuację ogólnoeuropejskiego badania European Community Respiratory Health Survey II. Pytania dotyczące medycyny alternatywnej zadano grupie 4671 respondentów w wieku 20−44 lata. Badanie zostało zrealizowane metodą kwestionariuszową. Dodatkowo przeprowadzono analizy ambulatoryjnie potwierdzające rozpoznanie chorób alergicznych.

WYNIKI: Z medycyny alternatywnej kiedykolwiek korzystało łącznie 22,2% wśród wszystkich respondentów biorących udział w badaniu (n = 4621). Wykazano zależność istotną statystycznie między korzystaniem z medycyny alternatywnej a deklarowaniem objawów chorób alergicznych i astmy (p < 0,001). Nie wykazano zależności istotnej statystycznie między stosowaniem medycyny alternatywnej wśród osób z rozpoznaną przez lekarzy a jakąkolwiek postacią astmy lub alergicznego nieżytu nosa (p > 0,05).

WNIOSKI: Występowanie objawów chorób alergicznych i astmy wpływa na częstość korzystania z medycyny alternatywnej. Częstość stosowania medycyny alternatywnej nie jest jednak zależna od potwierdzonej przez lekarza choroby alergicznej lub astmy.

Get Citation

Keywords

medycyna alternatywna, płeć, wiek, alergia, astma

About this article
Title

Osoby z objawami alergii częściej korzystają z medycyny alternatywnej

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. VI (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

35

Published online

2016-12-07

Page views

460

Article views/downloads

400

DOI

10.5603/ARM.47766

Keywords

medycyna alternatywna
płeć
wiek
alergia
astma

Authors

Anna Kłak
Filip Raciborski
Edyta Krzych-Fałta
Dagmara Opoczyńska-Świeżewska
Jakub Szymański
Agnieszka Lipiec
Barbara Piekarska
Adam Sybilski
Aneta Tomaszewska
Bolesław Samoliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl