open access

Vol 84, Supp. VI (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-06-10
Accepted: 2016-08-24
Published online: 2016-12-07
Get Citation

Guzki środkowej części zrazika w tomografii komputerowej płuc o wysokiej rozdzielczości u chorych na IPAH — wstępne korelacje kliniczno-radiologiczne

Monika Szturmowicz, Aneta Kacprzak, Barbara Burakowska, Agnieszka Skoczylas, Iwona Bestry, Jan Kuś, Anna Fijałkowska, Adam Torbicki, Marcin Kurzyna
DOI: 10.5603/ARM.47555

open access

Vol 84, Supp. VI (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-06-10
Accepted: 2016-08-24
Published online: 2016-12-07

Abstract

WSTĘP: Zmiany miąższowe w tomografii komputerowej płuc o wysokiej rozdzielczości (TKWR) obserwowane są u niektórych chorych na idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne (IPAH), pomimo że nie mają oni śródmiąższowej choroby płuc. Najczęściej opisuje się: słabo odgraniczone guzki środkowej części zrazika (CN, centrilobular nodules) albo ogniskowe zacienienia typu matowej szyby (FGGO, focal ground glass opacities). Nie wiadomo czy obecność tych zmian wskazuje na odmienny typ IPAH czy też na zarostową chorobę żył płucnych (PVOD, pulmonary venoocclusive disease). Celem pracy była ocena częstości występowania i znaczenia klinicznego zmian miąższowych w płucach stwierdzanych w TKWR u chorych na IPAH.

MATERIAŁ I METODY: Do badania zakwalifikowano 52 chorych na IPAH (38 kobiet, 14 mężczyzn, średni wiek 41 ± 15 lat). Wszystkie dostępne badania TKWR zostały poddane retrospektywnej analizie doświadczonego radiologa, nieposiadającego wiedzy na temat danych klinicznych.

WYNIKI: U 10 chorych (19%) stwierdzono CN, u 12(23%) FGGO. U badanych chorych nie występowały cechy PVOD, takie jak powiększenie węzłów chłonnych czy też pogrubienie przegród międzyzrazikowych. Wykazano, że chorzy z CN w porównaniu z pozostałymi byli istotnie młodsi (średnie wieku wynosiły 31 lat oraz 43,5 roku, p = 0,02), nie posiadali drożnego otworu owalnego (0% oraz 43%, p = 0,03), mieli istotnie wyższe średnie ciśnienie w prawym przedsionku (12,5 mm Hg oraz 7,94 mm Hg, p = 0,01). Nie wykazano jednak istotnych różnic dotyczących rokowania.

WNIOSKI: Chorzy na IPAH, u których stwierdzono w TKWR guzki środkowej części zrazika, charakteryzowali się nieobecnością PFO, młodszym wiekiem i wyższym ciśnieniem w prawym przedsionku w porównaniu z pozostałymi chorymi.

Abstract

WSTĘP: Zmiany miąższowe w tomografii komputerowej płuc o wysokiej rozdzielczości (TKWR) obserwowane są u niektórych chorych na idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne (IPAH), pomimo że nie mają oni śródmiąższowej choroby płuc. Najczęściej opisuje się: słabo odgraniczone guzki środkowej części zrazika (CN, centrilobular nodules) albo ogniskowe zacienienia typu matowej szyby (FGGO, focal ground glass opacities). Nie wiadomo czy obecność tych zmian wskazuje na odmienny typ IPAH czy też na zarostową chorobę żył płucnych (PVOD, pulmonary venoocclusive disease). Celem pracy była ocena częstości występowania i znaczenia klinicznego zmian miąższowych w płucach stwierdzanych w TKWR u chorych na IPAH.

MATERIAŁ I METODY: Do badania zakwalifikowano 52 chorych na IPAH (38 kobiet, 14 mężczyzn, średni wiek 41 ± 15 lat). Wszystkie dostępne badania TKWR zostały poddane retrospektywnej analizie doświadczonego radiologa, nieposiadającego wiedzy na temat danych klinicznych.

WYNIKI: U 10 chorych (19%) stwierdzono CN, u 12(23%) FGGO. U badanych chorych nie występowały cechy PVOD, takie jak powiększenie węzłów chłonnych czy też pogrubienie przegród międzyzrazikowych. Wykazano, że chorzy z CN w porównaniu z pozostałymi byli istotnie młodsi (średnie wieku wynosiły 31 lat oraz 43,5 roku, p = 0,02), nie posiadali drożnego otworu owalnego (0% oraz 43%, p = 0,03), mieli istotnie wyższe średnie ciśnienie w prawym przedsionku (12,5 mm Hg oraz 7,94 mm Hg, p = 0,01). Nie wykazano jednak istotnych różnic dotyczących rokowania.

WNIOSKI: Chorzy na IPAH, u których stwierdzono w TKWR guzki środkowej części zrazika, charakteryzowali się nieobecnością PFO, młodszym wiekiem i wyższym ciśnieniem w prawym przedsionku w porównaniu z pozostałymi chorymi.

Get Citation

Keywords

idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne, guzki środkowej części zrazika, tomografia komputerowa płuc o wysokiej rozdzielczości

About this article
Title

Guzki środkowej części zrazika w tomografii komputerowej płuc o wysokiej rozdzielczości u chorych na IPAH — wstępne korelacje kliniczno-radiologiczne

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. VI (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

37

Published online

2016-12-07

Page views

1190

Article views/downloads

765

DOI

10.5603/ARM.47555

Keywords

idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne
guzki środkowej części zrazika
tomografia komputerowa płuc o wysokiej rozdzielczości

Authors

Monika Szturmowicz
Aneta Kacprzak
Barbara Burakowska
Agnieszka Skoczylas
Iwona Bestry
Jan Kuś
Anna Fijałkowska
Adam Torbicki
Marcin Kurzyna

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl