open access

Vol 84, Supp. VI (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-06-09
Accepted: 2016-08-09
Published online: 2016-12-07
Get Citation

Wpływ otyłości i zespołu metabolicznego na ciężkość choroby, jakość życia, jakość snu i markery zapalenia u chorych na astmę w Indiach

Mandeep Singh, Nitesh Gupta, Raj Kumar

open access

Vol 84, Supp. VI (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-06-09
Accepted: 2016-08-09
Published online: 2016-12-07

Abstract

WSTĘP: Celem badania było porównanie ciężkości astmy, jakości życia, jakości snu, zaburzeń oddychania w czasie snu i markerów zapalenia u chorych na astmę z otyłością, z lub bez zespołu metabolicznego z analogicznymi parametrami w grupie chorych na astmę bez otyłości.

MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 60 chorych na astmę, których podzielono na równe pod względem liczebności grupy chorych bez otyłości (NOA non-obese), otyłych bez zespołu metabolicznego (OANMS, obese without metabolic syndrome) oraz otyłych z zespołem metabolicznym (OAMS, obese with metabolic syndrome). Przedmiotem oceny była ciężkość astmy, jakość życia oraz jakość snu za pomocą kwestionariuszy i stężenia markerów zapalenia (FENO, hs-CRP, IL-5, IL-6 i leptyna). Badanie uzyskało aprobatę komisji etycznej odpowiedniej dla instytucji.

WYNIKI: Wyniki badań wskazują, że chorzy z grupy OAMS mogą reprezentować podtyp astmy o istotnie cięższym przebiegu (p < 0,05), gorszej jakości życia (p < 0,05), większym ryzyku obturacyjnego bezdechu podczas snu (p < 0,05), z obniżoną czynnościową pojemnością zalegającą (FRC) (p < 0,05), wyższymi stężeniami markerów zapalenia (leptyna i IL-6) (p < 0,05) oraz częstszym występowaniem zaburzeń oddychania podczas snu (p < 0,05) w porównaniu z grupami NOA i OANMS.

WNIOSKI: W badaniu wykazano, że otyli chorzy na astmę, a szczególnie z zespołem metabolicznym, stanowią szczególny podtyp. Z tego powodu leczenie zespołu metabolicznego wraz z odpowiednim leczeniem astmy może być niezbędne w celu uzyskania optymalnej kontroli choroby.

Abstract

WSTĘP: Celem badania było porównanie ciężkości astmy, jakości życia, jakości snu, zaburzeń oddychania w czasie snu i markerów zapalenia u chorych na astmę z otyłością, z lub bez zespołu metabolicznego z analogicznymi parametrami w grupie chorych na astmę bez otyłości.

MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 60 chorych na astmę, których podzielono na równe pod względem liczebności grupy chorych bez otyłości (NOA non-obese), otyłych bez zespołu metabolicznego (OANMS, obese without metabolic syndrome) oraz otyłych z zespołem metabolicznym (OAMS, obese with metabolic syndrome). Przedmiotem oceny była ciężkość astmy, jakość życia oraz jakość snu za pomocą kwestionariuszy i stężenia markerów zapalenia (FENO, hs-CRP, IL-5, IL-6 i leptyna). Badanie uzyskało aprobatę komisji etycznej odpowiedniej dla instytucji.

WYNIKI: Wyniki badań wskazują, że chorzy z grupy OAMS mogą reprezentować podtyp astmy o istotnie cięższym przebiegu (p < 0,05), gorszej jakości życia (p < 0,05), większym ryzyku obturacyjnego bezdechu podczas snu (p < 0,05), z obniżoną czynnościową pojemnością zalegającą (FRC) (p < 0,05), wyższymi stężeniami markerów zapalenia (leptyna i IL-6) (p < 0,05) oraz częstszym występowaniem zaburzeń oddychania podczas snu (p < 0,05) w porównaniu z grupami NOA i OANMS.

WNIOSKI: W badaniu wykazano, że otyli chorzy na astmę, a szczególnie z zespołem metabolicznym, stanowią szczególny podtyp. Z tego powodu leczenie zespołu metabolicznego wraz z odpowiednim leczeniem astmy może być niezbędne w celu uzyskania optymalnej kontroli choroby.

Get Citation

Keywords

otyłość, zespół metaboliczny, astma, SGRQ, FENO

About this article
Title

Wpływ otyłości i zespołu metabolicznego na ciężkość choroby, jakość życia, jakość snu i markery zapalenia u chorych na astmę w Indiach

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. VI (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

36

Published online

2016-12-07

Keywords

otyłość
zespół metaboliczny
astma
SGRQ
FENO

Authors

Mandeep Singh
Nitesh Gupta
Raj Kumar

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl