open access

Vol 84, Supp. VI (2016)
Review paper
Submitted: 2016-05-25
Accepted: 2016-08-24
Published online: 2016-12-07
Get Citation

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego i niedoczynność tarczycy — przypadkowa zbieżność czy związek przyczynowo-skutkowy?

Wojciech Kuczyński, Agata Gabryelska, Łukasz Mokros, Piotr Białasiewicz

open access

Vol 84, Supp. VI (2016)
REVIEWS
Submitted: 2016-05-25
Accepted: 2016-08-24
Published online: 2016-12-07

Abstract

Częstość występowania zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) waha się od 4 do 7% u mężczyzn i od 2 do 5% u kobiet. Jest on przyczyną wielu poważnych następstw, takich jak: wypadki drogowe, powikłania sercowo-naczyniowe, a rosnąca zachorowalność i śmiertelność, sprawiają, że staje się jednym z głównych problemów zdrowotnych. Oprócz otyłości (głównego czynnika ryzyka dla OBS) ujawnieniu tego fenotypu sprzyja niedoczynność tarczycy. Mimo że wydaje się ona uznanym czynnikiem ryzyka OBS, niektórzy autorzy sugerują brak klinicznie istotnego związku. Zaobserwowano jednak zwiększoną częstość występowania niedoczynności tarczycy u pacjentów z OBS, ale dane epidemiologiczne są ograniczone. Zdecydowanie mniej wiadomo o subklinicznej niedoczynności tarczycy u pacjentów z OBS. Jeśli jawna i subkliniczna niedoczynność tarczycy w tej grupie pacjentów jest co najmniej tak samo częsta, jak w populacji ogólnej, zasadne wydaje się badanie pacjentów w kierunku niedoczynności tarczycy, ponieważ skuteczne leczenie może zmniejszyć zaburzenia oddychania podczas snu. Niestety, ten korzystny efekt stwierdzono tylko w kilku badaniach na niewielkiej liczbie pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Mimo braku międzynarodowych wytycznych oraz dużych, wieloośrodkowych badań, autorzy niniejszej pracy uważają jednak, że przesiewowe badania TSH mogą się okazać korzystne dla sporej grupy pacjentów z OBS.

Abstract

Częstość występowania zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) waha się od 4 do 7% u mężczyzn i od 2 do 5% u kobiet. Jest on przyczyną wielu poważnych następstw, takich jak: wypadki drogowe, powikłania sercowo-naczyniowe, a rosnąca zachorowalność i śmiertelność, sprawiają, że staje się jednym z głównych problemów zdrowotnych. Oprócz otyłości (głównego czynnika ryzyka dla OBS) ujawnieniu tego fenotypu sprzyja niedoczynność tarczycy. Mimo że wydaje się ona uznanym czynnikiem ryzyka OBS, niektórzy autorzy sugerują brak klinicznie istotnego związku. Zaobserwowano jednak zwiększoną częstość występowania niedoczynności tarczycy u pacjentów z OBS, ale dane epidemiologiczne są ograniczone. Zdecydowanie mniej wiadomo o subklinicznej niedoczynności tarczycy u pacjentów z OBS. Jeśli jawna i subkliniczna niedoczynność tarczycy w tej grupie pacjentów jest co najmniej tak samo częsta, jak w populacji ogólnej, zasadne wydaje się badanie pacjentów w kierunku niedoczynności tarczycy, ponieważ skuteczne leczenie może zmniejszyć zaburzenia oddychania podczas snu. Niestety, ten korzystny efekt stwierdzono tylko w kilku badaniach na niewielkiej liczbie pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Mimo braku międzynarodowych wytycznych oraz dużych, wieloośrodkowych badań, autorzy niniejszej pracy uważają jednak, że przesiewowe badania TSH mogą się okazać korzystne dla sporej grupy pacjentów z OBS.

Get Citation

Keywords

subkliniczna niedoczynność tarczycy, badania przesiewowe w kierunku niedoczynności tarczycy, obturacyjny bezdech senny, tarczyca, sen

About this article
Title

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego i niedoczynność tarczycy — przypadkowa zbieżność czy związek przyczynowo-skutkowy?

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. VI (2016)

Article type

Review paper

Pages

52-57

Published online

2016-12-07

Keywords

subkliniczna niedoczynność tarczycy
badania przesiewowe w kierunku niedoczynności tarczycy
obturacyjny bezdech senny
tarczyca
sen

Authors

Wojciech Kuczyński
Agata Gabryelska
Łukasz Mokros
Piotr Białasiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl