open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Review paper
Submitted: 2016-04-28
Get Citation

Metody oceny oporu w układzie oddechowym

Tomasz Urbankowski, Tadeusz Przybyłowski

open access

Vol 84, Supp. II (2016)
REVIEWS
Submitted: 2016-04-28

Abstract

Opór dróg oddechowych to stosunek różnicy ciśnień wzdłuż dróg oddechowych i przepływu w ich obrębie. Najczęściej wykorzystywanymi metodami pomiaru oporu dróg oddechowych są: pletyzmografia całego ciała, technika okluzji oraz technika oscylacji wymuszonych. Wszystkie umożliwiają pomiar oporu podczas oddychania na poziomie zbliżonym do objętości oddechowej, żadna nie wymaga wykonywania natężonych manewrów oddechowych ani głębokich oddechów podczas pomiaru. Najczęściej wykorzystywaną metodą pomiaru oporu w drogach oddechowych jest pletyzmografia całego ciała. Wynikami badania pletyzmograficznego są między innymi następujące, najczęściej interpretowane wskaźniki: opór dróg oddechowych (Raw), przewodność dróg oddechowych (Gaw), swoisty opór dróg oddechowych (sRaw) oraz swoista przewodność dróg oddechowych (sGaw). W technice okluzji wykorzystuje się założenie, że w czasie chwilowego zamknięcia dróg oddechowych, ciśnienie powietrza zmierzone w jamie ustnej jest równe ciśnieniu w pęcherzykach płucnych. W technice oscylacji wymuszonych (FOT), opór dróg oddechowych jest obliczany na podstawie zmian ciśnienia oraz przepływu wywołanych przez wymuszone drgania powietrza. Opisane w niniejszej pracy metody pomiaru oporu dróg oddechowych wydają być się użyteczną alternatywą do najpowszechniej stosowanego badania czynnościowego płuc — spirometrii. Grupę docelową chorych, u których metody te powinny być szerzej stosowane, stanowią szczególnie osoby niezdolne do wykonania spirometrii.

Abstract

Opór dróg oddechowych to stosunek różnicy ciśnień wzdłuż dróg oddechowych i przepływu w ich obrębie. Najczęściej wykorzystywanymi metodami pomiaru oporu dróg oddechowych są: pletyzmografia całego ciała, technika okluzji oraz technika oscylacji wymuszonych. Wszystkie umożliwiają pomiar oporu podczas oddychania na poziomie zbliżonym do objętości oddechowej, żadna nie wymaga wykonywania natężonych manewrów oddechowych ani głębokich oddechów podczas pomiaru. Najczęściej wykorzystywaną metodą pomiaru oporu w drogach oddechowych jest pletyzmografia całego ciała. Wynikami badania pletyzmograficznego są między innymi następujące, najczęściej interpretowane wskaźniki: opór dróg oddechowych (Raw), przewodność dróg oddechowych (Gaw), swoisty opór dróg oddechowych (sRaw) oraz swoista przewodność dróg oddechowych (sGaw). W technice okluzji wykorzystuje się założenie, że w czasie chwilowego zamknięcia dróg oddechowych, ciśnienie powietrza zmierzone w jamie ustnej jest równe ciśnieniu w pęcherzykach płucnych. W technice oscylacji wymuszonych (FOT), opór dróg oddechowych jest obliczany na podstawie zmian ciśnienia oraz przepływu wywołanych przez wymuszone drgania powietrza. Opisane w niniejszej pracy metody pomiaru oporu dróg oddechowych wydają być się użyteczną alternatywą do najpowszechniej stosowanego badania czynnościowego płuc — spirometrii. Grupę docelową chorych, u których metody te powinny być szerzej stosowane, stanowią szczególnie osoby niezdolne do wykonania spirometrii.

Get Citation

Keywords

badania czynnościowe płuc, opór dróg oddechowych, pletyzmografia

About this article
Title

Metody oceny oporu w układzie oddechowym

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. II (2016)

Article type

Review paper

Pages

105-113

Keywords

badania czynnościowe płuc
opór dróg oddechowych
pletyzmografia

Authors

Tomasz Urbankowski
Tadeusz Przybyłowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl