open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Review paper
Submitted: 2016-04-28
Get Citation

Jakie czynniki mogą wpływać na sytuację epidemiologiczną gruźlicy w Polsce i na świecie?

Ewa Rowińska-Zakrzewska, Maria Korzeniewska-Koseła, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Monika Szturmowicz

open access

Vol 84, Supp. II (2016)
REVIEWS
Submitted: 2016-04-28

Abstract

Autorzy prezentują przegląd czynników wpływających na sytuację epidemiologiczną gruźlicy w Polsce i na świecie. Przedstawiono grupy osób o podwyższonym ryzyku zachorowania na gruźlicę oraz uwarunkowania kliniczne predysponujące do uaktywnienia się utajonej infekcji gruźliczej (LTBI), takie jak: HIV, mocznica, cukrzyca, przeszczep narządów, terapia glikokortykosteroidami, przeciwciałami przeciwko TNF i jego receptorom. Zwrócono uwagę na częstsze występowanie gruźlicy i gorsze rokowanie u osób starszych. Zaprezentowano zgodne z aktualnymi zaleceniami metody diagnozowania LTBI, ze szczególnym uwzględnieniem chorych w immunosupresji. Poza tym przedstawiono opracowane przez specjalistów WHO metody leczenia mające na celu zapobieganie uaktywnieniu się LTBI. Wszystkie dane zostały omówione w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce.

Abstract

Autorzy prezentują przegląd czynników wpływających na sytuację epidemiologiczną gruźlicy w Polsce i na świecie. Przedstawiono grupy osób o podwyższonym ryzyku zachorowania na gruźlicę oraz uwarunkowania kliniczne predysponujące do uaktywnienia się utajonej infekcji gruźliczej (LTBI), takie jak: HIV, mocznica, cukrzyca, przeszczep narządów, terapia glikokortykosteroidami, przeciwciałami przeciwko TNF i jego receptorom. Zwrócono uwagę na częstsze występowanie gruźlicy i gorsze rokowanie u osób starszych. Zaprezentowano zgodne z aktualnymi zaleceniami metody diagnozowania LTBI, ze szczególnym uwzględnieniem chorych w immunosupresji. Poza tym przedstawiono opracowane przez specjalistów WHO metody leczenia mające na celu zapobieganie uaktywnieniu się LTBI. Wszystkie dane zostały omówione w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce.

Get Citation

Keywords

gruźlica, immunologia, epidemiologia, grupy ryzyka, utajone zakażenie gruźlicą, diagnostyka, leczenie

About this article
Title

Jakie czynniki mogą wpływać na sytuację epidemiologiczną gruźlicy w Polsce i na świecie?

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. II (2016)

Article type

Review paper

Pages

96-104

Keywords

gruźlica
immunologia
epidemiologia
grupy ryzyka
utajone zakażenie gruźlicą
diagnostyka
leczenie

Authors

Ewa Rowińska-Zakrzewska
Maria Korzeniewska-Koseła
Ewa Augustynowicz-Kopeć
Monika Szturmowicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl