open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Case report
Submitted: 2016-04-28
Get Citation

Przypadek układowej melioidozy: wyjaśnienie etiologii przewlekłej gorączki o nieznanej przyczynie z różnorodnymi objawami towarzyszącymi

Srujana Mohanty, Gourahari Pradhan, Manoj Kumar Panigrahi, Prasanta Raghab Mohapatra, Baijayantimala Mishra

open access

Vol 84, Supp. II (2016)
CASE REPORTS
Submitted: 2016-04-28

Abstract

Melioidoza, wywołana przez występującą w środowisku bakterię saprofityczną Burkholderia pseudomallei, jest ważnym problemem zdrowotnym w Południowo-Wschodniej Azji i Północnej Australii. Pojawia się także coraz więcej doniesień z innych regionów, w tym z Indii, Chin oraz Ameryki Północnej i Południowej wskazujących na rozszerzanie się strefy endemicznego występowania tej choroby. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek układowej melioidozy u 58-letniego pacjenta z cukrzycą bez narażenia zawodowego w wywiadzie, u którego występowały następujące objawy: przewlekła gorączka, posocznica, zapalenie płuc, wysięk opłucnowy i ropień podskórny. Pacjent długo pozostawał niezdiagnozowany, a następnie w innym ośrodku ustalono błędne rozpoznanie zakażenia Pseudomonas aeruginosa. W ośrodku reprezentowanym przez autorów właściwie zidentyfikowano rzeczywisty czynnik etiologiczny i w porę włączono odpowiednie leczenie. W rozpoznaniu różnicowym ostrej gorączki o nieznanej przyczynie, zespołu ostrej niewydolności oddechowej i posocznicy o nagłym początku, zwłaszcza w krajach tropikalnych, należy uwzględnić melioidozę.

Abstract

Melioidoza, wywołana przez występującą w środowisku bakterię saprofityczną Burkholderia pseudomallei, jest ważnym problemem zdrowotnym w Południowo-Wschodniej Azji i Północnej Australii. Pojawia się także coraz więcej doniesień z innych regionów, w tym z Indii, Chin oraz Ameryki Północnej i Południowej wskazujących na rozszerzanie się strefy endemicznego występowania tej choroby. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek układowej melioidozy u 58-letniego pacjenta z cukrzycą bez narażenia zawodowego w wywiadzie, u którego występowały następujące objawy: przewlekła gorączka, posocznica, zapalenie płuc, wysięk opłucnowy i ropień podskórny. Pacjent długo pozostawał niezdiagnozowany, a następnie w innym ośrodku ustalono błędne rozpoznanie zakażenia Pseudomonas aeruginosa. W ośrodku reprezentowanym przez autorów właściwie zidentyfikowano rzeczywisty czynnik etiologiczny i w porę włączono odpowiednie leczenie. W rozpoznaniu różnicowym ostrej gorączki o nieznanej przyczynie, zespołu ostrej niewydolności oddechowej i posocznicy o nagłym początku, zwłaszcza w krajach tropikalnych, należy uwzględnić melioidozę.

Get Citation

Keywords

mielioidoza, Burkholderia pseudomallei, cukrzyca, zakażenie układowe, posocznica, wysięk opłucnowy

About this article
Title

Przypadek układowej melioidozy: wyjaśnienie etiologii przewlekłej gorączki o nieznanej przyczynie z różnorodnymi objawami towarzyszącymi

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. II (2016)

Article type

Case report

Pages

90-95

Keywords

mielioidoza
Burkholderia pseudomallei
cukrzyca
zakażenie układowe
posocznica
wysięk opłucnowy

Authors

Srujana Mohanty
Gourahari Pradhan
Manoj Kumar Panigrahi
Prasanta Raghab Mohapatra
Baijayantimala Mishra

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl