open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-04-28
Get Citation

Prospektywna, populacyjna obserwacja występowania Streptococcus pneumoniae w przebiegu pozaszpitalnego zapalenia płuc wśród osób starszych, Chrzanów, Polska, 2010−2012

Rafal Harat, Ronika Alexander, Sharon Gray, Elane M. Gutterman, Justyna Pluta, Michael Pride, Sebastian Shite, Joanna Fijolek, Jolanta Kozub

open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-04-28

Abstract

WSTĘP: Pozaszpitalne zapalenie płuc wywołane przez S. pneumoniae jest istotną przyczyną chorobowości i śmiertelności wśród osób starszych. Badanie to ocenia występowanie pozaszpitalnego zapalenia płuc (CAP, community acquired pneumonia), CAP potwierdzonego radiologicznie (CXR+CAP), S. pneumoniae dodatniego CAP, S. pneumoniae dodatniego CAP potwierdzonego radiologicznie oraz dystrybucję serotypów S. pneumoniae u ponad 46 000 dorosłych powyżej 50. roku życia mieszkających w powiecie chrzanowskim w Polsce.

MATERIAŁ I METODY: Od stycznia 2010 do stycznia 2012 roku wszystkie placówki zapewniające amulatoryjną i szpitalną opiekę medyczną włączały wszystkich wyrażających zgodę pacjentów z podejrzeniem CAP. Wykonywano zdjęcie RTG klatki piersiowej, badanie moczu, krwi i plwociny. Uzyskano roczne wskażniki zapadalności. Potwierdzenie S. pneumoniae-dodatniego CAP i/lub rozkład serotypów S. pneumoniae uzyskiwano w analizie antygenowej moczu (BINAX NOW®) (wykrywający serotypy obecne w 13-walentnej szczepionce PCV 13) i posiewach mikrobiologicznych.

WYNIKI: Wśród 5055 pacjentów włączonych do badania u 1195 (23,7%) zdiagnozowano pozaszpitalne zapalenie płuc, w tym 1166 (23,4%) miało zmiany radiologiczne (CAP+CXR). S. pneumoniae stwierdzono u 144 pacjentów z CAP (12,1%) i u 133 w grupie z CAP+CXR (11,2%). Roczne wskaźniki zapadalności na CAP, CAP+CXR, S. pneumonia-dodatniego CAP oraz S. pneumonia-dodatniego CAP+CXR wynosiły odpowiednio 12,8, 12,5, 1,6 i 1,4 na 1000 mieszkańców. Wśród pacjentów z CAP+CXR 39,7% było w grupie wiekowej 50−64, a 60,3% miało ≥ 65 lat. Częstość występowania rosła z wiekiem. Najczęstsze serotypy S. pneumoniae u pacjentów z CAP+CXR to 3 (n = 15), 23F (n = 10), 18C (n = 9), 9V (n = 6).

WNIOSKI: CAP spowodowane serotypami PCV13 jest przyczyną chorobowości u dorosłych powyżej 50. roku życia, która może być zredukowana większym dostępem do szczepionki.

Abstract

WSTĘP: Pozaszpitalne zapalenie płuc wywołane przez S. pneumoniae jest istotną przyczyną chorobowości i śmiertelności wśród osób starszych. Badanie to ocenia występowanie pozaszpitalnego zapalenia płuc (CAP, community acquired pneumonia), CAP potwierdzonego radiologicznie (CXR+CAP), S. pneumoniae dodatniego CAP, S. pneumoniae dodatniego CAP potwierdzonego radiologicznie oraz dystrybucję serotypów S. pneumoniae u ponad 46 000 dorosłych powyżej 50. roku życia mieszkających w powiecie chrzanowskim w Polsce.

MATERIAŁ I METODY: Od stycznia 2010 do stycznia 2012 roku wszystkie placówki zapewniające amulatoryjną i szpitalną opiekę medyczną włączały wszystkich wyrażających zgodę pacjentów z podejrzeniem CAP. Wykonywano zdjęcie RTG klatki piersiowej, badanie moczu, krwi i plwociny. Uzyskano roczne wskażniki zapadalności. Potwierdzenie S. pneumoniae-dodatniego CAP i/lub rozkład serotypów S. pneumoniae uzyskiwano w analizie antygenowej moczu (BINAX NOW®) (wykrywający serotypy obecne w 13-walentnej szczepionce PCV 13) i posiewach mikrobiologicznych.

WYNIKI: Wśród 5055 pacjentów włączonych do badania u 1195 (23,7%) zdiagnozowano pozaszpitalne zapalenie płuc, w tym 1166 (23,4%) miało zmiany radiologiczne (CAP+CXR). S. pneumoniae stwierdzono u 144 pacjentów z CAP (12,1%) i u 133 w grupie z CAP+CXR (11,2%). Roczne wskaźniki zapadalności na CAP, CAP+CXR, S. pneumonia-dodatniego CAP oraz S. pneumonia-dodatniego CAP+CXR wynosiły odpowiednio 12,8, 12,5, 1,6 i 1,4 na 1000 mieszkańców. Wśród pacjentów z CAP+CXR 39,7% było w grupie wiekowej 50−64, a 60,3% miało ≥ 65 lat. Częstość występowania rosła z wiekiem. Najczęstsze serotypy S. pneumoniae u pacjentów z CAP+CXR to 3 (n = 15), 23F (n = 10), 18C (n = 9), 9V (n = 6).

WNIOSKI: CAP spowodowane serotypami PCV13 jest przyczyną chorobowości u dorosłych powyżej 50. roku życia, która może być zredukowana większym dostępem do szczepionki.

Get Citation

Keywords

pozaszpitalne zapalenie płuc, Streptococcus pneumoniae, dorośli, Polska, zapadalność na CAP

About this article
Title

Prospektywna, populacyjna obserwacja występowania Streptococcus pneumoniae w przebiegu pozaszpitalnego zapalenia płuc wśród osób starszych, Chrzanów, Polska, 2010−2012

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. II (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

75

Keywords

pozaszpitalne zapalenie płuc
Streptococcus pneumoniae
dorośli
Polska
zapadalność na CAP

Authors

Rafal Harat
Ronika Alexander
Sharon Gray
Elane M. Gutterman
Justyna Pluta
Michael Pride
Sebastian Shite
Joanna Fijolek
Jolanta Kozub

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl