open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-04-28
Get Citation

Obniżone DLCO w idiopatycznym tętniczym nadciśnieniu płucnym — znaczenie kliniczne i rokownicze

Monika Szturmowicz, Aneta Kacprzak, Monika Franczuk, Barbara Burakowska, Marcin Kurzyna, Anna Fijałkowska, Agnieszka Skoczylas, Stefan Wesołowski, Jan Kuś, Adam Torbicki

open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-04-28

Abstract

WSTĘP: Zmniejszona zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla (DLCO) nie jest rzadkością wśród pacjentów z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym (IPAH, idiopathic pulmonary arterial hypertension), ale znaczenie tego zjawiska nie zostało wyjaśnione. Celem badania było ustalenie klinicznego i prognostycznego znaczenia obniżonego DLCO u chorych na IPAH.

MATERIAŁ I METODY: Grupa badana liczyła 65 chorych na IPAH, chorych podzielono na grupy: z DLCO < 55% wartości należnej i z DLCO ≥ 55% wartości należnej. Porównano profil demograficzny, wyniki badań wysiłkowego i czynnościowego układu oddechowego, parametry hemodynamiczne oraz przeżycie chorych między grupami.

WYNIKI: Zmniejszoną zdolność dyfuzyjną płuc dla tlenku węgla < 55% wartości należnej stwierdzono u 18% pacjentów. Było to związane z płcią męską, starszym wiekiem, wyższym BMI, gorszym statusem czynnościowym i tolerancją wysiłku, częstszym współistnieniem choroby wieńcowej. Niskie DLCO wiązało się z czterokrotnym zwiększeniem ryzyka zgonu w obserwacji pięcioletniej.

WNIOSKI: Niskie DLCO było markerem gorszego statusu czynnościowego oraz zwiększonego ryzyka zgonu u chorych na IPAH.

Abstract

WSTĘP: Zmniejszona zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla (DLCO) nie jest rzadkością wśród pacjentów z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym (IPAH, idiopathic pulmonary arterial hypertension), ale znaczenie tego zjawiska nie zostało wyjaśnione. Celem badania było ustalenie klinicznego i prognostycznego znaczenia obniżonego DLCO u chorych na IPAH.

MATERIAŁ I METODY: Grupa badana liczyła 65 chorych na IPAH, chorych podzielono na grupy: z DLCO < 55% wartości należnej i z DLCO ≥ 55% wartości należnej. Porównano profil demograficzny, wyniki badań wysiłkowego i czynnościowego układu oddechowego, parametry hemodynamiczne oraz przeżycie chorych między grupami.

WYNIKI: Zmniejszoną zdolność dyfuzyjną płuc dla tlenku węgla < 55% wartości należnej stwierdzono u 18% pacjentów. Było to związane z płcią męską, starszym wiekiem, wyższym BMI, gorszym statusem czynnościowym i tolerancją wysiłku, częstszym współistnieniem choroby wieńcowej. Niskie DLCO wiązało się z czterokrotnym zwiększeniem ryzyka zgonu w obserwacji pięcioletniej.

WNIOSKI: Niskie DLCO było markerem gorszego statusu czynnościowego oraz zwiększonego ryzyka zgonu u chorych na IPAH.

Get Citation

Keywords

zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla, nadciśnienie płucne, czynnik rokowniczy

About this article
Title

Obniżone DLCO w idiopatycznym tętniczym nadciśnieniu płucnym — znaczenie kliniczne i rokownicze

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. II (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

74

Keywords

zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla
nadciśnienie płucne
czynnik rokowniczy

Authors

Monika Szturmowicz
Aneta Kacprzak
Monika Franczuk
Barbara Burakowska
Marcin Kurzyna
Anna Fijałkowska
Agnieszka Skoczylas
Stefan Wesołowski
Jan Kuś
Adam Torbicki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl