open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-04-28
Get Citation

Odmienności kliniczne u pacjentów z astmą i alergią na grzyby pleśniowe

Krzysztof Kołodziejczyk, Andrzej Bożek, Jerzy Jarząb, Radosław Gawlik

open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-04-28

Abstract

WSTĘP: Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się istotny wzrost zachorowalności na astmę oskrzelową. Przebieg kliniczny tej choroby jest uzależniony, między innymi, od rodzaju indukujących ją alergenów. Celem pracy była ocena ewentualnych różnic klinicznych w przebiegu astmy u pacjentów z monowalentną alergią na grzyby pleśniowe w porównaniu z chorymi uczulonymi na inne alergeny wziewne.

MATERIAŁ I METODY: 1910 pacjentów z astmą (924 kobiety i 986 mężczyzn, wiek: 18−86 lat) zostało wyselekcjonowanych i poddanych analizie według rodzaju towarzyszącej alergii wziewnej. Rozpoznanie astmy oparto na badaniu przedmiotowym, kryteriach GINA i spirometrii. Alergia została potwierdzona na podstawie wywiadu, dodatnich testów punktowych oraz oceny stężeń alergenowo-swoistych IgE w surowicy krwi przeciw alergenom wziewnym z rozszerzonym profilem grzybów pleśniowych.

WYNIKI: Pacjenci z monowalentną alergią na pleśnie (4% wszystkich analizowanych) chorowało znamiennie częściej na astmę niż chorzy z innymi uczuleniami (53% v. 27.1–32,4%, p < 0,05). Pacjenci z alergią na Alternaria alternata mieli iloraz szans równy 2,11 (95%CI: 1,86−2,32) na rozpoznaniae astmy. Badani z alergią na pleśnie mieli gorszą kontrolę astmy oraz cięższy jej przebieg, a także więcej zaostrzeń choroby wymagających hospitalizacji i stosowania steroidów systemowych w stosunku do pozostałych badanych chorych. Ci pierwsi stosowali również istotnie większe dobowe dawki steroidów wziewnych w długotrwałym leczeniu astmy.

WNIOSKI: Pacjenci z monowalentną alergią na grzyby pleśniowe są narażeni na większe ryzyko astmy niż chorzy z innymi postaciami alergii. Przebieg ich astmy jest intensywniejszy i mniej kontrolowany.

Abstract

WSTĘP: Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się istotny wzrost zachorowalności na astmę oskrzelową. Przebieg kliniczny tej choroby jest uzależniony, między innymi, od rodzaju indukujących ją alergenów. Celem pracy była ocena ewentualnych różnic klinicznych w przebiegu astmy u pacjentów z monowalentną alergią na grzyby pleśniowe w porównaniu z chorymi uczulonymi na inne alergeny wziewne.

MATERIAŁ I METODY: 1910 pacjentów z astmą (924 kobiety i 986 mężczyzn, wiek: 18−86 lat) zostało wyselekcjonowanych i poddanych analizie według rodzaju towarzyszącej alergii wziewnej. Rozpoznanie astmy oparto na badaniu przedmiotowym, kryteriach GINA i spirometrii. Alergia została potwierdzona na podstawie wywiadu, dodatnich testów punktowych oraz oceny stężeń alergenowo-swoistych IgE w surowicy krwi przeciw alergenom wziewnym z rozszerzonym profilem grzybów pleśniowych.

WYNIKI: Pacjenci z monowalentną alergią na pleśnie (4% wszystkich analizowanych) chorowało znamiennie częściej na astmę niż chorzy z innymi uczuleniami (53% v. 27.1–32,4%, p < 0,05). Pacjenci z alergią na Alternaria alternata mieli iloraz szans równy 2,11 (95%CI: 1,86−2,32) na rozpoznaniae astmy. Badani z alergią na pleśnie mieli gorszą kontrolę astmy oraz cięższy jej przebieg, a także więcej zaostrzeń choroby wymagających hospitalizacji i stosowania steroidów systemowych w stosunku do pozostałych badanych chorych. Ci pierwsi stosowali również istotnie większe dobowe dawki steroidów wziewnych w długotrwałym leczeniu astmy.

WNIOSKI: Pacjenci z monowalentną alergią na grzyby pleśniowe są narażeni na większe ryzyko astmy niż chorzy z innymi postaciami alergii. Przebieg ich astmy jest intensywniejszy i mniej kontrolowany.

Get Citation

Keywords

astma, grzyby pleśniowe, alergia

About this article
Title

Odmienności kliniczne u pacjentów z astmą i alergią na grzyby pleśniowe

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. II (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

73

Keywords

astma
grzyby pleśniowe
alergia

Authors

Krzysztof Kołodziejczyk
Andrzej Bożek
Jerzy Jarząb
Radosław Gawlik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl