open access

Vol 84, Supp. VI (2016)
Case report
Submitted: 2016-05-15
Accepted: 2016-08-04
Published online: 2016-12-07
Get Citation

Gruźlica narządu ruchu z zajęciem pochewek ścięgnistych i wytworzeniem torbieli galaretowatej

Michał Zieliński, Henryka Mazur-Zielińska, Jerzy Kozielski
DOI: 10.5603/ARM.46925

open access

Vol 84, Supp. VI (2016)
CASE REPORTS
Submitted: 2016-05-15
Accepted: 2016-08-04
Published online: 2016-12-07

Abstract

Rosnąca liczba pacjentów pozostających w stanie immunosupresji sprawia, że zwiększa się liczba przypadków gruźlicy o nietypowym przebiegu oraz odsetek postaci pozapłucnych gruźlicy. Zajęcie narządu ruchu stanowi co piąty przypadek gruźlicy pozapłucnej. Postawienie właściwego rozpoznania często nastręcza dużych trudności z powodu braku charakterystycznych objawów, jak również rzadkiego współwystępowania aktywnych zmian gruźliczych w badaniach obrazowych układu oddechowego. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki leczonej immunosupresyjnie z powodu rozpoznania zapalenia mięśni, u której rozpoznano gruźlicę układu ruchu, w postaci zajęcia pochewek ścięgnistych i wytworzenia torbieli galaretowej.

Abstract

Rosnąca liczba pacjentów pozostających w stanie immunosupresji sprawia, że zwiększa się liczba przypadków gruźlicy o nietypowym przebiegu oraz odsetek postaci pozapłucnych gruźlicy. Zajęcie narządu ruchu stanowi co piąty przypadek gruźlicy pozapłucnej. Postawienie właściwego rozpoznania często nastręcza dużych trudności z powodu braku charakterystycznych objawów, jak również rzadkiego współwystępowania aktywnych zmian gruźliczych w badaniach obrazowych układu oddechowego. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki leczonej immunosupresyjnie z powodu rozpoznania zapalenia mięśni, u której rozpoznano gruźlicę układu ruchu, w postaci zajęcia pochewek ścięgnistych i wytworzenia torbieli galaretowej.

Get Citation

Keywords

gruźlica pozapłucna, ganglion, zapalenie pochewek ścięgnistych

About this article
Title

Gruźlica narządu ruchu z zajęciem pochewek ścięgnistych i wytworzeniem torbieli galaretowatej

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. VI (2016)

Article type

Case report

Pages

39-44

Published online

2016-12-07

Page views

510

Article views/downloads

878

DOI

10.5603/ARM.46925

Keywords

gruźlica pozapłucna
ganglion
zapalenie pochewek ścięgnistych

Authors

Michał Zieliński
Henryka Mazur-Zielińska
Jerzy Kozielski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl