open access

Vol 84, Supp. I (2016)
Review paper
Submitted: 2016-04-21
Accepted: 2016-04-21
Get Citation

Tętnicze nadciśnienie płucne: aktualny przegląd leczenia

Sonu Sahni, Marcin Ojrzanowski, Sebastian Majewski, Arunabh Talwar

open access

Vol 84, Supp. I (2016)
REVIEWS
Submitted: 2016-04-21
Accepted: 2016-04-21

Abstract

Nadciśnienie płucne (NP) jest rzadką, wyniszczającą chorobą charakteryzującą się postępującym wzrostem tętniczego ciśnienia płucnego i naczyniowego oporu płucnego, co ostatecznie prowadzi do niewydolności prawej komory serca i zgonu. Obecnie nie istnieje skuteczna terapia tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH), chociaż w ciągu ostatniej dekady pojawiły się środki farmaceutyczne ukierunkowane na leczenie tego schorzenia. Przed oceną dostępnych opcji terapeutycznych, należy postawić ostateczne rozpoznanie PAH, przeprowadzając kompleksowe badanie przedmiotowe oraz badania diagnostyczne. Najczęściej stosowanym badaniem przesiewowym pozostaje echokardiografia, zaś „złotym standardem” diagnostycznym jest cewnikowanie prawego serca. U chorych z potwierdzonym rozpoznaniem możliwy staje się wybór opcji terapeutycznej, która zależy od algorytmu diagnostycznego i ciężkości choroby. Dostępnych jest wiele leków o różnych mechanizmach działania, które rozszerzają naczynia i poprawiają tolerancję wysiłku, jakość życia, a także mogą wpływać na obniżenie śmiertelności.

Abstract

Nadciśnienie płucne (NP) jest rzadką, wyniszczającą chorobą charakteryzującą się postępującym wzrostem tętniczego ciśnienia płucnego i naczyniowego oporu płucnego, co ostatecznie prowadzi do niewydolności prawej komory serca i zgonu. Obecnie nie istnieje skuteczna terapia tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH), chociaż w ciągu ostatniej dekady pojawiły się środki farmaceutyczne ukierunkowane na leczenie tego schorzenia. Przed oceną dostępnych opcji terapeutycznych, należy postawić ostateczne rozpoznanie PAH, przeprowadzając kompleksowe badanie przedmiotowe oraz badania diagnostyczne. Najczęściej stosowanym badaniem przesiewowym pozostaje echokardiografia, zaś „złotym standardem” diagnostycznym jest cewnikowanie prawego serca. U chorych z potwierdzonym rozpoznaniem możliwy staje się wybór opcji terapeutycznej, która zależy od algorytmu diagnostycznego i ciężkości choroby. Dostępnych jest wiele leków o różnych mechanizmach działania, które rozszerzają naczynia i poprawiają tolerancję wysiłku, jakość życia, a także mogą wpływać na obniżenie śmiertelności.

Get Citation

Keywords

tętnicze nadciśnienie płucne, inhibitory fosfodiesterazy 5, antagonista receptora endoteliny, analogi prostacykliny, cewnikowanie prawego serca

About this article
Title

Tętnicze nadciśnienie płucne: aktualny przegląd leczenia

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. I (2016)

Article type

Review paper

Pages

25-40

Keywords

tętnicze nadciśnienie płucne
inhibitory fosfodiesterazy 5
antagonista receptora endoteliny
analogi prostacykliny
cewnikowanie prawego serca

Authors

Sonu Sahni
Marcin Ojrzanowski
Sebastian Majewski
Arunabh Talwar

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl