open access

Vol 84, Supp. I (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-04-21
Accepted: 2016-04-21
Get Citation

Stężenie markerów związanych z apoptozą (sFasL, TNF-a, p53 i bcl-2) w surowicy chorych na POChP

Monika Kosacka, Irena Porębska, Anna Korzeniewska, Renata Rubinsztajn, Marcin Grabicki, Renata Jankowska, Halina Batura- Gabryel, Ryszarda Chazan

open access

Vol 84, Supp. I (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-04-21
Accepted: 2016-04-21

Abstract

Wstęp: Proces apoptozy może odgrywać ważną rolę w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Autorzy ocenili stężenie markerów związanych z regulacja apoptozy, w tym markerów indukujących apoptozę — TNF-a, sFasL i białka p53 oraz hamujących apoptozę — bcl-2. Ponadto w pracy oceniono związek pomiędzy badanymi markerami a parametrami klinicznymi POChP.

Materiał i metody: Do grupy badanej włączono 181 chorych na POChP (60 kobiet, wiek 62,2 ± 9,37 lat, FEV1% 55,2 ± 19,98%), grupa kontrolna złożona była z 29 osób (11 kobiet). Stężenia TNF-a, sFasL, p53 i bcl-2 w surowicy oznaczono metodą ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay).

Wyniki: Średnie stężenie sFasL w surowicy chorych na POChP wynosiło 0,092 ± 0,077 ng/ml, a stężenie TNF-a 2,911 ± 3,239 pg/ml. Stężenia w grupie chorych i grupie kontrolnej nie różniły się, nie stwierdzono również korelacji pomiędzy badanymi markerami a parametrami klinicznymi, takimi jak FEV1%, BMI, RV% (objętość zalegająca w % wartości należnej) oraz wskaźnikiem BODE. Mimo użycia dwóch różnych metod diagnostycznych stężenie bcl-2 przekraczało poziom detekcji u 15 chorych, a stężenie p53 było wyższe od progu detekcji zaledwie u 3 chorych. Stężenia bcl-2 wahały się od 0,418 do 11,423 ng/ml a p53 od 90,772 do 994,749 pg/ml.

Wnioski: Nie stwierdzono różnic w stężeniach markerów pro- i anty-apoptotycznych pomiędzy grupą chorych na POChP i grupą kontrolną. Stężenia badanych markerów nie korelowały z parametrami klinicznymi.

Abstract

Wstęp: Proces apoptozy może odgrywać ważną rolę w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Autorzy ocenili stężenie markerów związanych z regulacja apoptozy, w tym markerów indukujących apoptozę — TNF-a, sFasL i białka p53 oraz hamujących apoptozę — bcl-2. Ponadto w pracy oceniono związek pomiędzy badanymi markerami a parametrami klinicznymi POChP.

Materiał i metody: Do grupy badanej włączono 181 chorych na POChP (60 kobiet, wiek 62,2 ± 9,37 lat, FEV1% 55,2 ± 19,98%), grupa kontrolna złożona była z 29 osób (11 kobiet). Stężenia TNF-a, sFasL, p53 i bcl-2 w surowicy oznaczono metodą ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay).

Wyniki: Średnie stężenie sFasL w surowicy chorych na POChP wynosiło 0,092 ± 0,077 ng/ml, a stężenie TNF-a 2,911 ± 3,239 pg/ml. Stężenia w grupie chorych i grupie kontrolnej nie różniły się, nie stwierdzono również korelacji pomiędzy badanymi markerami a parametrami klinicznymi, takimi jak FEV1%, BMI, RV% (objętość zalegająca w % wartości należnej) oraz wskaźnikiem BODE. Mimo użycia dwóch różnych metod diagnostycznych stężenie bcl-2 przekraczało poziom detekcji u 15 chorych, a stężenie p53 było wyższe od progu detekcji zaledwie u 3 chorych. Stężenia bcl-2 wahały się od 0,418 do 11,423 ng/ml a p53 od 90,772 do 994,749 pg/ml.

Wnioski: Nie stwierdzono różnic w stężeniach markerów pro- i anty-apoptotycznych pomiędzy grupą chorych na POChP i grupą kontrolną. Stężenia badanych markerów nie korelowały z parametrami klinicznymi.

Get Citation

Keywords

apoptoza, bcl-2, POChP, p53, sFasL, TNF-a

About this article
Title

Stężenie markerów związanych z apoptozą (sFasL, TNF-a, p53 i bcl-2) w surowicy chorych na POChP

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. I (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

4

Keywords

apoptoza
bcl-2
POChP
p53
sFasL
TNF-a

Authors

Monika Kosacka
Irena Porębska
Anna Korzeniewska
Renata Rubinsztajn
Marcin Grabicki
Renata Jankowska
Halina Batura- Gabryel
Ryszarda Chazan

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl