open access

Vol 81, No 4 (2013)
Guidelines / Expert consensus
Submitted: 2013-06-20
Accepted: 2013-06-20
Get Citation

Guidelines of Polish Respiratory Society concerning diagnosis, treatment and prevention of tuberculosis in adults and in children

Ewa Augustynowicz-Kopeć, Urszula Demkow, Iwona Grzelewska-Rzymowska, Maria Korzeniewska-Koseła, Renata Langfort, Dorota Michałowska-Mitczuk, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Tadeusz M. Zielonka, Jerzy Ziołkowski, Zofia Zwolska
Pneumonol Alergol Pol 2013;81(4):323-379.

open access

Vol 81, No 4 (2013)
GUIDELINES
Submitted: 2013-06-20
Accepted: 2013-06-20

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Guidelines of Polish Respiratory Society concerning diagnosis, treatment and prevention of tuberculosis in adults and in children

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 81, No 4 (2013)

Article type

Guidelines / Expert consensus

Pages

323-379

Bibliographic record

Pneumonol Alergol Pol 2013;81(4):323-379.

Authors

Ewa Augustynowicz-Kopeć
Urszula Demkow
Iwona Grzelewska-Rzymowska
Maria Korzeniewska-Koseła
Renata Langfort
Dorota Michałowska-Mitczuk
Ewa Rowińska-Zakrzewska
Tadeusz M. Zielonka
Jerzy Ziołkowski
Zofia Zwolska

References (211)
 1. Menzies D, Schwartzman K, Pai M. Immune-based tests for tuberculosis. In: Schaaf HS, Zumla A. ed. Tuberculin a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 179–196.
 2. Virella G. Mikrobiologia i choroby zakaźne. Urban & Partner, Wrocław 2000.
 3. Reuter H, Wood R, Schaaf HS, Donald PR. Overview of extrapulmonary tuberculosis in adults and children. In: Zumla AI, Schaaf HS. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 377–390.
 4. Sahn SA, Neff TA. Miliary tuberculosis. Am J Med. 1974; 56(4): 494–505.
 5. Rubin EJ. The granuloma in tuberculosis--friend or foe? N Engl J Med. 2009; 360(23): 2471–2473.
 6. Zwolska Z, Augustynowicz-Kopeć Z. Diagnostyka gruźlicy i mykobakterioz. In: Szczeklik A. ed. Choroby Wewnętrzne, Stan wiedzy na 2010. Med. Prakt., Kraków 2010: 569–571.
 7. Eley BS, Batty DW. The basic immunology of tuberculosis. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 75–86.
 8. Jakubowiak W, Korzeniewska-Koseła M, Kuś J. Podręcznik gruźlicy — zalecenia NPZG. IGiChP, Warszawa 2001.
 9. Jakubowiak W, Korzeniewska-Koseła M, Kuś J. Podręcznik gruźlicy — zalecenia Narodowego Programu Zwalczania Gruźlicy. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 2001.
 10. Davies PD, Barnes PF, Gordon SB. Clinical tuberculosis. 4 th ed. Hodder Arnold, London 2008.
 11. Dimitrova B, Hutchings A, Atun R, et al. Increased risk of tuberculosis among health care workers in Samara Oblast, Russia: analysis of notification data. Int J Tuberc Lung Dis. 2005; 9(1): 43–48.
 12. Augustynowicz A, Wrześniewska-Wal I. Ograniczenia autonomii pacjenta w diagnozowaniu i leczeniu gruźlicy. Pneumonol Alergol Pol. 2013; 81: 130–136.
 13. Menzies D, Schwartzman K, Pai M. Immune-based tests for tuberculosis. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 179–197.
 14. Augustynowicz-Kopeć E, Zwolska Z. Zastosowanie badań molekularnych w diagnostyce gruźlicy. In: Szczeklik A, Zwolska Z. ed. Choroby Wewnętrzne, Stan wiedzy na 2010. Med. Prakt., Kraków 2010: 1–13.
 15. Chadha VK, Challu VK. The tuberculin skin test. In: Scharma SK. ed. Tuberculosis, 2 and ed. Jaypee Brothers Med. Pub., New Delhi 2009: 173–185.
 16. Korzeniewska-Koseła M. Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2010 roku. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 2011.
 17. Kaplan JE, Benson C, Holmes KH, et al. Guidelines for prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents. Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. MMWR Recomm Rep. 2009; 58(RR4): 1–207.
 18. Raitio M, Helenius H, Tala E. Is the risk of occupational tuberculosis higher for young health care workers? Int J Tuberc Lung Dis. 2003; 7(6): 556–562.
 19. Zielonka T. Prawne aspekty diagnostyki i leczenia gruźlicy Pneumonol. Alergol Pol. 2013; 81: 89–91.
 20. Korzeniewska-Koseła M. Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2011 roku. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 2012: Warszawa.
 21. Popper HH. Epithelioid cell granulomatosis of the lung: new insights and concepts. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 1999; 16(1): 32–46.
 22. Kim YJ, Pack KM, Jeong E, et al. Pulmonary tuberculosis with acute respiratory failure. Eur Respir J. 2008; 32(6): 1625–1630.
 23. Zwolska Z. Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy i mykobakterioz. In: Szczeklik A. ed. Choroby wewnętrzne. Med Prakt, Kraków 2005: 507–509.
 24. Maher D. The natural history of Mycobacterium tuberculosis infection in adults. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 129–132.
 25. Cleveland JL, Gooch BF, Bolyard EA, et al. infection control recommendations for CDC, 1994. Considerations for dentistry JAMA. 1995; 126: 593–598.
 26. Weels CD, Nelson LJ. New international efforts in childhood tuberculosis proceedings from the 2002 Workshop on Childhood Tuberculosis, Montreal. Canada 6–7 October 2002 Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2004; 8: 630–635.
 27. Zakrzewska E. Patogeneza gruźlicy. In: Zakrzewska E. ed. Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2000: 49–60.
 28. Weir MR, Thornton GF. Extrapulmonary tuberculosis. Experience of a community hospital and review of the literature. Am J Med. 1985; 79(4): 467–478.
 29. Ghosh J, Larsson P, Singh B, et al. Sporulation in mycobacteria. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009; 106(26): 10781–10786.
 30. Tomashefski JF, Farver CF. Tuberculosis and nontuberculous mycobacterial infections. In: Tomashefski JF, Cagle PT, Farver AE, Fraire AE. ed. Dail and Hammar’s pulmonary pathology. Wyd. 3 nr 1. Springer 2008: 316–348.
 31. Schaaf HS, Zumla A. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009.
 32. Korzeniewska-Koseła M. Postępowanie wobec osób z kontaktu z chorym na gruźlicę — aktualne zalecenia dla krajów europejskich o małej częstości występowania gruźlicy i polska perspektywa. Med Prakt. 2011; 2: 37–49.
 33. Schaberg T, Bauer T, Castell S, et al. Empfehlungen zur Therapie, Chemoprävention und Chemoprophylaxe der Tuberkulose im Erwachsenen- und Kindesalter. Pneumologie. 2012; 66(03): 133–171.
 34. Jacob JT, Mehta AK, Leonard MK. Acute forms of tuberculosis in adults. Am J Med. 2009; 122(1): 12–17.
 35. Korzeniewska-Koseła M. Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2010 roku. IGiChP, Warszawa 2010.
 36. Korzeniewska-Koseła M. Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2010 roku. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 2011.
 37. Korzeniewska-Koseła M. Postępowanie wobec osób z kontaktu z chorym na gruźlicę. Zalecenia europejskie i polska perspektywa z uwzględnieniem zagadnień pediatrycznych. Med Prakt Pediat. 2011; 6: 34–44.
 38. Migliori GB, Zellweger JP, Abubakar I, et al. European union standards for tuberculosis care. Eur Respir J. 2012; 39(4): 807–819.
 39. Zwolska Z. Identyfikacja głównych patogenów z rodzaju Mycobacterium. In: Milanowski J, Błędowski J. ed. Postępy pulmonologii i alergologii. Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza, Lublin 1996: 153–166.
 40. Cantwell MF, Shehab ZM, Costello AM, et al. Brief report: congenital tuberculosis. N Engl J Med. 1994; 330(15): 1051–1054.
 41. Zięba M. Obraz kliniczny gruźlicy płuc. In: Grzelewska-Rzymowska I. ed. Gruźlica płuc. Sesja, Łódź 2003: 69–98.
 42. Rintoul RC, Skwarski KM, Murchison JT, et al. Endobronchial and endoscopic ultrasound-guided real-time fine-needle aspiration for mediastinal staging. Eur Respir J. 2005; 25(3): 416–421.
 43. Yew WW, Lange C, Leung CC, et al. Treatment of latent infection with Mycobacterium tuberculosis: update 2010. Eur Respir J. 2011; 37(3): 441–462.
 44. Iseman MDA. clinician’s guide to tuberculosis. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2000: 145–252.
 45. Jakubowiak W, Korzeniewska-Koseła M, Kuś J. Podręcznik gruźlicy — zalecenia NPZG. IGiChP, Warszawa 2001.
 46. Johnson KR, Braden CR, Cairns KL, et al. Transmission of Mycobacterium tuberculosis from medical waste. JAMA. 2000; 284(13): 1683–1688.
 47. Jakubowiak W, Korzeniewska-Koseła M, Kuś J. Podręcznik gruźlicy — zalecenia Narodowego Programu Zwalczania Gruźlicy. IGiChP, Warszawa 2001.
 48. Christopoulos AI, Diamantopoulos AA, Dimopoulos PA, et al. Risk factors for tuberculosis in dialysis patients: a prospective multi-center clinical trial. BMC Nephrol. 2009; 10: 36–42.
 49. Ogus AC, Yoldas B, Ozdemir T, et al. The Arg753GLn polymorphism of the human toll-like receptor 2 gene in tuberculosis disease. Eur Respir J. 2004; 23(2): 219–223.
 50. Korzeniewska-Koseła M. Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2009 roku. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 2010.
 51. Smith KC. Congenital tuberculosis: a rare manifestation of a common infection. Curr Opin Infect Dis. 2002; 15(3): 269–274.
 52. Jagirdar J. Mycobacterial diseases. In: Zander DS, Farver CF. ed. Pulmonary pathology. Churchill Livingstone, Livingstone 2008: 204–218.
 53. Arnow PM, Flaherty JP. Fever of unknown origin. Lancet. 1997; 350(9077): 575–580.
 54. Korzeniewska-Koseła M. Standardy Unii Europejskiej dotyczące opieki nad chorymi na gruźlicę. Omówienie raportu European Centre for Disease Control i European Respiratory Society 2012. Med Prakt. 2012; 10: 58–67.
 55. Menzies R, Vissandjee B, Rocher I, et al. The booster effect in two-step tuberculin testing among young adults in Montreal. Ann Intern Med. 1994; 120(3): 190–198.
 56. Geng E, Kreiswirth B, Burzynski J, et al. Clinical and radiographic correlates of primary and reactivation tuberculosis: a molecular epidemiology study. JAMA. 2005; 293(22): 2740–2745.
 57. Riley RL. Transmission and environmental control of tuberculosis. In: Reichman LB, Hershfield ES. ed. Tuberculosis. A comprehensive international approach. Marcel Dekker, New York 1993: 123–136.
 58. Apers L, Colebunders R, Nachego JB. National Institute for Health and Clinical Excellence. Tuberculosis. Clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its prevention and control. Nice, London 2006.
 59. Bernatowska E, Wolska-Kuśnierz B, Pac M, et al. Risk of BCG infection in primary immunodeficiency children. Proposal of diagnostic, prophylactic and therapeutic guidelines for disseminated BCG based on experience in the Department of ogy, Children’s Memorial Health Institute in Warsaw between 1980–2006. Centr Eur J Immunol. 2007; 32: 221–225.
 60. Korzeniewska-Koseła M. Gruźlica w sce — czynniki sukcesu leczenia. Pneumonol Alergol Pol. 2007; 75(supl. 2): 1–104.
 61. Zwolska Z, Augustynowicz-Kopeć E. Diagnostyka mikrobiologiczna chorób dróg oddechowych. In: Antczak A. ed. Wielka interna t.w. Pulmonologia. t 4. Medical Tribune Polska, Warszawa 2010: 16–22.
 62. Sen N, Turunc T, Karatasli M, et al. Tuberculosis in patients with end-stage renal disease undergoing dialysis in an endemic region of Turkey. Transplant Proc. 2008; 40(1): 81–84.
 63. Bezuidenhout J, Schneider JW. Pathology and pathogenesis of tuberculosis. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 117–128.
 64. Diagnostic Standards and Classification of Tuberculosis in Adults and Children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2000; 161(4): 1376–1395.
 65. Apers L, Colebunders R, Nachego JB. National Institute for Health and Clinical Excellence. Tuberculosis. Clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its prevention and control. Nice, London 2006.
 66. Kumar A. Lymph node tuberculosis. In: Sharma SK, Mohan A. ed. Tuberculosis. Wyd. 2. Jaypee Brothers Med. Publ., New Delhi 2009: 397–409.
 67. Lazarevic V, Flynn J. CD8+ T cells in tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med. 2002; 166(8): 1116–1121.
 68. Drobniewski FA, Hoffner S, Rusch-Gerdes S, et al. WHO European Laboratory Strengthening Task Force. Recommended standards for modern tuberculosis laboratory services in Europe. Eur Respir J. 2006; 28(5): 903–909.
 69. Ehrenkranz NJ, Kicklighter JL. Tuberculosis outbreak in a general hospital: evidence for airborne spread of infection. Ann Intern Med. 1972; 77(3): 377–382.
 70. Niewczas M, Ziółkowski J, Rancewicz Z, et al. Tuberculosis in patients after renal transplantation remains still a clinical problem. Transplant Proc. 2002; 34(2): 677–679.
 71. Popli MB, Mehta N, Nijhavan VS, et al. Congenital tuberculosis. Australas Radiol. 1998; 42(3): 256–257.
 72. Miller M, Mastalerz J, Szczuka I, et al. Wpływ wybranych czynników socjalno-bytowych na występowanie i przebieg gruźlicy w sce. Pneumonol Alergol Pol. 1996; 64: 253–260.
 73. Menzies D, Pai M, Comstock G. Meta-analysis: new tests for the diagnosis of latent tuberculosis infection: areas of uncertainty and recommendations for research. Ann Intern Med. 2007; 146(5): 340–354.
 74. Szczuka I. Bezpieczeństwo szczepień BCG — niepożądane odczyny poszczepienne. Część II Przyczyny powstawania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Postępowanie kliniczne Przegl Epidemiol. 2002; 56: 15–28.
 75. Parimon T, Spitters CE, Muangman N, et al. Unexpected pulmonary involvement in extrapulmonary tuberculosis patients. Chest. 2008; 134(3): 589–594.
 76. Zwolska Z. Współczesne problemy diagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy. Med Dypl. 2005; 14(supl. 1): 49–55.
 77. Jagodziński J, Zielonka TM, Błachnio M. Status społeczno-ekonomiczny i czas trwania objawów u mężczyzn chorych na gruźlicę leczonych w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Pneumonol Alergol Pol. 2012; 80: 533–540.
 78. Caminero J, Matteelli A, Lange C. Treatment of TB. Eur. Respir. Monogr. 2012: 154–166.
 79. Koyama A, Toida I, Nakata S. [Osteitis as a complication of BCG vaccination]. Kekkaku. 2009; 84(3): 125–132.
 80. Korzeniewska-Koseła M. Gruźlica u biorców przeszczepu narządu lub szpiku. Podsumowanie stanowiska TBNET 2012. Medycyna Praktyczna. 2013; 2: 64–69.
 81. Raitio M, Tala E. Tuberculosis among health care workers during three recent decades. Eur Respir J. 2000; 15(2): 304–307.
 82. Reuter H. Pleural effusion and empyema in adult tuberculosis. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 342–350.
 83. van Ingen J, de Zwaan R, Dekhuijzen R, et al. Region of difference 1 in nontuberculous Mycobacterium species adds a phylogenetic and taxonomical character. J Bacteriol. 2009; 191(18): 5865–5867.
 84. Glickman MS, Jacobs WR. Microbial pathogenesis of Mycobacterium tuberculosis: dawn of a discipline. Cell. 2001; 104(4): 477–485.
 85. Landry J, Menzies D. Preventive chemotherapy. Where has it got us? Where to go next? Int J Tuberc Lung Dis. 2008; 12(12): 1352–1364.
 86. Augustynowicz-Kopeć E, Jaworski A, Zwolska Z. Wykrywanie prątków gruźlicy w materiałach klinicznych metodą genetyczną Gen-Probe Ąmplified Direct Test. Pneumonol Alergol Pol. 2002; 70: 359–367.
 87. Reuter H, Wood R. Tuberculosis of lymph nodes and the reticuloendothelial system in adults. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 397–400.
 88. Chądzyńska J. Gruźlica wrodzona. In: Ziołkowski J. ed. Gruźlica dziecięca. Borgis, Warszawa 2010: 211–219.
 89. Sharma PK, Saha PK, Singh A, et al. FoxP3+ regulatory T cells suppress effector T-cell function at pathologic site in miliary tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med. 2009; 179(11): 1061–1070.
 90. Counsell SR, Tan JS, Dittus RS. Unsuspected pulmonary tuberculosis in a community teaching hospital. Arch Intern Med. 1989; 149(6): 1274–1278.
 91. Leung CC, Rieder HL, Lange C, et al. Treatment of latent infection with Mycobacterium tuberculosis: update 2010. Eur Respir J. 2011; 37(3): 690–711.
 92. Zwolska Z. Znaczenie dezynfekcji powietrza w zapobieganiu transmisji gruźlicy w placówkach medycznych. Zakażenia. 2006; 5(6): 92–97.
 93. Aguado JM, Torre-Cisneros J, Fortún J, et al. Tuberculosis in solid-organ transplant recipients: consensus statement of the group for the study of infection in transplant recipients (GESITRA) of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology. Clin Infect Dis. 2009; 48(9): 1276–1284.
 94. Solovic I, Jonsson J, Korzeniewska-Koseła M, et al. Challenges in diagnosing extrapulmonary tuberculosis in the European Union, 2011. Euro Surveill. 2013; 18(12).
 95. Hepple P, Novoa-Cain J, Cheruiyot C, et al. Implementation of liquid culture for tuberculosis diagnosis in a remote setting: lessons learned. Int J Tuberc Lung Dis. 2011; 15(3): 405–407.
 96. Diel R, Goletti D, Ferrara G, et al. Interferon-γ release assays for the diagnosis of latent Mycobacterium tuberculosis infection: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J. 2011; 37(1): 88–99.
 97. Reuter H, Wood R, Schaaf HS, Donald PR. Overview of extrapulmonary tuberculosis in adults and children. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 377–390.
 98. Cardona PJ, Ruiz-Manzano J. On the nature of Mycobacterium tuberculosis-latent bacilli. Eur Respir J. 2004; 24(6): 1044–1051.
 99. Porcel JM. Tuberculous pleural effusion. Lung. 2009; 187(5): 263–270.
 100. Ninane J, Grymonprez A, Burtonboy G, et al. Disseminated BCG in HIV infection. Arch Dis Child. 1988; 63(10): 1268–1269.
 101. Pęcak W. Rola badań mikrobiologicznych w kierunku badania prątków gruźlicy na poziomie lecznictwa podstawowego oraz oddziałów szpitala spoza pionu przeciwgruźliczego. Pneumonol. Alergol. Pol. 1997; 5-6: 360–363.
 102. Mazurek GH, Jereb J, Vernon A, et al. IGRA Expert Committee, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated guidelines for using Interferon Gamma Release Assays to detect Mycobacterium tuberculosis infection - United States, 2010. MMWR Recomm Rep. 2010; 59(RR-5): 1–25.
 103. Zwolska Z, Augustynowicz-Kopeć E, Zabost A, et al. Zastosowanie nowoczesnych metod mikrobiologicznych do diagnostyki powikłań po szczepieniu BCG. Pneumonol Alergol Pol. 2004; 72: 269.
 104. Caminero JA, Pena MJ, Campos-Herrero MI, et al. Exogenous reinfection with tuberculosis on a European island with a moderate incidence of disease. Am J Respir Crit Care Med. 2001; 163(3 Pt 1): 717–720.
 105. Loddenkemper R. European lung white book. ERSJ Ltd 2003.
 106. Torre-Cisneros J, Doblas A, Aguado JM, et al. Spanish Network for Research in Infectious Diseases. Tuberculosis after solid-organ transplant: incidence, risk factors, and clinical characteristics in the RESITRA (Spanish Network of Infection in Transplantation) cohort. Clin Infect Dis. 2009; 48(12): 1657–1665.
 107. Lobue P, Menzies D. Treatment of latent tuberculosis infection: An update. Respirology. 2010; 15(4): 603–622.
 108. Maskell NA, Butland RJA. Pleural Diseases Group, Standards of Care Committee, British Thoracic Society. BTS guidelines for the investigation of a unilateral pleural effusion in adults. Thorax. 2003; 58 Suppl 2: ii8–i17.
 109. Facchini A, D’Ambrosio L, Sotgiu G, et al. Is management of MDR-/XDR-TB in ope adequate? A TBNET survey. Eur Respir J. 2010; 36(supl. 54): 32s.
 110. Wright CA, Bezuidenhout J. Histopathology and cytopathology. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 205–215.
 111. Sun L, Xiao J, Miao Q, et al. Interferon gamma release assay in diagnosis of pediatric tuberculosis: a meta-analysis. FEMS Immunol Med Microbiol. 2011; 63(2): 165–173.
 112. Podlasin R, Cholewińska G, Horban A, et al. Opportunistic infection and other AIDS-defining illnesses in Poland in 2002. HIV AIDS Rev. 2003; 2: 109–114.
 113. Kozińska M, Krawiecka D, Brzostek D, et al. Gruźlica lekooporna typu MDR, pre-XDR I XDR w Polsce w latach 2000–2009.
 114. Langfort R. Patomorfologia gruźlicy. In: Rowińska-Zakrzewska E. ed. Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2000: 61–98.
 115. Dobler CC, Crawford ABH, Jelfs PJ, et al. Recurrence of tuberculosis in a low-incidence setting. Eur Respir J. 2009; 33(1): 160–167.
 116. Augustynowicz-Kopeć E, Zabost A, Brzezińska S, et al. Zastosowanie testu molekularnego PCR multiplex do identyfikacji szczepów Mycobacterium bovis BCG. Pneumonol Alergol Pol. 2005; 73: 228–233.
 117. Rose G. The risk of tuberculosis transmission in solid organ transplantation: Is it more than a theoretical concern? Can J Infect Dis Med Microbiol. 2005; 16(5): 304–308.
 118. Kirsch CM, Kroe DM, Azzi RL, et al. The optimal number of pleural biopsy specimens for a diagnosis of tuberculous pleurisy. Chest. 1997; 112(3): 702–706.
 119. Kellerman S, Simonds D, Banerjee S, et al. APIC and CDC survey of Mycobacterium tuberculosis isolation and control practices in hospitals caring for children Part 2: Environmental and administrative controls. American Journal of Infection Control. 1998; 26(5): 483–487.
 120. Puthanakit T, Oberdorfer P, Punjaisee S, et al. Immune reconstitution syndrome due to bacillus Calmette-Guérin after initiation of antiretroviral therapy in children with HIV infection. Clin Infect Dis. 2005; 41(7): 1049–1052.
 121. Metintas M, Ak G, Dundar E, et al. Medical thoracoscopy vs CT scan-guided Abrams pleural needle biopsy for diagnosis of patients with pleural effusions: a randomized, controlled trial. Chest. 2010; 137(6): 1362–1368.
 122. Kampmann B, Whittaker E, Williams A, et al. Interferon-gamma release assays do not identify more children with active tuberculosis than the tuberculin skin test. Eur Respir J. 2009; 33(6): 1374–1382.
 123. Wróblewska M, Augustynowicz-Kopeć E, Jezierska-Anczuków A, et al. Endoskopy jako potencjalne źródło zakażeń szpitalnych. Magazyn Medyczny. 2002; 8: 17–23.
 124. KOBASHI Y, MATSUSHIMA T. Clinical Analysis of Pulmonary Tuberculosis in Association with Corticosteroid Therapy. Internal Medicine. 2002; 41(12): 1103–1110.
 125. Newport MJ, Nejentsev S. Genetics of susceptibility to tuberculosis in humans. Monaldi Arch Chest Dis. 2004; 61(2): 102–111.
 126. Rieder HL, Chonde TM, Myking H. The public Health Service National Tuberculosis reference Laboratory and the national Laboratory network. Minimum requirements, role and operation in a low-income country. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris 1998.
 127. Leung CC, Daley ChL, Rieder HL, et al. Management of adverse drug events in TB therapy. Eur Respir Monogr. 2012; 58: 167–193.
 128. Cooke GS, Campbell SJ, Sillah J, et al. Polymorphism within the interferon-gamma/receptor complex is associated with pulmonary tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med. 2006; 174(3): 339–343.
 129. Fitzpatrick L, Braden C, Cronin W, et al. Investigation of Laboratory cross-contamination of Mycobacterium tuberculosis cultures. Clin Infect Dis. 2004; 38(6): e52–e54.
 130. Zwolska Z, Augustynowicz-Kopeć E, Domagała-Krzewniak A, et al. Ryzyko narażenia na gruźlicę jako chorobę zawodową u personelu medycznego. Zakażenia. 2001; 2: 17–22.
 131. Jones S, de Gijsel D, Wallach FR, et al. Utility of QuantiFERON-TB Gold in-tube testing for latent TB infection in HIV-infected individuals. Int J Tuberc Lung Dis. 2007; 11(11): 1190–1195.
 132. Yoshinaga Y, Kanamori T, Ota Y, et al. Clinical characteristics of Mycobacterium tuberculosis infection among rheumatoid arthritis patients. Mod Rheumatol. 2004; 14(2): 143–148.
 133. Trajman A, Pai M, Dheda K, et al. Novel tests for diagnosing tuberculous pleural effusion: what works and what does not? Eur Respir J. 2008; 31(5): 1098–1106.
 134. Jasmer RM, Roemer M, Hamilton J, et al. A prospective, multicenter study of laboratory cross-contamination of Mycobacterium tuberculosis cultures. Emerg Infect Dis. 2002; 8(11): 1260–1263.
 135. Kuś J, Demkow U, Lewandowska K, et al. Ocena częstości występowania zakażenia prątkiem gruźlicy w populacji województwa mazowieckiego na podstawie wyniku testu mierzącego uwalnianie interferonu gamma po stymulacji swoistymi antygenami ESAT-6 i CFP-10. Pneumonol Alergol Pol. 2011; 79: 407–418.
 136. Bellamy R. Interferon-gamma and host susceptibility to tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med. 2003; 167(7): 946–947.
 137. Burgess LJ, Maritz FJ, Le Roux I, et al. Combined use of pleural adenosine deaminase with lymphocyte/neutrophil ratio. Increased specificity for the diagnosis of tuberculous pleuritis. Chest. 1996; 109(2): 414–419.
 138. Jick SS, Lieberman ES, Rahman MU, et al. Glucocorticoid use, other associated factors, and the risk of tuberculosis. Arthritis Rheum. 2006; 55(1): 19–26.
 139. Dravniece G, Cain KP, Holtz TH, et al. Adjunctive resectional lung surgery for extensively drug-resistant tuberculosis. Eur Respir J. 2009; 34(1): 180–183.
 140. Rieder HL, Espinal MA, Kumaresan J. Guidelines for prevention of tuberculosis in health care facilities in resource-limited settings. World Health Oraganization 1999.
 141. Domagała-Krzewniak A. Zachorowania zawodowe na gruźlicę wśród personelu medycznego w Polsce i ocena stosowanych metod zapobiegania. Praca doktorska IGiCHP, Warszawa 2005.
 142. Jiang J, Shi HZ, Liang QL, et al. Diagnostic value of interferon-gamma in tuberculous pleurisy: a metaanalysis. Chest. 2007; 131(4): 1133–1141.
 143. Kim YJ, Pack KM, Jeong E, et al. Pulmonary tuberculosis with acute respiratory failure. Eur Respir J. 2008; 32(6): 1625–1630.
 144. Bellamy R. Genetics and pulmonary medicine. 3. Genetic susceptibility to tuberculosis in human populations. Thorax. 1998; 53(7): 588–593.
 145. van Zyl-Smit RN, Pai M, Peprah K, et al. Within-subject variability and boosting of T-cell interferon-gamma responses after tuberculin skin testing. Am J Respir Crit Care Med. 2009; 180(1): 49–58.
 146. Yun JE, Lee SW, Kim TH, et al. The incidence and clinical characteristics of Mycobacterium tuberculosis infection among systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis patients in Korea. Clin Exp Rheumatol. 2002; 20(2): 127–132.
 147. Winthrop KL, Yamashita S, Beekmann SE, et al. Infectious Diseases Society of America Emerging Infections Network. Mycobacterial and other serious infections in patients receiving anti-tumor necrosis factor and other newly approved biologic therapies: case finding through the Emerging Infections Network. Clin Infect Dis. 2008; 46(11): 1738–1740.
 148. Dinnes J, Deeks J, Kunst H, et al. A systematic review of rapid diagnostic tests for the detection of tuberculosis infection. Health Technol Assess. 2007; 11(3): 1–196.
 149. Furst DE. The risk of infections with biologic therapies for rheumatoid arthritis. Semin Arthritis Rheum. 2010; 39(5): 327–346.
 150. Zwolska Z. Zasady organizacji i bezpiecznej pracy w laboratoriach prątka. In: Benczka K, Zborowska K. ed. Bezpieczeństwo pracy w laboratorium. część 3; rozdz. 2. Verlag Dashchofer, Warszawa 2008: 1–10.
 151. Sales RK, Vargas FS, Capelozzi VL, et al. Predictive models for diagnosis of pleural effusions secondary to tuberculosis or cancer. Respirology. 2009; 14: 1128–1133.
 152. Thwaites GE, Nguyen DB, Nguyen HD, et al. Dexamethasone for the treatment of tuberculous meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med. 2004; 351(17): 1741–1751.
 153. Geldmacher H, Taube C, Kroeger C, et al. Assessment of lymph node tuberculosis in northern Germany: a clinical review. Chest. 2002; 121(4): 1177–1182.
 154. Wyser C, Walzl G, Smedema JP, et al. Corticosteroids in the treatment of tuberculous pleurisy. A double-blind, placebo-controlled, randomized study. Chest. 1996; 110(2): 333–338.
 155. Weber A, Willeke K, Marchioni R, et al. Aerosol penetration and leakage characteristics of masks used in the health care industry. Am J Infect Control. 1993; 21(4): 167–173.
 156. Kucharz EJ, Korzeniewska-Koseła M, Kotulska A. Zalecenia postępowania w zapobieganiu i leczeniu gruźlicy u chorych leczonych antagonistami TNF-α. Reumatologia. 2008; 46: 51–54.
 157. Nienhaus A, Schablon A, Diel R. Interferon-gamma release assay for the diagnosis of latent TB infection--analysis of discordant results, when compared to the tuberculin skin test. PLoS One. 2008; 3(7): e2665.
 158. Sester M, Bumbacea D, Duarte R, et al. TB in the immunocompromised host. Eur Respir Monogr. 2012; 58: 230–241.
 159. Malawski S. Gruźlica kości i stawów. In: Krakówka P, Rowińska-Zakrzewska E. ed. Gruźlica. PZWL, Warszawa 1988: 151–167.
 160. Zwolska Z. Znaczenie dezynfekcji powietrza w zapobieganiu transmisji gruźlicy w placówkach medycznych. Zakażenia. 2006; 5(6): 92–97.
 161. Korzeniewska-Koseła M. Zapobieganie gruźlicy u chorych leczonych antagonistami czynnika martwicy nowotworów. Reumatologia. 2010; 48: 4–13.
 162. Rees D, Murray J. Silica, silicosis and tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2007; 11(5): 474–484.
 163. Migliori GB, Zellweger JP, Abubakar I, et al. European union standards for tuberculosis care. Eur Respir J. 2012; 39(4): 807–819.
 164. Storm M, Vlok GJ. Musculoskeletal and spinal tuberculosis in adults and children. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 494–503.
 165. Saukkonen JJ, Cohn DL, Jasmer RM, et al. ATS (American Thoracic Society) Hepatotoxicity of Antituberculosis Therapy Subcommittee. An official ATS statement: hepatotoxicity of antituberculosis therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2006; 174(8): 935–952.
 166. Szeszenia-Dąbrowska N, Wilczyńska U, Szymczak W, et al. Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce 2003. Med Prakt. 2004; 55: 299–306.
 167. Eastwood JB, Corbishley CM. Tuberculosis of the kidney and urinary tract. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 438–449.
 168. Chong S, Lee KS, Chung MJ, et al. Pneumoconiosis: comparison of imaging and pathologic findings. Radiographics. 2006; 26(1): 59–77.
 169. Kim HR, Hwang SS, Ro YK, et al. Solid-organ malignancy as a risk factor for tuberculosis. Respirology. 2008; 13(3): 413–419.
 170. Schaaf HS, Zumla AI. Tuberculosis a comprehensive clinical references. Saunders, Europe 2009.
 171. Ruszkowska M, Ruszkowski J. Gruźlica narządu rodnego. In: Krakówka P, Rowińska-Zakrzewska E. ed. Gruźlica. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1988: 177–188.
 172. Korzeniewska-Koseła M, Wierzbicka M, Michałowska-Mitczuk D, et al. Częstość występowania gruźlicy u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego. Pneumonol Alergol Pol. 1995; 63: 32–35.
 173. Blumberg HM, Burman WJ, Chaisson RE, et al. American Thoracic Society, Centers for Disease Control and Prevention and the Infectious Diseases Society. American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseases Society of America: treatment of tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med. 2003; 167(4): 603–662.
 174. Hassoun A, Jacquette G, Huang A, et al. Female genital tuberculosis: uncommon presentation of tuberculosis in the United States. Am J Med. 2005; 118(11): 1295–1296.
 175. Cha SI, Shin KM, Lee JW, et al. The clinical course of respiratory tuberculosis in lung cancer patients. Int J Tuberc Lung Dis. 2009; 13(8): 1002–1007.
 176. Aguado JM, Torre-Cisneros J, Fortún J, et al. Tuberculosis in solid-organ transplant recipients: consensus statement of the group for the study of infection in transplant recipients (GESITRA) of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology. Clin Infect Dis. 2009; 48(9): 1276–1284.
 177. Sharma MP, Ahuja V. Abdominal (gastrointestinal tract) tuberculosis in adults. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 424–431.
 178. Sheldon CD, Probert CS, Cock H, et al. Incidence of abdominal tuberculosis in Bangladeshi migrants in east London. Tuber Lung Dis. 1993; 74(1): 12–15.
 179. Dooley KE, Chaisson RE. Tuberculosis and diabetes mellitus: convergence of two epidemics. Lancet Infect Dis. 2009; 9(12): 737–746.
 180. Holty JEC, Sista RR. Mycobacterium tuberculosis infection in transplant recipients: early diagnosis and treatment of resistant tuberculosis. Curr Opin Organ Transplant. 2009; 14(6): 613–618.
 181. Korzeniewska-Koseła M. Gruźlica w sce — czynniki sukcesu leczenia. Pneumonol Alergol Pol. 2007; 75(supl. 2): 1–104.
 182. Portielje JE, Lohle PN, van der Werf SD, et al. Ultrasound and abdominal tuberculosis. Lancet. 1995; 346(8971): 379–380.
 183. Menzies RI, Fitzgerald JM, Mulpeter K. Laparoscopic diagnosis of ascites in Lesotho. Br Med J (Clin Res Ed). 1985; 291(6493): 473–475.
 184. Korzeniewska-Kosełą M. Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2010 roku. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 2011.
 185. Horne DJ, Spitters C, Narita M. Experience with rifabutin replacing rifampin in the treatment of tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2011; 15(11): 1485–1490.
 186. Thwaites GE. Tuberculosis of the central nervous system in adults. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 401–412.
 187. Korzeniewska-Koseła M, Korzeniewska-Koseła M, Kuś J, et al. Tuberculosis in young adults and the elderly. A prospective comparison study. Chest. 1994; 106(1): 28–32.
 188. Boulle A, Van Cutsem G, Cohen K, et al. Outcomes of nevirapine- and efavirenz-based antiretroviral therapy when coadministered with rifampicin-based antitubercular therapy. JAMA. 2008; 300(5): 530–539.
 189. Christie LJ, Loeffler AM, Honarmand S, et al. Diagnostic challenges of central nervous system tuberculosis. Emerg Infect Dis. 2008; 14(9): 1473–1475.
 190. Ribera E, Azuaje C, Lopez RM, et al. Pharmacokinetic interaction between rifampicin and the once-daily combination of saquinavir and low-dose ritonavir in HIV-infected patients with tuberculosis. J Antimicrob Chemother. 2007; 59(4): 690–697.
 191. Meintjes G, Lawn SD, Scano F, et al. International Network for the Study of HIV-associated IRIS. Tuberculosis-associated immune reconstitution inflammatory syndrome: case definitions for use in resource-limited settings. Lancet Infect Dis. 2008; 8(8): 516–523.
 192. Park-Wyllie LY, Juurlink DN, Kopp A, et al. Outpatient gatifloxacin therapy and dysglycemia in older adults. N Engl J Med. 2006; 354(13): 1352–1361.
 193. Quan C, Lu CZ, Qiao J, et al. Comparative evaluation of early diagnosis of tuberculous meningitis by different assays. J Clin Microbiol. 2006; 44(9): 3160–3166.
 194. Koenig SP, Riviere C, Leger P, et al. High mortality among patients with AIDS who received a diagnosis of tuberculosis in the first 3 months of antiretroviral therapy. Clin Infect Dis. 2009; 48(6): 829–831.
 195. Thwaites GE, Chau TTH, Stepniewska K, et al. Diagnosis of adult tuberculous meningitis by use of clinical and laboratory features. Lancet. 2002; 360(9342): 1287–1292.
 196. Efferen LS. Tuberculosis and pregnancy. Curr Opin Pulm Med. 2007; 13(3): 205–211.
 197. Thwaites GE, Schoeman JF. Update on tuberculosis of the central nervous system: pathogenesis, diagnosis, and treatment. Clin Chest Med. 2009; 30(4): 745–754.
 198. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942): 196–200.
 199. Mayosi BM. Tuberculous paricarditis and myocarditis in adults and children. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 351–360.
 200. Maisch B, Seferović PM, Ristić AD, et al. Task Force on the Diagnosis and Management of Pricardial Diseases of the European Society of Cardiology. Guidelines on the diagnosis and management of pericardial diseases executive summary; The Task force on the diagnosis and management of pericardial diseases of the European society of cardiology. Eur Heart J. 2004; 25(7): 587–610.
 201. Reuter H, Burgess LJ, Schneider J, et al. The role of histopathology in establishing the diagnosis of tuberculous pericardial effusions in the presence of HIV. Histopathology. 2006; 48(3): 295–302.
 202. Jacob JT, Mehta AK, Leonard MK. Acute forms of tuberculosis in adults. Am J Med. 2009; 122(1): 12–17.
 203. Mehta S, Gilada I. Ocular tuberculosis in adults and children. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 476–483.
 204. Jacques J, Sloan JM. The changing pattern of miliary tuberculosis. Thorax. 1970; 25(2): 237–240.
 205. Maartens G, Willcox PA, Benatar SR. Miliary tuberculosis: rapid diagnosis, hematologic abnormalities, and outcome in 109 treated adults. Am J Med. 1990; 89(3): 291–296.
 206. Hill MK, Sanders CV. Sanders Ch.V. Cutaneous tuberculosis. In: Schlossberg D. ed. Tuberculosis and nontuberculous mycobacterial infections. McGraw-Hill, New York 2006: 325–331.
 207. Jordaan HF, Schneider JW. Dermatological manifestations of tuberculosis in adults and children. In: Schaaf HS, Zumla AI. ed. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders, Europe 2009: 484–493.
 208. Kumar S, Roy BC, Sharma SC. Tuberculosis in otorhinolaryngology. In: Sharma SK, Mohan A. ed. Tuberculosis. Jaypee Brothers, Med. Publ., New Delhi 2009: 410–419.
 209. Garg SP, Chawla R, Venkatesh P. Ocular tuberculosis. In: Dharma SK, Mohan A. ed. Tuberculosis. Jaypee Brothers, Med. Publ., New Delhi 2009: 420–433.
 210. Alvarez GG, Roth VR, Hodge W. Ocular tuberculosis: diagnostic and treatment challenges. Int J Infect Dis. 2009; 13(4): 432–435.
 211. Korzeniewska-Koseła M, Michałowska-Mitczuk D. Gruźlica pozapłucna. In: Rowińska-Zakrzewska E, Michałowska-Mitczuk D. ed. Gruźlica w praktyce klinicznej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2000: 143–185.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl