open access

Vol 68, No 11-12 (2000)
Research paper
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2008-04-28
Get Citation

Próba oceny roli antygenów układu HLA klasy II kodowanych genem DRB w etiopatogenezie sarkoidozy rodzinnej w Polsce eksperymentalną metodą statystyczną K-najbliższych sąsiadów

Anna Goljan, Elżbieta Puścińska, Monika Sankowska, Adam Jóźwiak, Jan Zieliński
Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):545-556.

open access

Vol 68, No 11-12 (2000)
ORIGINAL PAPERS
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2008-04-28

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Próba oceny roli antygenów układu HLA klasy II kodowanych genem DRB w etiopatogenezie sarkoidozy rodzinnej w Polsce eksperymentalną metodą statystyczną K-najbliższych sąsiadów

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 68, No 11-12 (2000)

Article type

Research paper

Pages

545-556

Published online

2008-04-28

Bibliographic record

Pneumonol Alergol Pol 2000;68(11-12):545-556.

Authors

Anna Goljan
Elżbieta Puścińska
Monika Sankowska
Adam Jóźwiak
Jan Zieliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl